Pazara Giriş Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Pazara Giriş Uygulamaları

PAZARA GİRİŞ ARAŞTIRMALARI

2008 yılı son çeyreğinden itibaren  dünya ekonomilerini etkisi altına alan küresel ekonomik kriz, ticarette yeni yaklaşımlar benimsenmesine yol açarken ihracatın arttırılması söz konusu krizden çıkışta benimsenen en önemli strateji olarak ön plana çıkmıştır. Uluslararası piyasalarda rekabetin daha da çetin hale geldiği bu yeni ortamda hem fırsatları hem de tehditleri en iyi biçimde tespit ederek küresel ticaretten daha fazla pay almaya yönelik bir yaklaşım benimsemek, ticari ilişkilerde pro-aktif olmak, artan rekabet koşulları altında “yeni pazarlara girmek” ve “mevcut pazarlarımızdaki payımızın arttırılması” gittikçe daha önemli hale gelmiştir.

Buna ek olarak, kriz sonucunda yeniden şekillenen uluslararası ekonomik ortamda kamu ve özel sektör arasındaki iletişimin arttırılması, kurumlararası bilgi akışının etkin hale getirilmesi ve tüm bunların neticesinde ihracatçılarımızın hem dış pazarlarda karşılaştıkları sorunlara süratle çözüm bulunması hem de yeni iş imkânlarının rakiplerimizden önce tespit edilerek yeni pazarlara giriş çalışmalarının gerçekleştirilmesi büyük önem kazanmıştır.

Tüm bu gelişmeler ışığında, ülkemizin dış ticaret politikalarını oluşturmadan sorumlu birimi olan Ekonomi Bakanlığı[1]tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, ihracatçılarımızın yurt dışı pazarlarla ilgili ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap vermek, gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlamasından icrasına ve son olarak takibine kadar her aşamada verimliliğin sağlanmasını teminen, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ticarete ilişkin faaliyetleri bulunan başlıca sivil toplum kuruluşlarının temsil edildiği iki ayaklı yeni bir yapı oluşturulmuştur.

Hedef ve Öncelikli Ülkeler

Pazara Giriş Çalışmalarına Yönelik Faydalı Siteler

 • Ülke Masaları

       http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm

 • Amerika Birleşik Devletleri

     http://trade.gov/mac/

     http://www.stat-usa.gov

     http://dataweb.usitc.gov/scripts/intro.asp

     http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm

     http://www.naw.org

     http://tcc.export.gov/Country_Market_Research/index.asp 

     http://www.census.gov/foreign-trade/www/

     http://www.ita.doc.gov/td/auto/links/AUTOREG&STANDARDS.htm

 •   Avrupa Birliği

     http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm

     http://export-help.cec.eu.int/

     http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/ 

     http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/mk_access/cs101106d_en.htm

 •    Hindistan

     http://dgft.delhi.nic.in/

 •     Kanada

     http://w01.international.gc.ca/CIMAP/Default.aspx?Language=en

 •    Japonya

     http://www.jetro.go.jp/

 •    Diğer

    http://natlaw.com/interam/

    http://www.macmap.org/

    http://www.oecd.org/statsportal

    http://www.iie.com/

   http://stats.unctad.org/FDI/

   http://iaf.wto.org

   http://faostat.fao.org/default.aspx

İletişim Bilgisi: İhracat Genel Müdürlüğü Eposta: ihr@ekonomi.gov.tr

Söz konusu yapılanmanın “Enformasyon” ayağının ana gövdesini “Ülke Masaları” oluşturmaktadır.[2] Bu yeni yapı kapsamında 34 adet Ülke Masası bulunmaktadır. Ana amacı başta KOBİ'ler olmak üzere ihracatçılarımızı ve Sivil Toplum Kuruluşları'nı bilgilendirmek ve yapının ikinci ayağı olan Aksiyon kısmına katkı ve destek sağlamak olan Ülke Masaları 2010 yılı başından bu yana firmalarımıza hizmet sunmaktadır. Ülke Masalarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.ibp.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 Öte yandan, oluşturulan yeni yapı ikinci bölümü ise “Aksiyon” ayağı olup bu ayağın üst düzey karar alma mercii olan “Pazara Giriş Komitesi”'nin başkanlığı Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı[3]tarafından yürütülmektedir. Sekreteryası İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu Komite'nin daimi üyeleri ise Ekonomi Bakanlığının ilgili Genel Müdürlükleri'nin Genel Müdürleri, Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı, Eximbank Genel Müdürü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri, DEİK İcra Kurulu Başkanı, TUSKON Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri ile Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri olarak belirlenmiştir.

 Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde ve Komite Başkanı'nın daveti ile Komite'ye daimi üye olmayan diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de toplantılara iştirak etmektedirler.

 Pazara Giriş Komitesi'nin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

 •  “Belirlenen yıl ve/veya dönem için ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılacağı “Hedef ve Öncelikli Ülkeler”i kararlaştırmak ve gözden geçirmek,
 • “Hedef Ülke”lere yönelik hazırlanacak “Pazara Giriş Faaliyet Planları”nı (ilgili ülkeye yönelik ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize ilişkin gelişmeleri ve anılan ülkeye yönelik pazara giriş faaliyetlerini içeren eylem planları) karara bağlamak,
 • Türkiye'nin ülkeler bazında ihracat performansını, gerçekleştirilen faaliyetleri ve sonuçlarını içeren yıllık “İhraç Pazarları İzleme Raporu”nu (Türkiye'nin ülkeler bazında ihracat performansını, gerçekleştirilen faaliyetleri ve sonuçlarını içeren yıllık raporlar) onaylamak,
 • İlgili birimlere intikalinden itibaren kısa dönemde çözüme ulaştırılamamış pazara giriş engellerini, çözüm planlarını ve çözüm planları doğrultusunda yapılan girişimler ve sonuçlarını içeren yıllık “Pazara Giriş Engelleri Raporu”nu (belli başlı ihraç pazarlarımızda ihracatçılarımızın karşılaştığı engelleri ve söz konusu engellerin bertarafına ilişkin Bakanlığımızca yapılan faaliyetleri içeren yıllık raporlar)  onaylamak,
 • İhtiyaç duyulması halinde Pazara Giriş Faaliyetleri ve Pazara Giriş Engelleri Çalışma Gruplarını yapılacak farklı çalışmalar kapsamında görevlendirmek

  Pazara Giriş Komitesinin altında ise iki ayrı Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Bu gruplardan ilki başkanlığı İhracat Genel Müdürü, sekretaryası İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu”nun daimi üyeleri Ekonomi Bakanlığı'nın ilgili Genel Müdürlüklerinin temsilcileri, TİKA Başkan Yardımcısı, Eximbank Genel Md. Yardımcısı, TİM Genel Sekreteri/Yardımcısı,  DEİK Genel Sekreteri, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı, MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı, TUSKON Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği  Genel Sekreter Yardımcısıdır. İhtiyaç duyulması halinde ve Çalışma Grubu Başkanı'nın daveti ile ilgili diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri toplantılara katılım sağlayabilmektedir. Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu'nun başlıca görevleri ise;

 • “Hedef ve Öncelikli Ülkeleri” belirlemek üzere Sekreterya tarafından yapılan çalışmaları görüşmek ve Komite'nin onayına sunmak,
 • Hedef Ülkelere yönelik “Pazara Giriş Faaliyet Planları”nı Komite'nin Onayına sunmak,
 • Komite tarafından onaylanan Faaliyet Planlarını takip etmek,
 • Türkiye'nin ülkeler bazında ihracat performansını, gerçekleştirilen faaliyetleri ve sonuçlarını içeren yıllık “İhraç Pazarları İzleme Raporları”nu hazırlamak,
 • Gerekli durumlarda, hedef ve öncelikli ülkeleri gözden geçirmek ve değişiklik önerilerini Komite'nin onayına sunmak,
 • İhtiyaç duyulması halinde Komite tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

Pazara Giriş Komitesi altında görev yapan çalışma gruplarından diğeri olan ve başkanlığı Anlaşmalar Genel Müdürü, sekretaryası Anlaşmalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu”nun daimi üyeleri Ekonomi Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüklerinin temsilcileri, TİM Genel Sekreteri ve Yardımcısı,  DEİK Genel Sekreteri, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı,  MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı, TUSKON Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreter Yardımcısıdır. İhtiyaç duyulması halinde ve Çalışma Grubu Başkanı'nın daveti ile ilgili diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri toplantılara katılım sağlarlar.

 Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu'nun başlıca görevleri ise;

 • Firmalarımızın dış pazarlarda karşılaştıkları pazara giriş engellerinin hızlı ve sistematik olarak Çalışma Grubu'na aktarılmasını sağlamak,
 • Firmaların pazara giriş engelleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla toplantı, seminer gibi bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek, bu doğrultuda Çalışma Grubu üyeleri arasında işbirliğini sağlamak,
 • Çalışma Grubu'na intikal eden pazara giriş engelleri hakkında, Sekretarya tarafından verilerin toplanması, sorun hakkında mütalaa hazırlanması ve çözüm planlarının geliştirilmesi konusunda yönlendirmede bulunmak,
 • Sekretarya tarafından hazırlanan mütalaa ve çözüm planları çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı birimlerince yapılacak girişimler hakkında görüş bildirmek,
 • Kısa vadede çözüme ulaştırılamamış pazara giriş engellerini çözüm planı önerileri ile birlikte Komite 'ye sunmak,
 • Çalışma Grubu üyelerine intikal eden pazara giriş engelleri ve çözüm planları hakkında Çalışma grubu üyeleri arasında mümkün olduğunca elektronik iletişim araçları kullanılarak iletişimi sağlamak
 • Çalışma Grubu'na intikal eden pazara giriş engellerini ve engeller hakkında o güne kadar yapılan ve yapılması öngörülen girişimleri ve sonuçlarını içeren Pazara Giriş Engelleri Raporu” nu Komite'nin onayına sunmak,
 • Ekonomi Bakanlığı web sayfasında yer alacak pazara giriş engellerine ilişkin bilgiler hakkında EAD Genel Müdürlüğüne görüş bildirmek

2010 yılı başından itibaren gerek Pazara Giriş Komitesi, gerekse onun altında faaliyet gösteren Pazara Giriş Faaliyetleri ve Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grupları yukarıda belirlenen görev ve yetkileri kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

[1]Anılan çalışmaların gerçekleştirildiği tarihteki adıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı

[2]Ülke Masaları öncelikle İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) bünyesinde ihdas edilmiş ancak, İGEME'nin 8 Haziran 2011 tarihli 637 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) teşkilat yapısı kapsamına alınması nedeniyle ülke masaları da Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yer almaktadır.

[3]Anılan çalışmanın yapıldığı tarihteki ismiyle Dış Ticaret Müsteşarı

AB Pazara Giriş Veritabanı

Tarifeler ve İthalat İşlemleri

Tarife ve İthalat İşlemleri

 1. AB Pazara Giriş Veri Tabanı, AB üyesi olmayan ülkelerin pazarlarına girişte ihtiyaç duyulabilecek temel bilgilerin (gümrük vergileri, ithalatta istenen belgeler, ticari engeller, istatistikler vb.) güncel ve sistematik olarak temin edilebildiği işlevsel bir bilgi kaynağıdır.   AB Pazara Giriş Veri Tabanında yer alan bilgiler, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişimler sonucunda Ocak 2004'de  Türkiye'nin kullanımına açılmıştır. Bu kapsamda, Veri Tabanında yer alan ve 2004 yılına kadar yalnız AB üyesi ülke ihracatçılarına açık olan Cari Vergiler (Veri tabanı, yaklaşık 100 ülkenin madde bazlı gümrük vergisi oranlarını içermektedir) ve İhracatçılar Rehberi (İthalatta kullanılan belgelere  ilişkin bilgiler (yaklaşık 70 ülke) yer almaktadır) bölümlerindeki bilgilerin online olarak temin edilmesine olanak sağlamaktadır.   Veri Tabanının internet adresi: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
 2. Avrupa Birliği TARIC Veri Tabanı :  AB ülkerine ihraç edilen ürünlere uygulanan tarifeler ve kısıtlamalar (Ortak Gümrük Tarifesi) hakkında güncel bilgiler, ürünün Taric kodu (sitede Taric kodunu arama imkanı da bulunmaktadır.) ve menşe ülke ismi girilerek  kolayca temin edilebilir.    TARIC Veri Tabanı web sayfası: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

Ayrıca GYÜ'lerin, AB pazarına giriş imkanlarının geliştirilmesi için oluşturulan bölümden de ihracatçılarımız yararlanabilirler. 3. ABD-TİCARET BİLGİ MERKEZİ (ITA) VERİ TABANI   ABD Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bilgi Merkezi: http://www.export.gov/exportbasics/

Yaklaşık 100 ülkenin gümrük vergileri ve diğer vergilerine ilişkin bilgileri içermektedir. Ayrıca tarifeler ve gümrük işlemleriyle ilgili olarak, ülkelerin gümrük ve dış ticaret otoritelerinin adres, telefon ve web adreslerine ABD Ticaret Enformasyon Merkezinin TIC-Foreign Trade Offices Database adresinden veya Dünya Gümrük Örgütünün web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 1. ÜLKE MASALARI

http://www.igeme.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm

Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri ve Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından sürekli bilgi akışı ile desteklenen Ülke Masaları, ihracatçı firmalarımızın dış pazarlardaki pazar paylarının artırılması ve ihraç ürün ve pazarlarının çeşitlendirilmesine katkı sağlamak amacı ile pazara girişe yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 

Linkler

Faydalı Linkler

AB Pazara Giriş Veri Tabanı: http://mkaccdb.eu.int Taric Veri Tabanı Web Sayfası: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN ABD Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bilgi Merkezi: http://www.export.gov/   

Birleşmiş Milletler Bünyesindeki Uluslar Arası  Ticaret  Merkezi (ITC): http://www.macmap.org/ Dünya Gümrük Örgütü: http://www.wcoomd.org T.C. Gümrük Müsteşarlığı: http://www.gumruk.gov.tr/

Ülke Bazlı Faydalı Linkler Arnavutluk Yatırım Ajansı (www.albinwest.gov.al Arnavut Kamu Alımları Ajansı (www.app.gov.al) Slovak firma rehberi (www.greenpages.sk)