Sektörel Tanıtım Grupları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Sektörel Tanıtım Grupları 

Sektörel Tanıtım Gruplarının amacı, Ekonomi Bakanlığınca  belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yurt dışında ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısını geliştirmek ve ihracatını artırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında ortak pazar araştırması, markalaşma, AR-GE, tanıtım, pazarlama ve benzeri faaliyet ve çalışmalarını düzenlemek ve yürütmektir.

Sektörel Tanıtım Gruplarının Görevleri

a) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814)Hesabın gelirlerini dikkate alarak yapılacak tanıtım faaliyetleri için tahmini bütçe hazırlamak ve TİM'in görüşünü müteakip bu Tebliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen grup toplantısına sunmak,

b) Tanıtım faaliyetleri ile ilgili politika ve stratejilerin saptanmasına yardımcı olmak,

c) Yurt dışı ve yurt içinde sektörün tanıtımı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve fayda görülmesi halinde diğer kurumlarca düzenlenenlere destek olmak veya ortak çalışmalar yapmak,

ç) Sektör ile ilgili pazar araştırmaları yapmak veya yaptırmak,

d) Sektör ihracatının geliştirilmesine yönelik katkıda bulunacak AR-GE ve markalaşma faaliyetlerine destek vermek,

e) Kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçeceği temsilcilerden oluşan çalışma komiteleri kurmak,

f) Tanıtım faaliyetleri için duyulan finansmanın karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla her türlü kaynağı araştırmak, bu kaynaklardan yararlanabilmek amacı ile projeler geliştirmek,

g) Yurtdışı tanıtım faaliyetlerine etkinliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla, TİM ve Bakanlık koordinasyonunda diğer sektör tanıtım grupları ile ortak hareket etmek.

(Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814)Grubun, birinci fıkrada belirtilen görevleri yerine getirirken, Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde hareket etmesi zorunludur.

Konuyla İlgili Mevzuat

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARI

Deri Tanıtım Grubu 

Fındık Tanıtım Grubu 

Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu 

Kozmetik Tanıtım Grubu 

Kuru Meyve Tanıtım Grubu

Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu

Makine Tanıtım Grubu

Narenciye Tanıtım Grubu

Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu

Seramik Tanıtım Grubu

Su Ürünleri Tanıtım Grubu

Süs Bitkileri Tanıtım Grubu

Şekerli Mamüller Tanıtım Grubu

Un ve Unlu Mamüller Tanıtım Grubu

Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi