Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Mevzuatı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Mevzuatı

 

Bu bölümde 2003 yılından itibaren serbestleştirilen uluslararası doğrudan yatırımlar ile ilgili yasal çerçeve ve hukuki yükümlülüklere ilişkin bilgi ve belgelere erişilebilmektedir. Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirketlerin bildirim yükümlülükleri (Ek-1,2,3 Formları), yurt dışında yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlerin irtibat bürolarının izin ve işleyiş süreçleri ile bildirim yükümlülüğüne (Ek-4 Formu) ilişkin bilgilere bu bölümden erişebilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ekonomi Bakanlığı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

(Tel:0 (312) 204 83 46 - Faks:0 (312) 212 88 83)