Katılımcının Uyması Gereken Hususlar

Katılımcı,

stand alanında, kendisinin veya yazılı izni olmak kaydıyla aralarında ortaklık ilişkisi bulunan Türkiye'de yerleşik şirketin veya pazarlamacısı olduğu Türkiye'de yerleşik şirketin ticaret unvanı (ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş halindeki unvanın çekirdek kısmından en az bir sözcük veya bu sözcüğün yabancı dildeki tercümesi kullanılmalıdır. Buna ilaveten şirketin iştigal sahası, sektörü, üretim yöntemi veya şirketin nevini belirten yabancı dilde bir ibare de kullanılabilir.) veya tescilli markasından en az birisine yer vermek zorundadır. Bunun dışında başka bir firmanın unvanı, tescilli markası veya logosuna yer veremez.

Katılımcı,

  1. Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır.
  2. Fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez.
  3. Kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye'de üretilen ürünler dışında farklı şirketlere ait ürünleri sergileyemez..
  4. Fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez.

Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcının destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

  • SDŞ ve pazarlamacı katılımcıların, fuara iştirak etmeleri halinde katılım belgeleri kendi adlarına düzenlenir.
  • İmalatçının veya üreticinin, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslı veya bir örneğini ibraz eder.
  • Pazarlama sözleşmesinin tarihinin ilgili fuardan önceki bir tarih olması gereklidir.
  • Pazarlamacı katılımcı, katılım sağladığı fuarda, sözleşme yaptığı şirketin ürünlerini sergileyebilir / tanıtabilir.
  • İmalatçı veya üretici şirket ile pazarlamacı şirketin bir fuara ayrı standlarda katılmaları durumunda, aynı kapasite raporunda/faaliyet belgesinde yer alan aynı ürünlerin sergilenmesi halinde, iki şirketin birden destekten yararlanması imkânı bulunmamaktadır. İki şirket arasında, fuar tarihinden önce yapılmış bir pazarlama sözleşmesi mevcut ise pazarlamacı statüsündeki şirket; mevcut değil ise imalatçı veya üretici şirket destekten yararlandırılır.
  • Katılımcı destek başvurusu için aşağıda belirtilen belgeleri başvuru süresi içerisinde organizatöre teslim etmekle yükümlüdür.