Ülkemiz Mevzuatı Açısından İhracatta Alınması Gerekli Belge ve İzinler Nelerdir?

Ülkemiz Mevzuatı Açısından İhracatta Alınması Gerekli Belge ve İzinler

Ekonomi Bakanlığı 

- Dahilde İşleme İzin Belgesi

- Hariçte İşleme İzin Belgesi

- Kontrol Belgesi

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi

- Doğal Arı Balı Analiz Belgesi

- Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

- Gümrük Beyannamesi

- Bedelsiz İhracat

- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

-Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Maliye Bakanlığı

-Özel Fatura

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

- Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası

- Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Sertifikası

- Gıda Güvenliği Sertifikası/Sağlık Sertifikası

- Süt Ürünleri Sağlık Sertifikası Beyannamesi

- Et Ürünleri Sağlık Sertifikası Beyannamesi

- Kuru Meyveler İhracat Beyannamesi

- Gübre İhracatı

- Tohum İhracatı

- Su Ürünleri İhracatı

- Yarış Atları İhracatı

- Yem İhracatı

- Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri

- Veteriner İlaçları İhracatı

- Doğal Çiçek Soğanları İhracatı

- Damızlık Büyük ve Küçük Baş Hayvan İhracatı

- Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası

- Mavi Yüzgeçli Orkinos (Thynus thunnus)

- CITES belgesi

Sağlık Bakanlığı

- Afyon ve Haşhaş Kellesi İhracatı

- Uyuşturucu Maddelerin İhracatı

Milli Savunma Bakanlığı

- Harp, Silah ve Mühimmat İhracatı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

- Tehlikeli Atıkların İhracatı

- CITES Belgesi

- Av Hayvanları İhracatı

Kültür Bakanlığı

- Halı Ekspertiz Raporu

- Antika Hediyelik Eşya

Valilikler

- Uygunluk Belgesi (Sınır Ticaret Merkezi)

İhracatçı Birlikleri

- Kayda Bağlı İhracat

- Konsinye İhracat

- Nihai Kullanım Sertifikası

Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları

- Menşe Şahadetnamesi

- A.TR Belgesi

- EUR.1 Belgesi

- EUR-MED Belgesi

- İşlenmiş Lületaşı İhracatı

- Borsa Tescil Beyannamesi

- GSP Formu (Form A)

- ECO Menşe Şahadetnamesi

- Ekspertiz Raporu

- ATA Karneleri

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

- Radyasyon Analiz Belgesi (Ari Belgesi / Sarı Belgesi)

- Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belge

http://ggm.gtb.gov.tr/gumruk-idarelerinde-kullanilan-belgeler

Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgeler

Sıra  Konu  

1

 Gümrük Beyannamesi Formları

Dosya indir

2

 Sözlü Beyan Formu 

Dosya indir

3

 Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı

Dosya indir

4

 Emniyet ve Güvenlik Belgesi ile Açıklama Notları

Dosya indir

5

 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu

 Dosya indir

6

 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu

Dosya indir

7

 Gümrük Statü Belgesi

Dosya indir

8

 Serbest Bölgelerden Avrupa Birliği'ne Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı

Dosya indir

9

 Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya ilişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı

Dosya indir

10

 Bağlayıcı Tarife Bilgisi Formu

Dosya indir

11

 Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu

Dosya indir

12

 Menşe Şahadetnamesi

Dosya indir

13

 Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu ve Açıklama Notları

Dosya indir

14

 Nihai Kullanım İzin Belgesi

Dosya indir

15

 Nihai Kullanım Denetim Formu

Dosya indir

16

 İşlenmiş Tarım Ürünlerinin Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu

Dosya indir

17

 Nihai Kullanım Kapsamı Eşyaya İlişkin Satış ve Devir Formu

Dosya indir

18

 Kontrol Belgesi, Yük Listeleri ve Kontrol Belgesi Kullanma Talimatı

Dosya indir

19

Sektörel Destekleme Başvuru Formu

Dosya indir