YAMAN KOÇ İLE TİCARİ İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ VE DİJİTAL PAZAR ARAŞTIRMASI ONLINE EĞİTİMİ

 

Yaman KOÇ'un anlatım ve sunumuyla OAİB Genel Sekreterliği Güz Dönemi Katılım Belgeli Dış Ticaret Eğitim Programı kapsamında " Ticari İstihbarat Yöntemleri Ve Dijital Pazar Araştırması Online Eğitimi"  7 Ekim 2020 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 502 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 - Dağıtım ağı analizi ve hedef müşteri gruplarının tespiti

 - Hedef müşteri grupları içinden ağırlık merkezinin belirlenmesi

 - SIC kodlarımızın tespiti

 - Bayi adaylarının özelliklerinin belirlenmesi

 - Firma bilgilerinin bulunması

 - Firma gümrük aksiyonlarının önemi

 - Hedef firmaların seçim kriterleri

 - Yönetici bilgilerinin alınması

 - Finansal bilgilerin alınması

 - Kuruluş bilgilerinin alınması

 - Bilgi ve istihbarat veri tabanlarının oluşturulması

 - Rakip istihbaratı teknikleri

 - Potansiyel müşteri istihbaratı uygulamaları

 - Bayi performanslarının ölçülmesi teknikleri

 - Gümrük kayıtlarından istihbarat üretimi teknikleri

 - Rakip istihbaratı teknikleri

 - Potansiyel müşteri istihbaratı uygulamaları

 - Bilgilerin istihbarata dönüştürülmesi

 - Firmalarla ilk iletişimler

 - Pazarla ilgili birincil kaynaklardan bilgi toplanması

 - Firmaların haritada işaretlenmesi (taktik istihbarat)

 - Ticari bilgi indeksleri kullanımı

 - Webden ticari bilgi aranması

 - Derin webin kullanımı

Eğitim sonunda eğitmen Yaman KOÇ katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

Eğitim Sunumu için tıklayınız.

Diğer dokümanlar için ortak alan linki: https://drive.google.com/drive/folders/16mKxFRx-dlunnUv7HvxLJXnV6g-jKWhq