Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Yeni Türk Ticaret Kanunu

140 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu

http://www.kobihaberi.com/images/dosyalarim/140_soruda_ttk%5B1%5D.pdf

100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu

http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/yayinlarimiz/100_Soruda_Yeni_Turk_Ticaret_Kanunu-VERSIYON3.pdf

120 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu Kitapçığı

 • Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
 •  
 •  

http://www.ticaretkanunu.net/

http://www.ticaretkanunu.net/mevzuat/

TEMEL MEVZUAT

Türk Ticaret Kanunu Tam Metin - (TTK PDF) 

Madde Gerekçeleri

6335 sayılı Kanunla TTK'nın Değişen/Kaldırılan Maddeleri

İKİNCİL MEVZUAT

I- YÖNETMELİKLER

 1. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (RG: 28 Ağustos 2012 - 28395)
 2. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 - 28395)
 3. Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 - 28395)
 4. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Kasım 2012 - 28481)
 5. Bağımsız Denetim Yönetmeliği - (RG: 26 Aralık 2012 - 28509)
 6. Ticaret Sicili Yönetmeliği  - (RG: 27 Ocak 2013 - 28541)
 7. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik - (RG: 31 Mayıs 2013 - 28663)

II- TEBLİĞLER

 1. Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (RG: 9 Ağustos 2012 - 28379)
 2. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ - (RG: 29 Ağustos 2012 - 28396)
 3. Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ - (RG: 29 Ağustos 2012 - 28396)
 4. Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ - (RG: 29 Ağustos 2012 - 28396)
 5. Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ- (RG: 19 Ekim 2012 - 28446)
 6. Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ - (RG: 30 Ekim 2012 - 28453)
 7. Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ - (RG:15 Kasım 2012 - 28468)
 8. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ - (RG:19 Aralık 2012 - 28502)
 9. Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ - (RG:29 Aralık 2012-28512)
 10. Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ - (RG:30 Aralık 2012-28513)
 11. Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ - (RG:14 Şubat 2014-28913)

 

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU

……………………………….Diğer Maddeler…………………………………

İKİNCİL MEVZUAT

MAKALELER - VİDEOLAR - YARGITAY KARARLARI

ANONİM ŞİRKETLER

LİMİTED ŞİRKETLER