Uluslararası İhale Siteleri Hangileridir?

Uluslararası İhale Siteleri Hangileridir?

Firmalarımızın internet ve bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanımı ile uluslararası ticarete katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla; uluslararası kurum ve kuruluşların açmış oldukları uluslararası ihale, proje, iş fırsatları ve bunlarla ilgili kredi olanakları ve fonlar hakkında bilgi veren web siteleri taranmakta ve araştırılmaktadır.

Bu kapsamda oluşturulan; uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihale bilgilerine erişilebilen web sitelerinin listesi aşağıda verilmiştir.

Listede yer verilen web sitelerinde, uluslararası ihale ve projeler, bunlarla ilgili prosedür, fon ve kredi olanakları hakkında bilgi ve dokümanlara erişilebilmekte olup, bu sitelerin düzenli olarak takip edilmesi, firmalarımızın yeni iş fırsatları yaratmalarında etkin bir araç olacaktır.

  • Uluslararası İhale Siteleri

Avrupa Birliği (European Union)

European Union Tenders Electronical DailyEuropean Bank for Reconstruction and DevelopmentEuropean Investment BankEuropeAID (TACIS Funds etc.)

Dünya Bankası (World Bank)

Procurement in IBRD and IDA-Financed Projects

Birleşmiş Milletler (United Nations)

United Nations Procurement Division : Recent Tenders

Uluslararası İhale Portalları

dgMarket : Development Gateway

tendersinfo

Yukarıda belirtilen web sitelerine ek olarak, firmalarımıza yararlı olacağı düşünülen, ihalelerin de dahil olduğu bilgi kaynaklarının derlendiği bir veri tabanı olan Ticari Bilgi Kaynakları Rehberi'nden de faydalanabilirsiniz.

Ülke bazında açılan ihalelere www.musavirlikler.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

http://www.dtm.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm  (DTM Dış Talepler Bülteni ve Duyurular)

http://www.deik.org.tr/pages/TR/DEIK_IhaleDuyurulari.aspx?IKID=10  (DEİK İhale Duyuruları)

http://www.tmb.org.tr/tr/duyuru-ve-haber/uye-duyurulari/ihale-duyurulari/60  (Türkiye Müteahhitler Birliği İhale Duyuruları)

TOBB Uluslararası İş İmkanları

Yurt İçi İhaleler

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Default.aspx  (Kamu İhale Kurumu, Elektronik Kamu Alımları Platformu)

http://www.resmiihaleler.com/  (Yurt İçi Resmi İhaleler)

http://www.kamuihaleilan.com/  http://www.ihaleci.com/  ; http://www.kamuihaleilan.com/  ; http://www.kamuihalebulteni.com/  (Kamu İhaleleri)

http://www.cfcu.gov.tr/tender.php?lng=tr  (Merkezi Finans ve İhale Birimi)

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri İş ve İhale İlanları

http://www.ydmh.gov.tr/uye.cfm