Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve GTS Kapsamında Avukatlık, Danışmanlık Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve GTS Kapsamında Avukatlık, Danışmanlık Desteği

Yurt dışında muhatap olunan ticaret politikası önlemi soruşturmaları ve ülkemiz ihraç ürünlerinin yararlandığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulamaları kapsamında ihracatçı firmalarca satın alınan avukatlık danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanmış olan Avukatlık Desteği konusunda ayrıntılı bilgi ve ilgili yönerge için; 

 http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/b0c07b8ccdf64bc9b5e5d9a896e4f9ff.pdf

29 Mayıs 2015 tarihinde 3 Ağustos 2007 tarih ve 1151 sayılı “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.


Bununla birlikte; Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından güncel ihtiyaçlar göz önüne alınarak 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; konu ile ilgili ekte yer alan Usul ve Esaslar düzenlenmiştir. Bu bağlamda, ilgili usul ve esaslarda;


a. Yurt dışında muhatap olunan ticaret politikası önlemi soruşturmalarına yönelik olarak firmalarca alınan avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti harcamaları için İhracatçı Birlikleri bütçesinden yapılan destek ödemeleri düzenlenmiştir.


b. Firmaların destek alabilmesi için, soruşturmanın açıldığı yıldan önceki son iki takvim yılında üyesi bulunduğu Birlik üzerinden, toplam asgari 500 bin $ fiili ihracat yapması veya üyesi bulunduğu Birlik üzerinden gerçekleştireceği ihracat kaydı ile imalat yapması gerekmektedir.


c. Destek talebinde bulunan firma, ilgili usul ve esaslarda belirtilen şartları sağladıktan sonra soruşturmanın bitiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde ilgili Genel Sekreterliğe müracaat etmelidir.


d. Firmanın soruşturma başına yaptığı avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti harcamalarının %50'si Birlik bütçesinden karşılanabilir. Yapılan destek ödemesi 100.000 $'ı aşmamak kaydıyla, bir önceki yıl Birlik gerçekleşen gelirlerinin %2'sini geçemez.


e. Firmanın talebiyle açılan, yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik idari gözden geçirme soruşturmalarında firma, soruşturmayı yürütecek olan kuruma başvurusunu yapmadan önce, hizmet alacağı avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdığı ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte Genel Sekreterliğe başvurmalıdır.


f. Genel Sekreterlik çalışmayı TİM'in uygun görüşü ile Bakanlığa bildirecektir. Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerine ilişkin gözden geçirme soruşturması açılması için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firma, başvuru yaptığı bu soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için bu Uygulama ve Esasları kapsamındaki desteklerden faydalanamamaktadır.

g. 1 Haziran 2015 tarihinden önce hükme bağlanan ve ilgili Birlik bütçesinden destek alınmayan soruşturmalar kapsamındaki firma destek başvurularına ilişkin nihai karar, Birlik Yönetim Kurulu ve TİM uygunluk görüşü çerçevesinde sonuçlandırılır. Ancak bu durumda firmaya 40.000 $ destek verilecektir. Bu yöndeki destek talepleri ekli Uygulama Usul ve Esasları yürürlüğe girdikten itibaren 3 ay içerisinde TİM tarafından değerlendirilecek olup bu tarihten sonra gelecek talepler değerlendirmeye alınmaz.

İlgili Mevzuat :

http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/b0c07b8ccdf64bc9b5e5d9a896e4f9ff.pdf