Yatırım Teşvik Mevzuatı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Yatırım Teşvik Sistemi

 

Sanayi Yatırımlarına Verilen Destek ve Teşvikler

Sanayi Yatırımlarına Verilen Destekler Ve Teşvik Programları ( https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/sanayi-yatirimlari/md1203011615)

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri

Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, ulusal veya uluslararası sermayeli firmalar tarafından ülkemizde gerçekleştirilecek yatırım projelerini, halihazırda 3 temel teşvik programı çerçevesinde desteklemektedir. Söz konusu teşvik programlarına ilişkin özet bilgiye aşağıda yer alan linklerden, detaylı bilgiye ise Mevzuat sekmesinde yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

·  
1. Yatırım Teşvik Sistemi (Sunum)
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0103011615
·  2. Yatırım Teşvik Sistemi (Not)
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0203011615
·  3. Proje Bazlı Teşvik Sistemi
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0303011615
·  4. Investment Incentives Program
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0403011615
·  5. Invesment Incentives Presentation
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0503011615
·  6. Project Based Incentives Presentation
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0603011615
·  7.Faiz veya Kar Payı Desteği Uygulaması İçin Aracı Kurumlarla İmzalanan Protokol
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0703011615
·  8.Faiz veya Kar Payı Desteği Protokolünü İmzalayan Aracı Kurumların Listesi
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0803011615
·  9. Yatırım Teşvik Sistemi Broşürü
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0903011615
·  10. Proje Bazlı Teşvik Sistemi Broşürü
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md1003011615
·  11. Yatırım Teşvik Sistemi 2019 Yılı Uygulama Sonuçları Broşürü
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md1103011615

 

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Bakanlığımıza yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlığımızca onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yetkilendirme talepleri Bakanlığımıza posta yolu ile yapılmakta olup, gerekli doküman örneklerine aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlüğümüzce sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.
E-TUYS sisteminde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin detaylı bilgiler için kılavuzlarda tanımlı adımların takip edilmesi gerekmektedir.

1.E-TUYS Yetkilendirme Kılavuzu ve Genel Bilgiler

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0103011615
2.Dilekçe
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0203011615
3.Taahhütname
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0303011615
4.Kullanıcı Yetkilendirme Formu
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0403011615
5.Azilname
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0503011615
6.E-TUYS Yatırımcı Bilgi Girişi Kılavuzu
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0603011615
7.E-TUYS Kullanım Kılavuzu
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0703011615
 
Sabit Sermaye Yatırımı Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması

19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın Kararı ile vatandaşlık verilebileceği hususu karar altına alınmıştır.

 

Detaylı Bilgileri Görüntülemek İçin Tıklayınız
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md9703011618

 

Yatırım Teşvik İlgili Mevzuat :

 

  1. 14.06.2012Sayı: 2012/3305

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018201

  1. 16.10.2016Sayı: 2016/9495

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018202

  1. Sayı: 2016/9495

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar Ekleri

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018203

  1. Sayı: 2018/11201

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018204

 

  1. Sayı: 2012/1

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011415

  1. 27.12.2019Sayı: 2019/1

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011416

  1. Sayı: 2018/1

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011417

 

YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ

https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri

  1. Yatırım Teşvik İstatistikleri

https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

  1. İnteraktif Yatırım Teşvik Belgesi İstatistik Raporu

https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi0503001615

  1. Sektörel İstatistikler (Yatırım Teşvik Belgelerine İlişkin)

https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304001615

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Gen. Müd.

İletişim Bilgileri

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151. Cadde No:154/A 06530 Çankaya/ANKARA

E-Posta: info@sanayi.gov.tr

Telefon: 444 61 00