Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

 

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?

Konuyla ilgili olarak, ayrıntılı bilgi için, (http://www.mto.org.tr/uploads/mto/contentFile_720_893754771d49896ce.pdf) linkine tıklayınız.

AMAÇ: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenmesidir.

KAPSAM: Şirketlerin ihracat gerçekleştirmek istedikleri hedef pazarlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini artırmaları, potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler.

      BAŞVURU YERİ:

Şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri

Yurt Dışı Pazar Araştırması kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri ile kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda + kahvaltı) giderleri desteklenmektedir. Türkiye'den gidiş ve Türkiye'ye dönüş hariç olmak üzere, en fazla 10 (on) günlük kısmı ve bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 yurtdışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Özet Tablosu

 

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/ Adet

Faydalanıcı

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

70%

5000 $

10 adet/ yıl

Şirketler

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

  (0312)

212

9874

 

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı

(0312)

(0312)

204

204

8861

8863

kobiihr@ticaret.gov.tr

 

     (0312)

204

8316

 

 

Destekle İlgili Mevzuat

 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

 

 •  
2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

 •  
Destek 1 - Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-1-yurt-disi-pazar-arastirmasi-destegi

Destek 1 - Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği İş Akış Süreci (2017)


Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
 Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK A (Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri)

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (2011/1) kapsamında Yurt Dışı Pazar Araştırması ve E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği başvurularında 29/09/2011 ve 04/08/2014 tarihlerinde yapılan değişiklikle bölgesel bir işbölümüne geçilmiştir. Bakanlığın Marmara, Batı Anadolu ve İç Anadolu Bölge Müdürlükleri'ne başvuru dosyalarını sonuçlandırma yetkisi verilmiştir. Bu iki desteğe başvuruda bulunacak şirket ve işbirliği kuruluşlarının, sürecin hızlı işlemesi açısından, başvuru merkezlerinin faaliyet alanı içinde olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve başvuru belgelerini doğru birime göndermeleri önem arz etmektedir.

 

A) Şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre başvuru yapacakları T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri:

 

· Marmara Bölge Müdürlüğü

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Kırklareli

 

Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. D Blok Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 454 08 00 / Faks: 0212 454 08 22

 

· Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

 

Gazi Bulvarı No: 126 Kat: 7 Basmane / İZMİR Tel: 0232- 483 40 26, 445 10 53, 441 97 94, 489 68 55 Faks: 0232 483 77 24

 

· İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

 

Yukarıda belirtilmeyen diğer iller

 

Mithatpaşa Cad. No:18/4 Kızılay / ANKARA Tel: 0312 431 66 40-41-42, 430 61 07-08 Faks: 0312 430 61 09 B)

 

İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin başvuruları İhracat Genel Müdürlüğü'ne yapılır.

· İhracat Genel Müdürlüğü

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/Ankara - TÜRKİYE Tel: 0 312 204 75 00 / Faks: 0312 204 86 32

 

RAPOR DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarını oluşturmaları amacıyla satın aldıkları raporların desteklenmesidir.

KAPSAM: Firmaların ve işbirliği kuruluşlarının satın aldıkları sektör, ülke, veya marka odaklı raporlara ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kur- duğu dernek, birlik ve kooperatifler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

DESTEK UNSURLARI:

Satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı raporlar için destek verilmektedir. Veri tabanları üzerinden temin edilen raporlar da destek kapsamındadır.

Satın alınan raporlara ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için öncelikle Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. Ön onay sonrasında ödeme başvurusunda bulunulur. Ön onay ve ödeme başvurusu doğrudan Bakanlığa yapılır ve burada sonuçlandırılır.

Destek Oranı Nedir?

Destek oranı şirketler için % 60, işbirliği kuruluşları için %75 olup yıllık en fazla

200.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.

Rapor Desteği Özet Tablosu

 

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre

Faydalanıcı

 

 

Rapor Desteği

% 60

200.000 $/Yıl

-

Şirketler

 

% 75

 

200.000 $/Yıl

 

-

 

İşbirliği Kuruluşları

 

Destek Mevzuatı :

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

 •  
2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

Destek 4 - Rapor Satın Alma Desteği

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-4-rapor-satin-alma-destegi

Destek 4 - Rapor Satın Alma Desteği

Rapor Desteği İş Akış Süreci

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler


Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) Tarafından Hazırlanan Raporlar için Gerekli Bilgi ve Belgeler


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK BR (Rapor Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri)
 • EK BRT (Rapor Desteği - TTM Başvuru Bilgi ve Belgeleri)

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü

KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı

 

(0312)   212    9874

(0312)   204   8849

 

kobiihr@ticaret.gov.tr

 

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketlerin e-ticaret alışkanlığı kazanmalarının desteklenmesidir.

KAPSAM: E-Ticaret sitelerine üyelik ücretleri desteklenerek firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, işbirliği kuruluşları proje onayına müteakip en az 250 şirketin yer aldığı proje gruplarına ilişkin başvurularını Bakanlığa iletir.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

DESTEK UNSURLARI:

Ticaret Bakanlığı tarafından ön onay verilmiş e-ticaret sitelerine toplu üyeliklerde işbirliği kuruluşlarına %80 oranında ve her bir şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilmektedir. İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için, her başvuruda en az 250 (ikiyüzelli) şirketi e-ticaret sitesine üye yapmış olması gerekir.

E-TİCARET Desteği Özet Tablosu

 

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

 

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/Adet

Faydalanıcı

 

E-Ticaret Sitelerine Üyelik

 

 

80%

 

Şirket başına bir site için yıllık en fazla 2.000 ABD Doları

1şirketaynısiteden en fazla

3 yıl yararlanabilir.

1işbirliğikuruluşuenfazla 5 proje yürütebilir.

 

 

İşbirliği Kuruluşları

 

Destekle İlgili Mevzuat :

 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

 

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

 •  
2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

 •  
Destek 2 - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-2-e-ticaret-sitelerine-uyelik-destegi

Destek 2 - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

 •  
Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (2020)

 

 •  
Onay Başvurusu (E-Ticaret Siteleri veya Türkiye Temsilcilikleri)

 

 •  
Toplu Üyelik Proje Başvurusu (İşbirliği Kuruluşları)

 

 •  
Bireysel Başvuru - Şirketler (Mülga)

 

 •  
Sunum

Ayrıntılı Bilgi İçin :

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (2011/1) kapsamında Yurt Dışı Pazar Araştırması ve E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği başvurularında 29/09/2011 ve 04/08/2014 tarihlerinde yapılan değişiklikle bölgesel bir işbölümüne geçilmiştir. Bakanlığın Marmara, Batı Anadolu ve İç Anadolu Bölge Müdürlükleri'ne başvuru dosyalarını sonuçlandırma yetkisi verilmiştir. Bu iki desteğe başvuruda bulunacak şirket ve işbirliği kuruluşlarının, sürecin hızlı işlemesi açısından, başvuru merkezlerinin faaliyet alanı içinde olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve başvuru belgelerini doğru birime göndermeleri önem arz etmektedir.

 

A) Şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre başvuru yapacakları T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri:

 

· Marmara Bölge Müdürlüğü

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Kırklareli

 

Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. D Blok Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 454 08 00 / Faks: 0212 454 08 22

 

· Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

 

Gazi Bulvarı No: 126 Kat: 7 Basmane / İZMİR Tel: 0232- 483 40 26, 445 10 53, 441 97 94, 489 68 55 Faks: 0232 483 77 24

 

· İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

 

Yukarıda belirtilmeyen diğer iller

 

Mithatpaşa Cad. No:18/4 Kızılay / ANKARA Tel: 0312 431 66 40-41-42, 430 61 07-08 Faks: 0312 430 61 09 B)

 

İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin başvuruları İhracat Genel Müdürlüğü'ne yapılır.

· İhracat Genel Müdürlüğü

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/Ankara - TÜRKİYE Tel: 0 312 204 75 00 / Faks: 0312 204 86 32

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü

KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı

(0312)   212   9874

(0312)   204   8316

(0312)   204   8853

(0312)   204    8854

 

 

kobiihr@ticaret.gov.tr

 

  SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ DESTEĞİ   

AMAÇ: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımına katkı sağlamak amacıyla işbirliği kuruluşları önderliğinde ticaret heyetleri düzenlenmesidir.

KAPSAM: Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca şirketlere yönelik olarak ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Sektör Daireleri

SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ DESTEK UNSURLARI:

 1. Ulaşım desteği kapsamında, sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, uluslararası ve/ veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
 2. Konaklama desteği kapsamında, sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/iş- birliği kuruluşundan en fazla iki kişinin kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.
 3. Tanıtım ve Organizasyon Giderleri kapsamında, tercümanlık gideri, seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, fuar katılımına ilişkin giderler ve görsel ve yazılı tanıtım giderleri, halkla ilişkiler hizmeti gideri, sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri desteklenmektedir.

Onaylanan sektörel ticaret heyetlerinde faaliyetlerin koordinasyonunu yapmak üzere işbirliği kuruluşunca düzenlenebilen ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/ çalışanı) iki kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limitler dâhilinde desteklenir.

Sektörel Ticaret Heyeti Kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı on puan artırılır.

İşbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti programları için, başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 3 (üç) ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) onay başvurusunda bulunulur. Heyet programlarının değerlendirmeye alınabilmesi için, program taslağı ve tahmini bütçenin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz edilmesi gerekir.

 

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/Adet

Faydalanıcı

Sektörel Ticaret Heyeti

%50

100.000$/ Program

10 Gün/ Program

İşbirliği Kuruluşları

Destekle İlgili Mevzuat :

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

 •  
2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

Destek 3 - Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri Desteği

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-3-Sekt%C3%B6rel%20Ticaret%20ve%20Al%C4%B1m%20Heyetleri%20Deste%C4%9Fi

Destek 3 - Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri Desteği

23 Mart 2020

Sektörel Ticaret Heyeti Desteği İş Akış Süreci

Başvuru İçin Gerekli Belgeler


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK C (Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Programı Destekleri Başvuru Bilgi ve Belgeleri)
 • EK C-1 (Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı)
 • EK C-2 (Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Firma Değerlendirme Formu )
 • EK C-3 (Sektörel Ticaret Heyeti Sonuç Raporu)
 • EK C-4 (Alım Heyeti Yerli Katılımcı Şirket Talep Yazısı )
 • EK C-5 (Alım Heyeti Faaliyeti Katılımcı Firma Değerlendirme Formu)
 • EK C-6 (Alım Heyeti Programı Sonuç Raporu)

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi

 

(0312)

 

425

 

7174

 

tekstilihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi

(0312)

213

6682

tarimihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Makina, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünleri Dairesi

 

(0312)

 

204

 

8834

 

makinaihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Dairesi

 

(0312)

 

212

 

7422

 

madenihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Dairesi

 

(0312)

 

204

 

7500

 

özelihr@ticaret.gov.tr

 

SEKTÖREL ALIM HEYETLERİ DESTEĞİ

AMAÇ: Yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerinin, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerinin, ilgili tesisleri yerin- de görmelerinin ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerinin sağlanması amacıyla ihracatımızın artırılmasıdır.

KAPSAM: Yurt dışından ilgili sektörlerde faaliyet gösteren alıcı firmaların ülkeye organizasyon kapsamında getirilerek ihracatçılarımızın müşteri portföyünün genişletilmesi ve ilgili firmalarla ikili iş görüşmeleri yaparak, ihracatlarının artması, yeni pazarlar bulmaları ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı sağlanmaktadır.

 KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Sektör Daireleri

ALIM HEYETLERİ DESTEK UNSURLARI:

 1. Ulaşım desteği kapsamında, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/ kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
 2. Konaklama desteği kapsamında, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.
 3. Tanıtım ve Organizasyon Giderleri kapsamında, tercümanlık gideri, seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, fuar katılımına ilişkin giderler ve görsel ve yazılı tanıtım giderleri, halkla ilişkiler hizmeti gideri, sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri desteklenmektedir.

Alım Heyeti desteği kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

İşbirliği kuruluşlarının Alım Heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İşbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği alım heyeti programları için, başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 3 (üç) ay önce Ticaret Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) onay başvurusunda bulunulur. Heyet programlarının değerlendirmeye alınabilmesi için, program taslağı ve tahmini bütçenin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz edilmesi gerekir.

  

Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ 2011/1

 

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/Adet

Faydalanıcı

Alım Heyeti

%50

Program/75.000$

Gün/Program 10

İşbirliği Kuruluşları

Destekle İlgili Mevzuat :

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

 •  
2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

Destek 3 - Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri Desteği

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-3-Sekt%C3%B6rel%20Ticaret%20ve%20Al%C4%B1m%20Heyetleri%20Deste%C4%9Fi

Destek 3 - Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri Desteği

Sektörel Ticaret Heyeti Desteği İş Akış Süreci

Başvuru İçin Gerekli Belgeler


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK C (Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Programı Destekleri Başvuru Bilgi ve Belgeleri)
 • EK C-1 (Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı)
 • EK C-2 (Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Firma Değerlendirme Formu )
 • EK C-3 (Sektörel Ticaret Heyeti Sonuç Raporu)
 • EK C-4 (Alım Heyeti Yerli Katılımcı Şirket Talep Yazısı )
 • EK C-5 (Alım Heyeti Faaliyeti Katılımcı Firma Değerlendirme Formu)
 • EK C-6 (Alım Heyeti Programı Sonuç Raporu)

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi

 

(0312)

 

425

 

7174

 

tekstilihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi

(0312)

213

6682

tarimihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Makina, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünleri Dairesi

 

(0312)

 

204

 

7653

 

makinaihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Dairesi

 

(0312)

 

212

 

7422

 

madenihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Dairesi

 

(0312)

 

204

 

7500

 

özelihr@ticaret.gov.tr

 

ALIM HEYETLERİ

Genel Nitelikli Alım Heyetleri

AMAÇ: Bakanlığın yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve mevcut pazarlardaki pazar paylarımızın korunması amacıyla yurtdışından firma yetkilileri ile kurum ve kuruluş temsilcilerinin ülkemize getirilmesine yönelik Alım Heyeti programları gerçekleştirilmededir.

KAPSAM: Alım heyeti programına katılan yabancı katılımcıların konaklama masraflarının karşılanmasıdır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Alım Heyeti Programının belirlenmesi hususunda Organizatör Birlikler ve Organizatör Kuruluşların Alım Heyeti Programının başlangıç tarihinden en az dört ay önce Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

BAŞVURU YERİ :

  

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Özel Nitelikli Alım Heyetleri

AMAÇ: Bakanlığın yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında, uluslararası ve yerel zincir mağazaların, büyük ithalatçı firmaların, önemli kamu şirketlerinin/kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden müteşekkil kısıtlı katılımlı özel nitelikli alım heyeti programları gerçekleştirilmektedir.

KAPSAM: Özel Nitelikli Alım Heyeti programına katılan yabancı katılımcıların konaklama ve uçuş bileti giderlerinin karşılanmasıdır.

      KİMLER BAŞVURABİLİR?

Özel Nitelikli Alım Heyeti programları resen Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

222

6798

 

İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı

(0312)

(0312)

(0312)

204

204

204

8745

8738

8737

 

fuarihr@ticaret.gov.tr

 

(0312)

204

8721

 

 

GENEL TİCARET HEYETLERİ

AMAÇ: Potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatta artış sağlanması ve ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla Bakanlık koordinasyonunda Ticaret Heyeti programları düzenlenmektedir.

KAPSAM: Bakanlık koordinatörlüğü ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizatörlüğünde, İhracatça Birliklerince ve/veya özel sektör kuruluşlarınca düzenlenmektedir. İlgili ülke firmaları ile yapılan görüşmeler kapsamındaki organizasyon giderleri karşılanmaktadır.

  KİMLER BAŞVURABİLİR?

Genel Ticaret Heyeti programları resen Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

222

6798

 

İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı

(0312)

(0312)

(0312)

204

204

204

8745

8738

8737

 

fuarihr@ticaret.gov.tr

 

(0312)

204

8721

 

 

Ticaret Bakanlığı Ticaret ve Alım Heyetleri

 

https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/heyetler

Resmi ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, yurtdışında distribütörlük ve acentelik verilmesi, ticari bağlantılar kurulması amaçlarıyla Bakanlığımız koordinasyonu, TİM organizasyonu ve İhracatçı Birlikleri tarafından “Genel Ticaret Heyeti Programları” gerçekleştirilmektedir. Ticaret Heyetleri için tıklayınız.

Ticaret Heyetleri

Resmi  ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, yurtdışında distribütörlük ve acentelik verilmesi, ticari bağlantılar kurulması amaçlarıyla Bakanlığımız koordinasyonu, TİM organizasyonu ve İhracatçı Birlikleri tarafından “Genel Ticaret Heyeti Programları” gerçekleştirilmektedir. Ticaret Heyetleri için tıklayınız.

Alım Heyetleri

Yurtdışından ülkemize davet edilen kurum ve kuruluş temsilcileri, basın mensupları, üretici ve ithalatçı firma yetkililerinin katılımıyla,  ihraç ürünlerimize yeni pazarlar bulunması ve mevcut pazar paylarımızın korunması amacıyla, Bakanlığımız koordinatörlüğünde ve İhracatçı Birlikleri organizasyonunda veya İhracatçı Birlikleri ile Organizatör Kuruluş işbirliğinde “Alım Heyeti Programları” gerçekleştirilmektedir. 
 

   

YURT DIŞI ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ

AMAÇ: Firmalarımızın yurt dışında yerleşik şirketleri satın almaları yoluyla değer zincirlerine eklemlenmelerini desteklemektir.

KAPSAM: Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği kapsamında, firmalarımızın yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın aldıkları mali ve hukuki danışmanlık hizmetleri- ne ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeler, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

DESTEK UNSURLARI:

Yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın alınan mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir. Satın alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için öncelikle Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. Ön onay sonrasında ödeme başvurusunda bulunulur. Ön onay ve ödeme başvurusu doğrudan Bakanlığa yapılır ve burada sonuçlandırılır.

Destek Oranı Nedir?

Destek oranı şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 olup yıllık en fazla

200.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.

Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği Özet Tablosu

 

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre

Faydalanıcı

 

 

Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği

% 60

 

200.000 $/Yıl

 

-

 

Şirketler

% 75

200.000 $/Yıl

-

İş Birliği Kuruluşları

 

Destek Mevzuatı :

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

 •  
2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

Destek 5 - Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımı - Danışmanlık Desteği

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-5-yurt-disinda-yerlesik-sirket-alimi-danismanlik-destegi

Destek 5 - Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımı - Danışmanlık Desteği

Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar
 


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK BD (Danışmanlık Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri)

 

Destek 8 - Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satın Alımı

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-8-yurt-disinda-yerlesik-sirkete-ait-marka-satin-alimi

Destek 8 - Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satın Alımı

Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar
 


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK BMK(Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alımı Kredi Faiz Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri)

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü

(0312)

212

9874

 

KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

(0312)

204

8849

kobiihr@ticaret.gov.tr

Başkanlığı

(0312)

204

8855

 

 

      İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ

AMAÇ: Yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin artırılması, teknoloji transferinin sağlanmasıdır.

    KAPSAM: Şirketlerimizin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak, medikal biyoteknoloji alanındaki firmalar da dâhil olmak üzere, yüksek teknoloji sahibi şirketlerinin satın alınmasında Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı bir destek mekanizmasıdır. Katma değeri yüksek ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin artırılması ve ülkemize know-how transferinin sağlanması amaçlanmıştır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri başvuru yapabilirler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURTDIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKET ALIMI DESTEK UNSURLARI:

Hukuki danışmanlık, mali danışmanlık ve kredi faizleri destek kapsamındadır.

Tebliğ'e uygun bulunan başvurular Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenip karara bağlanır. Satın alınacak yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olduğuna ilişkin karar; Bakanlığın yanı sıra, TÜBİTAK ve/veya başvuru bazında gerekli görülen üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından oybirliği ile verilmektedir.

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Desteği kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için % 75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Bahse konu şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alım Desteği Özet  Tablosu

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/ Adet

Faydalanıcı

Danışmanlık(Malive/veyaHukuki)

75%

500.000 $/ yıl

-

Şirketler

 

Kredi Faiz Desteği

TL- 5 puan Döviz-2 puan

 

3.000.000 $

 

-

 

Şirketler

 

Destekle İlgili Mevzuat :

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

 •  
2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

 •  
2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

Destek 6 - Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı - Danışmanlık Desteği

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-6-yurt-disinda-yerlesik-ileri-teknolojiye-sahip-sirket-alimi-danismanl

Destek 6 - Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı - Danışmanlık Desteği

Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar
 


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK BİT(İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket Alımı Danışmanlık Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri)


Destek 7 - Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı - Kredi Faiz Desteği

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-7-yurt-disinda-yerlesik-ileri-teknolojiye-sahip-sirket-alimi-kredi-fai

Destek 7 - Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı - Kredi Faiz Desteği

Başvuru Bilgi ve Belgeleri
 


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK BİTK (İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Şirket Alımı Kredi Faiz Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri)

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı

(0312) 204 8855

kobiihr@ticaret.gov.tr

İlgili KOSGEB Desteği

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

 • T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

 • Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32
  06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

 • 0 312 595 28 00 (pbx)

 • 0 312 368 07 15

 • İletişim Merkezi

 • 444 1 567