Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

YURT İÇİ FUAR KATILIMCILARININ DESTEKLENMESİ

AMAÇ:

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörler ile katılımcıların desteklenmesidir.

KAPSAM:

Organizatörlerin tanıtım harcamaları ve katılımcıların yer kirası ile stand giderlerinin desteklenmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurtiçi fuarları düzenleyen organizatörler ve bu fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda bulunabilir.

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

FUAR DESTEKLERİ UNSURLARI:

Katılımcı şirketlerin yurtiçi fuara katılımı kapsamında yaptığı yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50'si azami 38.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

Organizatör şirketlerin bir yurtiçi fuar için yurt dışında yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 666.000 TL'ye kadar, yurt içinde yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 222.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

 

Yurt İçi Fuar Desteği Özet Tablosu

 

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

DESTEK KALEMİ

DESTEK ORANI (%)

DESTEK LİMİTİ

FAYDALANICI

 

 

 

Yurtdışında yapılan faaliyetlerde

666.000 TL

 

 

Tanıtım

50

 

Yurt içinde yapılan faaliyetlerde

222.000 TL

Aynı yurt içi fuar için azami 10 defa

Organizatör

Yer Kirası ve Stand Masrafları

 

50

 

38.000 TL

 

-

 

Katılımcı

*2019 yılı için belirlenen destek üst limitleri (Yurt içi fuar destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE+- Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenmektedir.)

 

Destek Mevzuatı :

  •  

Fuarlar Mevzuatı

 https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/fuarlar-mevzuat%C4%B1

Yıllar Bazında Yurtdışı ve Yurtiçi Fuar Destek Üst Limitleri

 

  •  
Fuar Organizatörler

 

  •  
Gözlemci Görevlendirilen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar

 

  •  
Uluslararası Fuarlara İlişkin Arama Yapılabilecek İnternet Siteleri
  •  
Türkiye'de Düzenlenen Uluslararası Fuarlar

 

  •  
2017 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

 

  •  
2018 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

 

  •  
2019 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

 

  •  
2020 Yılında Destek Alınabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

222

6798

 

İhracat Genel Müdürlüğü Fuar

(0312)

204

8745

 

İzinleri ve Destekleri Dairesi

(0312)

204

8738

fuarihr@ticaret.gov.tr

Başkanlığı

(0312)

204

8737

 

 

(0312)

204

8721