TİCARET BAKANLIĞI UZMANLARI İLE İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI VE GÜMRÜK İŞLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI

Ticaret Bakanlığı Uzmanları (Ali Murat PALA. Ramazan ARI) anlatımları ve sunumlarıyla "İhracatta Gümrük Uygulamaları ve Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması Webinarı” 07 Temmuz 2021 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 185 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

-İhracatta Gümrük Uygulamaları

 

- İHRACAT

 

- İHRACATÇI OLMANIN ŞARTLARI

 

-Vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişi olmak, tüzel kişi statüsü olmasa da hukuki tasarruf yapma yetkisine sahip ortaklık olmak.

 

-İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne üye olmak

 

- İHRACATTAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

 

-Pazar araştırması yapmak

 

-İhraç edilecek ürünü belirlemek

 

-Alıcı ile anlaşmak

 

-Resmi işlemler

 

-İhracatçı Birliği'ne üye olmak

 

-BİLGE Kullanıcı Kodu ve Şifresi almak

 

-Gümrük işlemlerini kimin yapacağına karar vermek

 

-Yükümlü Kayıt Takip Sistemine firma ve vekalet(temsil) bilgilerini kaydetmek

 

-İhraç edilecek ürünün GTİP'ini tespit etmek

 

-İlgili kurumlardan gerekli izin ve uygunluk belgelerini almak

 

- TEMSİL

 

- İHRACATTA GÜMRÜK İŞLEMLERİ

 

- Gümrük Beyanı

 

- İhracatçı Birliği Onayı

 

- Muayene

 

- Beyannameye eklenmesi gereken belgeler

 

- Gümrük Beyannamesi

 

-FİİLİ İHRACAT VE İHRACATTA EŞYANIN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

 

-Kara Yoluyla İhracat

 

-Deniz Yoluyla İhracat

 

-Hava Yoluyla İhracat

 

- FİİLİ İHRACAT

 

- İHRACATTA TEMEL İŞ AKIŞI

 

-İhraç Bedellerinin Yurda Getirilmesi

 

-GÜMRÜK BEYANINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

 

-İhraç Eşyasının Geçici Depolama Süresi

 

-Takip Edilmeyen İhracat Beyannameleri

 

-Beyannamede Düzeltme

 

-İhracat Beyannamesinin İptali

 

-İHRACAT REJİMİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USULLER

 

-Eksik Beyan

 

-Beyanname yerine ticari veya idari belge

 

- GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI

 

-YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

 

-ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ

 

- İhracatta Yerinde Gümrükleme

 

- TEK PENCERE SİSTEMİ

 

- İHRACATTA GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

- İHRACATTA CEZALAR

 

-Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

 

-Türkiye'nin Stratejik Vizyonu: KOLAY TİCARET BÜYÜK TÜRKİYE

 

-Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Mevzuatı

 

-ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNÜ KİMLER ALABİLİR? NASIL ALINIR ? ÇEŞİTLERİ NELERDİR?SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR NELERDİR ? GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR ?

 

-YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜ KİMLER ALABİLİR? NASIL ALINIR ?SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR NELERDİR ? GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR ? YAPTIRIMLAR NELERDİR? İZLEME SÜRECİ

 

-KOLAY İHRACAT NOKTALARI

 

EĞİTİM SUNUMLARI :

 

GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI

 

Eğitimin video kaydı yayımlanmayacaktır.