Sektör, Ülke, Firma Kaynakları, Uluslararası Dış Ticaret Verileri ve Pazar Araştırması ile İlgili Web Siteleri Hangileridir

Dış Ticaret İstatistikleri, Sektör ve/veya Ülke Raporları, Sektörel GTİP Bulma, Sektörel İhracatçılar

Dış Ticaret İstatistikleri (Ekonomi Bakanlığı)

TİM İhracat Kayıt Rakamları

Dış Ticaret Verileri

Dış Ticaret ve Ekonomik Göstergeler

 

 

Dış Ticaret İstatistikleri Haber Bülteni

 

Ülkelere Göre Dünya Ticareti

 

Serbest Bölge İstatistikleri

 

Temel İstatistikler

 

İstatistik Bilgi Kaynakları

 

Uluslararası Doğrudan Yatırım İstatistikleri

 

Yatırım Teşvik İstatistikleri

 

Ekonomik Görünüm

 

 

TÜİK İstatistik ve Analizler

Araştırma ve Raporlar

Dış Ticaret Beklenti Anketi

Periyodik Yayınlar

Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu

İl İl Dış Ticaret Potansiyeli Araştırması

Uzmanların Akademik Çalışmaları

Dış Ticarette Yeni Rotalar

Emtia Piyasalarında Güncel Gelişmeler

Uluslararası Doğrudan Yatırım Raporları

·         İhracat ve Ekonomik Veri Harita ve İl Verileri

  • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 İl Durum Raporu

 ( http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/81-il-durum-raporu-2012-11052012113452.pdf )

 

( http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-sektor.cfm  )

  • İhracat Bilgi Platformu Ülke Masaları
    • http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  İstatistikleri

Sınıflamalar ve Standartlar

Temel İstatistikler

 

İstatistik Göstergeler

 

Konularına Göre İstatistikler

Haber Bültenleri

Veritabanları Bölgesel İstatistikler Veri Yayınlama Takvimi Sınıflamalar ve Standartlar

 

Merkez Bankası İstatistikleri

Genel istatistikler

EVDS

EVDS

evds.tcmb.gov.tr/cbt.html

EVDS, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde toplanan ...

Elektronik veri dağıtım sistemi

Kurlar-Döviz Kurları(*)

Kurlar-Döviz Kurları(*)

Kurlar-Döviz Kurları (Günlük). Başlangıç Tarihi (**) (02-01

 

Hazine Müsteşarlığı İstatistikleri-Raporları

İstatistikler

 

Kamu Finansmanı İstatistikleri

 

Sık Kullanılanlar

 

Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri

 

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri

 

Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

 

Türkiye Dış Borç İstatistikleri

 

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

 

Hazine Alacak Verileri

 

Hazine Garantilerine İlişkin Veriler

 

Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borçları

 

Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri

 

Bütçe Finansmanı İstatistikleri

 

Kamu Haznedarlığı İstatistikleri

 

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler İstatistikleri

 

Dış Ekonomik İlişkiler İstatistikleri

 

Kambiyo İstatistikleri

 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik İstatistikleri

 

Ekonomik ve Sektörel Göstergeler

 

İstatistikler Hakkında(Veri Yayınlama Takvimi)

 

Kamu Finansmanı

 

Temel Tanımlar

 

Veri Yayınlama Takvimi

 

Dış Borçlar

 

Merkezi Yönetim Dış Borçları

 

Hazine Garantili Dış Borçlar

 

Merkezi Yönetim İç Borçları

 

Merkezi Hükümet Operasyonları

 

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler

 

Veri Yayınlama Takvimi

 

Hazine Veri Dağıtım Sistemi

Raporlar

 

 

Kurumsal Raporlar

 

Çalışma Raporları

 

Kamu Finansmanı Raporları

 

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Raporları

 

Dış Ekonomik İlişkiler Raporları

 

Bireysel Katılım Sermayesi ve Kambiyo Raporları

 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Raporları

Kalkınma Bakanlığı İstatistik Verileri

 

AB Pazara Giriş Veritabanı, AB Ülkeleri ve Üçüncü Ülkeler Gümrük Prosedürleri, Vergileri ve Dış Ticaret Verileri

 ULUSLARARASI DIŞ TİCARET VERİLERİ

http://www.intracen.org/tradstat/ (ITC International Trade Statistics)

UNSTATS:  http://comtrade.un.org/db/ (Birleşmiş Milletler Ticaret İstatistikleri)

http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm  (AB-Üçüncü Ülkeler Ticaret İstatistikleri)

 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?languageId=EN (AB Ticaret İstatistikleri)

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/index.html  ((ABD Ticaret İstatistikleri)

GTİP Belirlemek İçin;

http://www.ibp.gov.tr/bilkay/section-bk-gtip.cfm

2013 Yılı Tarife Cetveli  2014 Yılı Tarife Cetveli

 Dosya indir  Dosya indir

Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları

 Dosya indir

 Armonize Sistem İzahnamesi

 Dosya indir

Türkiye İhracatçılar Rehberi

http://rehbertr.ekonomi.gov.tr/rehberTR/loginDevam

VERİTABANLARI

1)  TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK)

Adres:www.tuik.gov.tr

2)  T.C. MERKEZBANKASI ELEKTRONİK VERİ DAĞITIM SİSTEMİ

Adres:http://evds.tcmb.gov.tr/

3)  INTERNATIONALTRADECENTER(UNCTAD/WTO)MARKETANALYSISAND

     RESEARCH (MAR) VERİTABANI

Adres:http://www.intracen.org/mas/?mn=0&sm=0?0

4) EUROSTAT

  1. uropa.eu/eurostat

5)  AB PAZARAGİRİŞ VERİTABANI

      (MARKETACCESSDATABASE)

Adres:http://madb.europa.eu

6)  AB İHRACATYARDIM MASASI

       (EXPORT HELPDESK)

Adres:http://exporthelp.europa.eu/

7)  DÜNYATİCARET ÖRGÜTÜ İSTATİSTİKVERİ

      TABANI

Adres:http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx

8)  DÜNYATİCARET ÖRGÜTÜ DOCS ONLINE VERİTABANI

Adres:http://docsonline.wto.org/

9)  BM COM TRADE VERİTABANI

Adres:http://comtrade.un.org/

10)OECD İSTATİSTİK VERİTABANI

Adres:http://stats.oecd.org/index.aspx

11)ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU) ÜLKE RAPORLARI

Adres:http://db.eiu.com

12)INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS  (IMF)

Adres:http://www.imfstatistics.org/imf/about.asp

13)WORLDECONOMIC OUTLOOK(WEO) VERİTABANLARI (IMF)

Adres:http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

 14)DÜNYA BANKASI VERİTABANI

Adres:http://econ.worldbank.org

 15)WORLD TRADE ATLAS (GlobalTradeAtlas) VERİTABANI

Adres:http://www.gtis.com/gta

 16)EUROMONITOR VERİ TABANI

Adres:www.portal.euromonitor.com

 17)BUSINESS AND COMPANY INTERNATIONAL  PROFILE VERİTABANI

Adres:http://www.infotrac.london.galegroup.com/default

 18)EXPORT-LEADS VERİ TABANI

Adres:www.export-leads.com/enter.htm

19)SINIFLAMALAR (NOMANKLATÜR) VERİTABANI (TÜİK)

http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/

 20)DÜNYA   TİCARET   ÖRGÜTÜ   APPLİED   DUTİES   AND   TRADE/BOUND   DUTİES   AND COMMİTMENTS (IDB/CTS) VERİTABANI

Adres:http://iaf.wto.org/

 TİM Dış Tiacret Verileri

İhracat Rakamları

Tablolar

İnteraktif harita

TİM Raporları- Dergileri

Araştırma Raporları

İhracatçı Eğilim Anketi

İlk 1000 İhracatçı Araştırması

TİM Ekonomi ve Dış Ticaret Bültenleri

TİM AB Bültenleri

 

Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu-2014  --

http://www.tim.org.tr/tr/tim-gundem-tim-ekonomi-ve-dis-ticaret-raporu-2014-ile-ihracatin-anatomisini-cikardi.html

TİM Yayınları :  http://www.tim.org.tr/tr/basin-odasi-yayinlarimiz.html

 TİM Dış Ticaret Bülteni

http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-arastirma-raporlari-tim-ekonomi-ve-dis-ticaret-bultenleri.html

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri İstatistikleri, Raporları ve Gtip Bulma Bilgileri

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleriİstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği

İştigal Alanı  : http://www.makinebirlik.com/tr/istigal-alani (Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği İştigal Alanı)

Sektöre Bakış : http://makinebirlik.com/tr/sektore-bakis

İstatistikler : http://makinebirlik.com/tr/istatistikler

Üye Firma Arama : http://makinebirlik.com/tr/firma-arama

Raporlar

Sektör Raporları - Makine Sanayii Sektörü Platformu

Moment Dergisi : http://www.moment-expo.com/

Projeler : http://makinebirlik.com/tr/sikca-sorulan-sorular/orta-anadolu-ihracatci-birlikleri-genel-sekreterliginin-birlikler-bazinda-gerceklestirdigi-spesifik-uygulama-ve-projeler-hangileridir

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği

İştigal Alanı  : http://www.cimentobirlik.org/tr/istigal-alani (Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği İştigal Alanı)

İstatistikler : http://www.cimentobirlik.org/tr/istatistikler

Araştırma Raporları : http://www.cimentobirlik.org/tr/arastirma-raporlari

 Üye Firma Arama  : http://www.cimentobirlik.org/tr/firma-arama

Seramik Tasarım Yarışması : http://ceramicsdesign.org/TR/ana-sayfa/1-0/20141105.html

Projeler : http://makinebirlik.com/tr/sikca-sorulan-sorular/orta-anadolu-ihracatci-birlikleri-genel-sekreterliginin-birlikler-bazinda-gerceklestirdigi-spesifik-uygulama-ve-projeler-hangileridir

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

İştigal Alanı  :  http://www.hububatbirlik.org/tr/istigal-alani (Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İştigal Alanı)

http://www.hububatbirlik.org/tr/istatistikler

Piyasa Fiyatları İçin Önemli Adresler :  http://www.hububatbirlik.org/tr/hububat-piyasa-fiyatlari-icin-onemli-adresler

Piyasa Fiyatları

Araştırma Raporları »

Üye Firma Arama  :  http://www.hububatbirlik.org/tr/firma-arama

Projeler : http://makinebirlik.com/tr/sikca-sorulan-sorular/orta-anadolu-ihracatci-birlikleri-genel-sekreterliginin-birlikler-bazinda-gerceklestirdigi-spesifik-uygulama-ve-projeler-hangileridir

Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

( http://www.designforexport.org/index.htmlm )

Mobilya sektörü

Sektör Hakkında : http://www.turkishfurniture.org/TR,12/sektor-hakkinda.html

İstatistikler : http://www.turkishfurniture.org/TR,24/istatistikler.html

Sektör Raporları : http://www.turkishfurniture.org/TR,14/sektorel-raporlar.html

Ülke Raporları : http://www.turkishfurniture.org/TR,15225/ulke-raporlari.html

Üye Firma Arama : http://www.turkishfurniture.org/TR,4938/firma-arama.html

Mobilya Tasarım Yarışması :  : http://www.designforexport.org/TR/genel/default.aspx

Faaliyetler : http://www.turkishfurniture.org/TR,5/faaliyetlerimiz.html

Kağıt Karton Sanayi

Sektör Hakkında : http://www.turkishpaper.org/TR,59/sektor-hakkinda.html

İstatistikler : http://www.turkishpaper.org/TR,98/istatistikler.html

Sektör Raporları : http://www.turkishpaper.org/TR,61/sektorel-raporlar.html

Ülke Raporları : http://www.turkishpaper.org/TR,15211/ulke-raporlari.html

Üye Firma Arama : http://www.turkishpaper.org/TR,5827/firma-arama.html

Faaliyetler : http://www.turkishpaper.org/TR,15103/faaliyetlerimiz.html

Ağaç ve Ahşap Eşya Sanayi

Sektör Hakkında : http://www.turkishwood.org/TR,102/sektor-hakkinda.html

İstatistikler : http://www.turkishwood.org/TR,55/istatistikler.html

Sektör Raporları : http://www.turkishwood.org/TR,104/sektorel-raporlar.html

Ülke Raporları : http://www.turkishwood.org/TR,15191/ulke-raporlari.html

Üye Firma Arama : http://www.turkishwood.org/TR,6016/firma-arama.html

Faaliyetler : http://www.turkishwood.org/TR,15139/faaliyetlerimiz.html

Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

İştigal Alanı  :  http://www.demirbirlik.org/tr/istigal-alani (Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği İştigal Alanı)

İstatistikler »

Piyasa Fiyatları »

Araştırma Raporları »

Sektör ile İlgili Bilgi Kaynakları : http://www.demirbirlik.org/tr/demir-celik-ile-ilgili-baslica-web-siteleri

Üye Firma Arama  : http://www.demirbirlik.org/tr/firma-arama

Projeler : http://makinebirlik.com/tr/sikca-sorulan-sorular/orta-anadolu-ihracatci-birlikleri-genel-sekreterliginin-birlikler-bazinda-gerceklestirdigi-spesifik-uygulama-ve-projeler-hangileridir

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

İştigal Alanı  :  http://www.susbitkileri.org.tr/tr/istigal-alani (Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İştigal Alanı)

Projeler : Orta Avrupa Projesi Eğitim Programı Tamamlandı

İstatistikler »

Araştırma Raporları »

Üye Firma Arama  :  http://www.susbitkileri.org.tr/tr/firma-arama

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği

İştigal Alanı  :  http://www.turkishhvacrindustry.com/tr/istigal-alani (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği İştigal Alanı)

Sanal Kütüphane : http://www.turkishhvacrindustry.com/tr/hakkimizda/sanal-kutuphane

İstatistikler

Üye Arama :http://www.turkishhvacrindustry.com/tr/firma-arama

Sektörel Dernekler : http://www.turkishhvacrindustry.com/tr/sektorel-dernekler

Projeler : http://www.turkishhvacrindustry.com/tr/hakkimizda/projeler

Projeler : http://makinebirlik.com/tr/sikca-sorulan-sorular/orta-anadolu-ihracatci-birlikleri-genel-sekreterliginin-birlikler-bazinda-gerceklestirdigi-spesifik-uygulama-ve-projeler-hangileridir

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği

İştigal Alanı  :  http://www.turksavunmasanayi.gov.tr/tr/istigal-alani (Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği İştigal Alanı)

Üye Firma Arama  :  http://www.turksavunmasanayi.gov.tr/tr/firma-arama

Raporlar : http://www.turksavunmasanayi.gov.tr/tr/dokumanlar

Projeler : http://www.turksavunmasanayi.gov.tr/tr/hakkimizda/projeler

Projeler : http://makinebirlik.com/tr/sikca-sorulan-sorular/orta-anadolu-ihracatci-birlikleri-genel-sekreterliginin-birlikler-bazinda-gerceklestirdigi-spesifik-uygulama-ve-projeler-hangileridir

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

RAPORLAR

Dönemsel İhracat Performans Raporları

Araştırma Raporları

Ülke Raporları

Hedef Pazar Raporları

TURQUALITY® Raporları

Diğer Raporlar

İSTATİSTİK

Yıllık İstatistik Rakamları

Aylık İhracat Kayıt Rakamları

BİLGİ NOTLARI

AB

ABD

Diğerleri

İTKİB Üye Listeleri

http://www.itkib.org.tr/itkib/UyeListeleri/default.htm

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleriİstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

İMMİB İstatistikleri

http://www.immib.org.tr/tr/

http://www.immib.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari-istatistikler.html

http://www.immib.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari.html

İstatistikler

Genel Sekreterlik Bazında

Sektörel Bazda

http://www.immib.org.tr/tr/birliklerimiz-istanbul-demir-ve-demirdisi-metaller-ihr-birligi-istatistikler.html

 

İstanbul İhracatçı Birlikleriİstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

http://www.iib.org.tr/tr/raporlar.html

Faaliyet Raporları

İİB bünyesindeki 7 ihracatçı birliğinin yıllara göre ayrı ayrı faaliyet raporları.

Aylık Raporlar

3 Aylık Raporlar

Sektör şubelerinin hazırladığı üç aylık raporlar

Ülke Raporları

İhracatta hedef ülkeler hakkında hazırlanan raporlar

YK Gündem

Serbest Ticaret Anlaşmaları Kılavuzu

Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan ithalat & ihracat verileri

Üye Firma Arama

http://www.iib.org.tr/tr/uyelik-gtip-uye-arama-1.html

Madde Adı GTİP Arama

http://www.iib.org.tr/tr/uyelik-gtip-gtip-arama-1.html

Uludağ İhracatçı BirlikleriGenel Sekreterliği İstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

http://www.uib.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari-uib-ihracat-rakamlari.html

Yıllık

Aylık

Mal Grupları

Üyeler

Ülke Grupları

Ülkeler

Araştırma Raporları

http://www.uib.org.tr/tr/ihracat-arastirma-raporlari.html

Ar-ge Raporları

UİB AB Bülteni

UİB Üyeleri

http://www.uib.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari-uib-ihracat-rakamlari-uyeler.html

Ege İhracatçı BirlikleriGenel Sekreterliği İstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

            İstatistikler

http://www.egebirlik.org.tr/Asp/Content.Asp?MS=1&Content=1&MN01=9&MN02=0&MN03=0&MN04=0&MN05=0&ID=32

(http://www.egebirlik.org.tr/Asp/Content.Asp?MS=1&Content=1&MN01=9&MN02=5&MN03=0&MN04=0&MN05=0&ID=170 )

(http://www.egebirlik.org.tr/Asp/Content.Asp?MS=1&Content=3&MN01=9&MN02=4&MN03=0&MN04=0&MN05=0&ID=169&Url=Istatistik_Kriterler_EBirlik.Asp )

(http://www.egebirlik.org.tr/Asp/Content.Asp?MS=1&Content=1&MN01=9&MN02=3&MN03=0&MN04=0&MN05=0&ID=79 )

Üye Firmalar

http://www.egebirlik.org.tr/Asp/Content.Asp?MS=1&Content=1&MN01=19&MN02=12&MN03=0&MN04=0&MN05=0&ID=271

GTİP Arama

http://www.egebirlik.org.tr/Asp/Content.asp?MS=1&Id=0

Batı Akdeniz İhracatçılar BirliğiGenel Sekreterliği İstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

BAİB Tanıtım Kataloğu

(http://www.baib.gov.tr/tr/onlinekatalog/default.html )

Birlik Üye Listesi

http://www.baib.gov.tr/tr/birligimiz-bbirlik-uye-listesib.html

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Arama

http://www.baib.gov.tr/tr/oi_gtiparama.asp

İhracat İstatistikleri

http://www.baib.gov.tr/tr/online-islemler-istatistikler.html

·         Genel Sekreterlik Raporu

·         Sektörel Bazda İhracat Raporu

·         Mal Grubu Bazında İhracat Raporu

·         Ülke Bazında İhracat Raporu

Ticari Bilgi Veren Siteler

http://www.baib.gov.tr/tr/linkler-ticari-bilgi-veren-siteler.html

Akdeniz İhracatçı BirlikleriGenel Sekreterliği İstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

İhracat Rakamları

http://www.akib.org.tr/tr/ihracat-ihracat-istatistikleri.html

Araştırma Raporları

http://www.akib.org.tr/tr/ihracat-arastirma-raporlari.html

Avrupa Birliği Yaş Meyve-Sebze Giriş Fiyatları Listesi

Denizli İhracatçılar BirliğiGenel Sekreterliği İstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

İhracat Rakamları

İhracat Tabloları

Aylık Raporlar

Üye Listesi

Doğu Anadolu İhracatçılar BirliğiGenel Sekreterliği İstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

İhracat Rakamları

http://www.daib.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari.html

Üye Listeleri

http://www.daib.org.tr/tr/uyelik-uyelik-durumu-sorgulama.html

Güneydoğu Anadolu İhracatçı BirlikleriGenel Sekreterliği İstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

İhracat Rakamları

 

Karadeniz İhracatçı BirlikleriGenel Sekreterliği İstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

İhracat Rakamları

Fındık İstatistikleri

Hububat İstatistikleri

 Aylık Bültenler

http://www.kib.org.tr/tr/aktuel-aylik-bultenler.html

Doğu Karadeniz İhracatçılar BirliğiGenel Sekreterliği İstatistik Bilgileri, Raporları, İştigal Sahaları ve GTİP Bulma

İhracatçı Üyeler : http://www.dkib.org.tr/tr/uyelik-ihracatci-uyelerimiz.html

 

GTİP Arama : http://www.ibp.gov.tr/bilkay/section-bk-gtip.cfm

İhracat Rakamları : http://www.dkib.org.tr/tr/default.asp

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

Denizli İhracatçılar Birliği

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği

Ege İhracatçı Birlikleri

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

İstanbul İhracatçı Birlikleri

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

Uludağ İhracatçı Birlikleri

Sektör, Ülke, Firma Kaynakları, Uluslararası Dış Ticaret Verileri ve Pazar Araştırması ile İlgili Web Siteleri

İhracatçı Birlikleri ve Kalkınma Ajansalrı Sektör Raporları

İhracatçı Birlikleri ve Kalkınma Ajansları  tarafından hazırlanan, ihraç sektörlerinin veya ürünlerin Türkiye'deki mevcut durumu, üretim yapısı ve dış ticareti ile bunlara ilişkin istatistikler ve dünya ticareti hakkında bilgilerin yer aldığı sektör  raporlarına erişim için. Tıklayınız. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri  (http://www.tim.org.tr/tr/birlikler.html )

Kalkınma Ajansları Sektör ve Ülke Raporları (http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45921)

SEKTÖR RAPORLARI

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-sektor.cfm

 (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu Sektör Araştırmaları, Kayıtlı Kullanıcı Olmak Gerekmektedir.) Pazar Geliştirme - Sektör Araştırmaları ...

http://www.tcp.gov.tr/english/sectors/index.cfm  (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu İngilizce Sektör Araştırmaları)

Müşavirlikler Sektör Raporları

http://www.musavirlikler.gov.tr/

(Ülke İsmi Girildikten Sonra Müşavirlik Raporları, Sektör Raporları Bölümü)

Hazine Müsteşarlığı Resmi Web Sitesi - Rapor Sunum Sayfası

TMO Sektör Raporları ( http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=9 )

Ulusal Süt Konseyi Raporları ( http://www.ulusalsutkonseyi.org.tr/ana/raporlar.asp=  )

Ulusal Süt Konseyi Fiyatlar (http://www.ulusalsutkonseyi.org.tr/ana/fiyatlar.asp )

Ulusal Süt Konseyi İstatistikler (http://www.ulusalsutkonseyi.org.tr/ana/istatistikler.asp )

Ulusal Süt Konseyi Süt Tozu Fiyatları (  http://www.ulusalsutkonseyi.org.tr/ana/duyurular.asp )-- ( http://www.ulusalsutkonseyi.org.tr/ana/duyuru.asp?id=187  )

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Çelik Dergisi ( http://www.dcud.org.tr/tr/magazine.asp  )

http://www.iso.org.tr/yayinlarimiz/  (İstanbul Sanayi Odası Sektör Raporları)

http://kutuphane.ito.org.tr/yordambt/yordam.php (İstanbul Ticaret Odası)

http://www.izto.org.tr/e-oda/ar-ge-bulten/onceki-raporlarimiz  (zmir Ticaret Odası Raporları)

http://www.kobi.org.tr/index.php/bilgibankasi/sektoer-raporlar  (TOBB- Kobi Bilgi Sitesi)

http://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Sayfalar/SektorRaporlari.html  (TOBB Sektör Raporları)

http://www.musiad.org.tr/tr-tr/musiad-kitapligi/arastirma-raporlari--  (MUSİAD Sektör Raporları)

http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=pZ+LivBm9kHA/os13uU+bA==-H7deC+LxBI8=&nm=109 (Rekabet Kurumu Sektör Raporları)

http://www.tusiad.org.tr/bilgi-merkezi/raporlar/ (TÜSİAD Raporlar)

TÜSİAD

KOSGEB Raporları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sektör Raporları

( http://risk.gtb.gov.tr/bilgi-bankasi/diger-yayin-ve-raporlar/sektor-raporlari )

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sektör Raporları

http://sgm.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=297&lng=tr

http://sgm.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=1020&lng=tr

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 İl Durum Raporu

http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/81-il-durum-raporu-2012-11052012113452.pdf

http://www.epdk.org.tr/index.php/dogalgaz-piyasasi/yayinlar-raporlar (EPDK Yayınlar Raporlar )

Petrol Piyasası Sektör Raporu Aralık 2013 - EPDK

Petrol Piyasası Aylık Yayınlar ve Raporlar - EPDK

Petrol Piyasası Yıllık Yayınlar ve Raporlar - EPDK

http://www.tigem.gov.tr/pages/sektorel-degerlendirme-raporlari.aspx  (TİGEM Sektör Raporları)

Sektörel Değerlendirme Raporları - Tigem

http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/sektor-raporu.aspx  (Deniz Ticaretb Odası Sektör Raporları)

Sektör Raporları - Deniz Ticaret Odası

http://www.tskb.com.tr/kredilendirme_proje_finansman/detail.aspx?SectionID=cNbXL9nZ7otCgd4yiTywkw%3d%3d&ContentId=LwAoJisp6iOp0LanFkK4UA%3d%3d  (TSKB Sektör Raporları)

 TSKB - Sektör Raporları

http://www.tcp.gov.tr/indexe.cfm  (İhracatçı Birlikleri Tanıtım Grupları-Sektör Raporları İçin Tıklayınız.)

Araştırma - Sektör Raporları | İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği)

Raporlar - Taysad (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği)

FAALİYET RAPORLARI

ARAŞTIRMA - SEKTÖR RAPORLARI

TÜRKİYE İMSAD AYLIK SEKTÖR RAPORLARI

GÜNCEL EKONOMİ RAPORLARI

İMSAD DERGİ

AB BÜLTEN

E-BÜLTEN

Sektör Verileri

http://imsad.org/sektor-verileri/

PETDER | Petrol Sanayi Derneği - PETDER Sektör Raporları

SEKTÖR RAPORU 2012 - PETDER

Sektör Raporları | UND

TKBB Yayınları - Türkiye Katılım Bankaları Birliği

İnşaat Sektör Raporu (Haziran) - İNTES Sektör ...

Türkiye Bankalar Birliği - İstatistiki Raporlar

Sektör İzleme Raporları | PLASFED

İstatistik - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bor Sektör Raporları

Sektör Raporları - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği ...

Çay Sektörü Raporları - Rize Ticaret Borsası

 

 

ÜLKE RAPORLARI

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm   (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu Ülke Masaları, Kayıtlı Kullanıcı Olmak Gerekmektedir.) 

Pazar Geliştirme - Ülke Masaları ... - İhracat Bilgi Platformu

http://www.musavirlikler.gov.tr/  Ülke İsmi Seçildikten Sonra, Müşavirlik Raporları, Yıllık Raporlar Bölümü

TC Ekonomi Bakanlığı  Ülke Raporları

İkili Ticari İlişkiler

Bölgesel ve Çoklu Ticari İlişkiler

Çok Taraflı Ticari İlişkiler

İhracatçı Birlikleri ve Kalkınma Ajansları Ülke Raporları

İhracatçı Birlikleri ve Kalkınma Ajansları  tarafından hazırlanan ülke raporlarına erişim için. Tıklayınız. (http://www.tim.org.tr/tr/birlikler.html )

Kalkınma Ajansları Sektör ve Ülke Raporları (http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45921)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ülke Raporları (http://esnaf.gtb.gov.tr/dokuman-ve-formlar/ulke-raporlari )

http://www.deik.org.tr/pages/TR/DEIK_Bulten.aspx?IKID=10

(DEİK Ülke Bültenleri)-- http://www.deik.org.tr/L2-155/Ozel_seriler.html -- http://www.deik.org.tr/B-151/Odaktaki_ulkeler_Sektorler_ve_Firsatlar_Serisi.html

  Küresel

  E Bülten

  Küresel

  E Bülten

http://www.izto.org.tr/IZTO/TC/IZTO+Ticaret/Dis+Ticaret+Kosesi/UlkeRaporlari/--

İZMİR TİCARET ODASI > Ticaret Noktası > Ülke Raporları

http://www.tika.gov.tr/yayinlar/tanitim-brosuru/27 (TİKA Ülke Raporları)

http://www.ito.org.tr/Dokuman/Ulke/

http://kutuphane.ito.org.tr/yordambt/yordam.php --- (İTO Ülke Raporları)

Ülke Raporları - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası

http://www.ydy.gov.tr/ulkeler.cfm  (Ekonomi Bakanlığı Yurtdışına Yatırım Web Sitesi-Ülke Rehberleri)

http://www.kso.org.tr/sayfa/tr/ulke-raporlari-  (Konya Sanayi Odası Ülke Raporları)—

Bilgi Bankası / Ülke Raporları - Konya Sanayi Odasi

Ülke Raporları - Konya Ticaret Odası

http://www.kalkinma.com.tr/ulke-raporlari.aspx  (Kalkınma Bankası Ülke Raporları)

http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Yayinlar.aspx?ref=2  (KOSGEB Ülke Raporları) -- Ülke Raporları - KOSGEB

KOSGEB Raporları

http://www.turkmakinesanayi.com/kutuphane/ulke-raporlari    (Türk Makine Sanayi Sektör Platformu Ülke Raporları)--Ülke Raporları - Makine Sanayii Sektörü Platformu

Ülke Raporları | Türkiye Kalkınma Bankası |

Ülke Raporları - essiad - ege soğutma sanayicileri ve iş ...

Ülke Raporları - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatci ...

Ülke Raporları | Torbalı Ticaret Odası | torbalito.org.tr

Ülke Raporları - Style Turkish

Ülke Raporları - TETSİAD

İİB Ülke Raporları

Ülke Raporları | KİSİAD - KÖRFEZ İSKENDERUN SANAYİCİ ...

TÜRK FİRMA KAYNAKLARI

http://rehbertr.ekonomi.gov.tr/rehberTR/loginDevam (Türkiye İhracatçılar Rehberi)

http://www.tcp.gov.tr/indexe.cfm (İhracat Bilgi Platformu Firma kaynakları).)

Sektörel Tanıtım Grupları (İhracatçı Birlikleri-TİM)

 

http://sanayi.tobb.org.tr/

(TOBB Sanayi Veri Tabanı Üyelik Gerekmektedir.)

http://www.oaib.org.tr/Sektorel-Kurum-ve-Kuruluslar  (Sektörel  Dernek, Birlik, Vakıf, Federasyonlar)

Müşavirlikler Ülke Firma Kaynakları

  1. (Ülke Girildikten Sonra Sağ Tarafta Ülke Firma Kaynakları Bölümü-- Seçilen Ülkede Yerleşik Türk İşadamları, Dernek ve Kuruluşlar)

 YURT DIŞI FİRMA KAYNAKLARI

Müşavirlikler Ülke Firma Kaynakları

  1. (Ülke Girildikten Sonra Sağ Tarafta Ülke Firma Kaynakları Bölümü)
  2.   (20 Firmadan Fazla Aramalar İçin Üyelik Gerekmektedir.)
  3. (Üyelik Gerekmemektedir.)

 ULUSLARARASI DIŞ TİCARET VERİLERİ

http://www.intracen.org/tradstat/ (ITC International Trade Statistics)

UNSTATS:  http://comtrade.un.org/db/ (Birleşmiş Milletler Ticaret İstatistikleri)

http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm  (AB-Üçüncü Ülkeler Ticaret İstatistikleri)

 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?languageId=EN (AB Ticaret İstatistikleri)

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/index.html  ((ABD Ticaret İstatistikleri)

EN ÖNEMLİ E-TİCARET SİTELERİ

 

 Emtia Fiyatları

Emtia Fiyatları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?