Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Ürün Güvenliği Teknik Düzenleme Mevzuatı 

 

Gerek dış ticarete konu  gerekse iç piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını sağlamasını, teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını temin etmek amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuat aşağıda yer almaktadır.