Devlet Destekleri Yönetim Sistemi

İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB ve Belgesiz İhracat Kredileri programlarına yönelik süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminde (DYS) yararlanıcıların sistemde tanımlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi ile sistemin işleyişine yönelik hususların yer aldığı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7), 3/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili sirkülere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.