Ülkelerin Tarife ve İthalat İşlemleri Veri Tabanları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

AB PAZARA GİRİŞ VERİ TABANI 

AB Pazara Giriş Veri Tabanı, AB üyesi olmayan ülkelerin pazarlarına girişte ihtiyaç duyulabilecek temel bilgilerin (gümrük vergileri, ithalatta istenen belgeler, ticari engeller, istatistikler vb.) güncel ve sistematik olarak temin edilebildiği işlevsel bir bilgi kaynağıdır.   AB Pazara Giriş Veri Tabanında yer alan bilgiler, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişimler sonucunda Ocak 2004'de  Türkiye'nin kullanımına açılmıştır. Bu kapsamda, Veri Tabanında yer alan ve 2004 yılına kadar yalnız AB üyesi ülke ihracatçılarına açık olan Cari Vergiler (Veri tabanı, yaklaşık 100 ülkenin madde bazlı gümrük vergisi oranlarını içermektedir) ve İhracatçılar Rehberi (İthalatta kullanılan belgelere  ilişkin bilgiler (yaklaşık 70 ülke) yer almaktadır) bölümlerindeki bilgilerin online olarak temin edilmesine olanak sağlamaktadır.   Veri Tabanının internet adresi: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm

AB TARIC VERİ TABANI Avrupa Birliği TARIC Veri Tabanı :  AB ülkerine ihraç edilen ürünlere uygulanan tarifeler ve kısıtlamalar (Ortak Gümrük Tarifesi) hakkında güncel bilgiler, ürünün Taric kodu (sitede Taric kodunu arama imkanı da bulunmaktadır.) ve menşe ülke ismi girilerek  kolayca temin edilebilir.    TARIC Veri Tabanı web sayfası: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

Ayrıca GYÜ'lerin, AB pazarına giriş imkanlarının geliştirilmesi için oluşturulan bölümden de ihracatçılarımız yararlanabilirler. ABD-TİCARET BİLGİ MERKEZİ (ITA) VERİ TABANI   ABD Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bilgi Merkezi: http://www.export.gov/exportbasics/

Yaklaşık 100 ülkenin gümrük vergileri ve diğer vergilerine ilişkin bilgileri içermektedir. Ayrıca tarifeler ve gümrük işlemleriyle ilgili olarak, ülkelerin gümrük ve dış ticaret otoritelerinin adres, telefon ve web adreslerine ABD Ticaret Enformasyon Merkezinin TIC-Foreign Trade Offices Database adresinden veya Dünya Gümrük Örgütünün web sitesinden ulaşabilirsiniz.

ÜLKE MASALARI

http://www.igeme.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm

Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri ve Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından sürekli bilgi akışı ile desteklenen Ülke Masaları, ihracatçı firmalarımızın dış pazarlardaki pazar paylarının artırılması ve ihraç ürün ve pazarlarının çeşitlendirilmesine katkı sağlamak amacı ile pazara girişe yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Faydalı Linkler

AB Pazara Giriş Veri Tabanı: http://mkaccdb.eu.int

Taric Veri Tabanı Web Sayfası: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN

ABD Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bilgi Merkezi: http://www.export.gov/   

Birleşmiş Milletler Bünyesindeki Uluslar Arası  Ticaret  Merkezi (ITC): http://www.macmap.org/

Dünya Gümrük Örgütü: http://www.wcoomd.org

T.C. Gümrük Müsteşarlığı:http://www.gumruk.gov.tr/

Ülke Bazlı Faydalı Linkler

Arnavutluk Yatırım Ajansı (www.albinwest.gov.al

Arnavut Kamu Alımları Ajansı (www.app.gov.al)

Slovak firma rehberi (www.greenpages.sk)