Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) nedir?

Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan, iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen eşyaya ilişkin bilgilerin iki ülkenin gümrük idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanan sistemdir. BGH sisteminin oluşturulması, Ağustos 2008-Ağustos2009 döneminde Rusya ile yaklaşık 1 yıl süreyle yaşanan gümrük krizinin aşılmasında büyük rol oynamıştır. Sistemden yararlanmak tamamen gönüllülük esasına dayanmakta olup, sistem çerçevesinde, sevk edilen eşyaya ilişkin bilgileri gümrük idaresine önceden sunan firmalara dış ticaret işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır.  

BGH Sisteminin dayanağı nedir?

Türkiye-Rusya arasında kurulan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Sisteminin hukuki dayanağını, 18 Eylül 2008 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” oluşturmaktadır. Pilot uygulamanın ilk aşamasına ilişkin işlemlerin yapılabilmesini teminen hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (İhracat- Seri No:1)  05.03.2009 tarihli ve 27160 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Firmalara Neler Katar ?

BGH, iki ülke arasında yapılmakta olan ticaretin güvenli, sürdürülebilir, rekabetçi, önceden bilenebilen maliyet hesaplamalarıyla, belirlenen süre içerisinde, risksiz yapılması ve bunun yanısıra kayıtlı bir dış ticaretin oluşması için gereklidir. Sistem, sunulan bilgi türüne göre farklılık gösteren 2 farklı kolaylık uygulaması öngörmektedir. BGH sistemine dahil olan ve Form A belgesini doldurarak, ön bilgi değişimi çerçevesinde fatura kıymeti ve tarife kodu da dahil olmak üzere güvenilir bilgi sunan ihracatçılar, BGH Protokolünün 2. Maddesinde sayılan aşağıdaki kolaylıklardan faydalanacaklardır:   

1)  Gümrük noktalarında öncelik.

2)  Mümkün olması halinde, ayrı hatların kullanımı ile gümrükleme zamanının kısalmasına yol açacak şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemleri.

3)  Kaçakçılıkla ve gümrük suçları ile mücadele gereklilikleri dışında gümrük muayenesinden muafiyet.

4)  Dış ticaret işlemlerinde banka garantisini kullanma imkanı.

5)  Eksik belge sunulması. Bilahare bu eksik belgelerin tamamlanacağına dair taahhütte bulunulması halinde kargo beyannameleri gümrük idarelerince kabul edilebilecektir.

BGH sistemine dahil olan ve Form B belgesini doldurarak ile ön bilgi değişimi çerçevesinde sadece taşıma belgelerinde (TIR Karnesi, Taşıma Belgesi, Hava Konşimentosu, CMR) yer alan bilgileri sunan ihracatçılar, BGH Protokolünün 3. Maddesinde sayılan aşağıdaki kolaylıklardan faydalanacaklardır:    

1)  Yapılacak belge kontrolünde sunulan belgelerin uygun olması halinde fiziki muayene yapılmayacaktır. Şayet fiziki muayene gerekirse, gümrük işlemleri en kısa sürede tamamlanacak ve rutin ve makul bekleme sürelerini aşmayacaktır.

2)  Dış ticaret işlemlerinde banka garantisi kullanma imkanı.

3)  Eksik belge sunması. Bilahare bu eksik belgelerin tamamlanacağına dair taahhütte bulunulması halinde kargo beyannameleri gümrük idarelerince kabul edilebilecektir. Özetle, BGH sistemine dahil olacak firmalar,  sevkiyatlarına ilişkin ön bilgi temin ederek, sınırlarda öncelikli geçiş hakları ve kısa sürede işlemlerinin tamamlanması, zaruri haller dışında fiziki muayeneye tabi tutulmama ve eksik belge ile işlem yapılması gibi kolaylıklardan faydalanabileceklerdir.            

BGH sistemine dahil olmayan firmaların durumu nedir?

BGH gönüllülük esasına dayalı bir sistemdir. Firmalar BGH uygulamasına katılmamaları durumunda, sevkiyatları normal prosedüre tabi tutulacak ve herhangi bir kolaylık ya da basitleştirmeden yararlanamayacaktır.  

BGH hangi taşıma türlerinde uygulanmaktadır?

18 Eylül 2008 tarihli BGH Protokolünde BGH'nin tüm taşımacılık türlerine uygulanacak bir sistem olması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, pilot uygulaması Rusya'da Vnokovo Havalimanında -ilk etapta havayoluyla ve ardından karayoluyla-  başlayan BGH sisteminin, dış ticaret erbabımızın talepleri gözetilerek, yakın bir zamanda kara ve deniz taşımacılığına da yaygınlaştırılması,  Rusya'da uygun kara hudut kapıları ve deniz limanlarının BGH işlem terminali olarak belirlenmesi konusundaki çalışmalar Rusya Federal Gümrük Servisi ile işbirliği halinde devam etmektedir.

 

Türkiye-Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye-Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulaması için Türkiye İhracatçılar Meclisi yetkilendirmiştir. Favor firması Form A belgesi düzenlemekte ve bu belgeyi Gümrük ve Ticaret Bakanlığına göndermekte ayrıca Rusya Federasyonu'na ihracatta gerekli denetimleri yapmaktadır. Böylece Rusya Federasyonu gümrüklerinde tekrar kontrol yapılamamakta, işlemler elektronik ortamda yapıldığı için süre açısından avantaj sağlanmaktadır.

 

Bilindiği üzere; Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gümrüklerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak iki ülkenin müzakereleri neticesinde 2008 Eylül ayında imzalanan ‘Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol' ile Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulaması (BGH) TİM koordinasyonunda 2008 yılında ilk olarak Rusya'nın Vnukovo Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki pilot uygulama olarak başlatılmış, daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu uygulamada sadece Favor Trans, Lojistik ve Taşımacılık A.Ş. gümrükleme şirketi yetkilendirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında; 25.02.2015 tarihinden itibaren Rusya'ya yönelik ihracatlarda Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) kapsamında tek yetkili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisinin belirlenmiş olduğu, tüm sektörlerdeki ihracatçılarımıza danışma, denetim, veri girişi, hızlı bilgi akışı sağlanacağı, tüm bu hizmetlerin TİM tarafından ücretsiz olarak sunulacağı bildirilmektedir. (984)

BGH Başvuru

 

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gümrüklerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak iki ülkenin müzakereleri neticesinde 2008 Eylül ayında imzalanan "Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol" ile hayata geçirilen Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Sistemi kapsamında yapılacak ihracatta tek yetkili Türkiye İhracatçılar Meclisi'dir.

 

Başvuru için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

 

https://ankara.ebirlik.net/bgh/

 

https://istanbul.ebirlik.net/bgh/

 

Ayrıntılı Bilgi İçin;

TİM Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii  Sanayi Cd. B Blok Kat:9 (34196) Yenibosna-İstanbul

Tel: 0212 454 04 90 / 454 04 91 

Faks: 0212 454 04 13 / 454 04 83 

tim@tim.org.tr

 

Konuyla ilgili olarak ;

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden Büşra Bütün Gürışık'tan bilgi alabilirsiniz. (Tel : 312-4492776)