Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ve Bu kapsamda Yapılan İhracat ve İthalat Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ve Bu kapsamda Yapılan İhracat ve İthalat Uygulamaları

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Sektöre ilişkin bilgilere, son gelişmelere, ihalelere, duyurulara, uygulanan desteklere, diğer mevzuat ve önemli linklere ulaşabilirsiniz

Türkiye ekonomisinin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması ve yıllık 500 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmesi hedefiyle hazırlanan “2023 Türkiye İhracat Stratejisi Eylem Planı” çerçevesinde teknolojik dönüşümü tamamlamış, lojistik ve mevzuat altyapısı güçlü, yeni üretim teknolojilerine hakim, tüm dünyada tanınan ve tercih edilen marka değeri yüksek ürünler pazarlayan, uluslararası pazarlarda güçlü bir Türkiye yaratılarak 18 trilyon dolara ulaşan dünya mal ticaretinde Türkiye'nin payının artırılması hedeflenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 4 trilyon dolara ulaşan ve dünya ekonomisinde gün geçtikçe daha fazla önem kazanan, Türkiye'nin de son derece rekabetçi olduğu müteahhitlik  sektöründe güçlü yönlerin daha ön plana çıkarılarak Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2011 yılında 38 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile dünyada 17. sırada bulunan ülkemizin dünya hizmet ticaretinden aldığı payın artırılması önem arz etmektedir.

Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün rolü artmaya devam etmektedir. Yurtdışına açıldığı 1972'den bugüne kadar muazzam büyüme rakamları kaydeden ve yakın coğrafyasında haklı bir itibar kazanan Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, özellikle 2003 yılından bu yana iş hacmini giderek artırmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik  sektörümüz 1972'den 2020 Nisan ayı sonuna kadar 127 ülkede 403,4 milyar dolar değerinde 10.197 proje üstlenmiştir.

Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, ödemeler dengesi içerisinde, sadece inşaat kalemi altında değil, lojistik, işçi gelirleri ve mal ihracatı kalemleri altında da ciddi gelir kaynakları yaratmakta, lojistikten ihracata pek çok alt sektörün de yurtdışına açılımına yardımcı olmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik  sektörü, sürdürülebilir büyüme açısından Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olup, Türkiye'nin hizmet ihracatının halihazırda en olgunlaşmış, en rekabetçi ve en kapsamlı bölümünü oluşturmaktadır. 

Bilgi ve istatistiklerin kullanılması halinde Ticaret Bakanlığı'nın kaynak gösterilmesi zorunludur.

       Yurtdışı Müteahhitlik Sektör Değerlendirme Raporu

 • İş ve İhale İlanları

   

 • İlgili Devlet Yardımları Mevzuatı

   

 • İş Alındı Belgesi İhracat İthalat Başvuruları

  https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/yurtdisi-muteahhitlik-teknik-musavirlik/is-alindi-belgesi-ihracat-ithalat-basvurulari

 • İş Alındı Belgesi İhracat İthalat Başvuruları

  Ekonomi Bakanlığı, Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızın yurtdışı şantiyelerine bürokratik zorluklarla karşılaşmaksızın makine ve teçhizat götürebilmeleri ve bunları yurda getirebilmeleri ve inşaat işleri esnasında yurtdışından temin ettikleri makine ve teçhizatı yurda getirebilmeleri için 'Geçici İhracat ve ithalat' programını yürütmektedir.
  Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin 2013/1 sayılı Tebliğ kapsamında firmalarımızın,
  -'İş Alındı Belgesi' ve 'İş Uzatma Belgesi' başvurusu yapabilmeleri,
  -yurtiçinden yurtdışındaki şantiye ve işletmelerine geçici mahiyette makine ve teçhizat ihracatı yapabilmeleri, 
  -'geçici ihracat' yolu ile yurtdışına götürdükleri makine ve teçhizatı yurda sokabilmeleri
  -ya da ek süre talebinde bulunabilmeleri,
  -makine ve teçhizatı yurda sokmadan satış işlemi yapabilmeleri
  -veya bir başka projeye aktarabilmeleri,
  -yurtdışı projeleri esnasında yurtdışından temin ettikleri makine ve teçhizatı yurda sokabilmeleri mümkün bulunmaktadır.
   
  Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (2013/1)
  İşçilerin İhtiyacı Olan Gıda Maddelerinin İhracına Yönelik Uygulama (Zorunlu Standartlara Tabi Olanlar)
  Gümrük Genel Tebliği
   
  ÖNEMLİ NOT: 10 Nisan 2013 tarihinden önce matbu olarak düzenlenmiş İş Alındı Belgeleri ile Ekonomi Bakanlığı'na geçici ihracat ve ithalat, ek süre, satış ve aktarma başvurusu yapılması mümkündür.
  ÖNEMLİ NOT: Ekonomi Bakanlığı'na yapılan İş Alındı Belgesi, geçici ihracat ve kesin ithalat başvurularında firmaların Elektronik Başvuru Sistemi kullanımına son verilmiştir. Ekonomi Bakanlığı'na yapılacak geçici ihracat ve ithalat, ek süre, satış ve aktarma başvuruları İş Alındı Belgesi / İş Uzatma Belgesi ve matbu olarak düzenlenecek başvuru formu ve dilekçelerle yapılacaktır.
   
  İş Alındı Belgesi Başvurularında:
  Yurtdışında taahhüt ve teknik müşavirlik işi üstlenmiş firmalar  İş Alındı Belgesi almak için;
  Yurtdışında üstlenilen işe ait sözleşmenin aslı veya işverenden alınan yazı
  ile ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmayan/yetki sahibi olmadığı ülkelerde Konsolosluğa) başvuru yapabilirler.
   
  İş Uzatma Belgesi Başvurularında:
  Yurtdışında taahhüt ve teknik müşavirlik işi üstlenmiş ve  İş Alındı Belgesi almış firmalar iş bitim tarihlerini uzatmak için;
  1.Yurtdışında üstlenilen işe ait ek-sözleşmenin aslı veya işverenden alınan süre uzatımı yazısı,
  2.Projeye ait İş Alındı Belgesinin bir örneği
  ile ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmayan/yetki sahibi olmadığı ülkelerde Konsolosluğa) İş Uzatma Belgesi başvurusu yapabilirler.
   
  Geçici İhracat ve Kesin İthalat Başvurularında:
  İş Alındı Belgesi / İş Uzatma Belgesi almış firmalar, 'Geçici İhracat' yapmak veya proje sırasında temin etmiş oldukları makine ve teçhizatı yurda sokabilmek (Kesin İthalat) için;
  1.Vergi Dairesinden Tam Mükellefiyet Belgesi, (Onaylı)
  2.Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı, var ise tadil asılları veya noter veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli örnekleri,
  3.Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi,
  4.İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örnekleri,
  5.İş Alındı Belgesi / İş Uzatma Belgesi,
  6.Yurt dışında alınan işe ait sözleşmenin bir örneği,
  7.Başvuru Formu, (Ek-3)
  8.Yurda kesin ithalatı yapılacak makine ve teçhizata ilişkin taahhütname (Ek-4), (Yalnızca Kesin İthalat Başvurusunda)
  9.Yurt dışından temin edilen makina ve teçhizata ilişkin olarak Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Konsolusluklarca onaylanmış faturalar ve makina envanteri, (Yalnızca Kesin İthalat Başvurusunda)
  ile Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Geçici ihracat ve Kesin İthalat başvurusu yapabilirler. Evraklar elden veya posta yoluyla Ekonomi Bakanlığı evrakına teslim edilebilir.
   

 • Önemli Linkler

   

 • Ticaret Müşavirlikleri

   

 • Bize Ulaşın

   

 • Neden Üye Olmalısınız?
 •  

 YURT DIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

 

Teknik müşavirlik sektörü yaklaşık 550 milyar dolar büyüklüğü ile hizmet sektörleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Engineering News Record (ENR) Dergisi istatistiklerine göre dünyanın en büyük 225 teknik müşavirlik firmasının toplam yurtdışı proje gelirleri 64 milyar dolar seviyesinde olup, Türk firmalarının söz konusu gelirlerdeki payının arttırılması amaçlanmaktadır.

Teknik müşavirlik sektörü yarattığı hizmet gelirinin yanı sıra inşaat malzemeleri ihracatına ve müteahhitlik yeni proje üstlenimine de katkı sağlamaktadır.

AMAÇ: Firmaların; teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde yer edinmelerini ve bu sektörlerin tanıtımına katkıda bulunmak üzere İşbirliği Kuruluşlarının desteklenmesini amaçlamaktadır.

KİMLER YARARLANABİLİR? Son iki yıl içerisinde her bir yıla ilişkin gelirlerinin en az %51'inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde eden bütün firmalar Ticaret Bakanlığına destek başvuru talebinde bulunurlar. Başvuru, Ticaret Bakanlığı değerlendirmesinden uygunluk alabilirse firmaya destek verilir.

BAŞVURU YERİ: Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

DESTEK UNSURLARI:

A- TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

 • Proje Desteği:
  1. Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları'na kadar olan projeler için %20 oranında, en fazla 300.000 ABD Doları,
  2. Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları'ndan 5.000.000 ABD Doları'na kadar olan projeler için %15 oranında, en fazla 500.000 ABD Doları,
  3. Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD Doları'ndan 10.000.000 ABD Doları'na kadar olan projeler için %10 oranında, en fazla 750.000 ABD Doları,

ç) Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için %7,5 oranında, en fazla 1.000.000 ABD Doları, desteklenmektedir.

 
 • Yurtdışı Ofis Desteği:
 1. Kira Desteği : Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50 'si,
 2. İstihdam Desteği :

T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık 60.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın %50'si,

Büro Personeli için, yıllık 36.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın %50'si,

 1. Danışmanlık Desteği: Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50'si, en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının %50'si en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.
 • Pazar Araştırması Desteği: Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, %70 oranında ve yurt dışı pazar  araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Doları karşılanmaktadır.
 • Yurtdışı Fuar Katılım Desteği: Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden ödenen stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.
 • Seminer ve Konferans Katılım Desteği: Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar karşılan- maktadır.
 • Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği: Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır.
 
 • Yurtdışı Eğitim Desteği: Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.
 • Yazılım Desteği: Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği: Yurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla

50.000 ABD Doları desteklenmektedir.

 • Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği: Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri %50 oranında, organizasyon başına azami 10.000 ABD Doları desteklenmektedir.

B- İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARINA SAĞLANAN DESTEKLER

 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50'si karşılanmaktadır.
 • Yurtdışı Fuar Katılım Desteği: Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden ödenen stant kirası (ilave stand hizmetleri dahil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.
 • Yurtdışı Fuar Organizasyonu Desteği: Yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara milli katılımlarda;
 • Salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderler %90 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,
 • Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/ videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklamlara ilişkin harcamalar %90 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 70.000 ABD Doları ve
 1. Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol (uçak bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tama- mı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları desteklenmektedir.
 • Seminer ve Konferans Katılım Desteği: Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar karşılan- maktadır.
 • Seminer ve Konferans Organizasyonu Desteği:
 1. Seminer veya konferans faaliyetleri kapsamında salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/ veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90), her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,
 2. Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/ videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklam vb. tanıtım faaliyetleri- ne ilişkin harcamalar %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90), organizasyon başına en fazla 70.000 ABD Doları,
 3. Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol (uçak bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tama- mı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları,
 • Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Heyet Programı Desteği: Bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan Kuruluştan ve 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri

%50 oranında program başına 150.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır.

 

Destek Özet Tablosu

 

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Üst Limiti ($)

Süre/Adet

Faydalanıcılar

Yurt Dışı Birim Kira

 

40 bin/yıl

7 Ofis /3+3 Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Müşavirlik Şirketleri ve İşbirliği

 

Kuruluşları (Sektörel Sivil Toplum

 

Kuruluşları)

 

Yurt Dışı Birim İstihdam

 

Yönetici:60bin/yıl Çalışan:36bin/yıl

1 Yönetici-1 Çalışan/

3+3 Yıl

Yurt Dışı Birim Danışmanlık

 

30 bin/yıl

3+3 Yıl

Reklam, Tanıtım, Pazarlama

 

100 bin/yıl

3+3 Yıl

Fuar Katılım

 

15 bin/fuar

2 Kişi/ Onay Verilmiş Tüm Fuar Katılımları

Seminer& Konferans Katılımı

 

 

5 bin/faaliyet

2 Kişi/Onay Verilmiş Tüm Seminer/Konferans Katılımları

 

Yurtdışı Eğitim

 

 

50 bin/yıl

2 Kişi/ Onay Verilmiş Eğitim Programları

Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım

 

50%

 

10 bin/faaliyet

 

2Kişi (Yol Konaklama) Tüm Yarışmalar

Yazılım

 

50 bin/yıl

Onay Verilen Yazılım Programları

Mesleki Sorumluluk Sigortası

 

 

50 bin/yıl

Yurtdışı Projeler İçin Düzenlenen Poliçeler

 

Pazar Araştırması

 

70%

 

5 bin/faaliyet

2 Kişi/ Onay Verilmiş Pazar Araştırması Programları

 

Yurtdışı Proje

%20 -

%7.5

 

1 milyon/proje

Önonay Verilmiş Projeler

 

 

Fuar Organizasyonu

 

90%

100 bin/ organizasyon

Organizasyon Onayı Verilmiş Fuarlar

 

 

İşbirliği Kuruluşları (Sektörel Sivil Toplum Kuruluşları)

 

Seminer ve Konferans Organizasyonu

%70

veya

%90

 

100 bin/ organizasyon

Organizasyon Onayı Verilmiş Seminer/ Konferanslar

 

Heyet Organizasyonu

%50

veya

%90

150 bin/ organizasyon

Heyete Katılan İşbirliği Kuruluş Üyesi Firmadan 2 Kişi

 

Destek Mevzuatı :

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/yurt-disi-teknik-musavirlik-hizmetleri-destekleri

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

Serbest Bölgeler,Yurtdışı Yatırım ve

(0312) 204 9352

 

Hizmetler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik

(0312) 204 9372

(0312) 204 9362

ydmh@ticaret.gov.tr

Dairesi Başkanlığı

(0312) 204 9363