Özetle Türkiye'deki Teşvik Sistemi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Özetle Türkiye'deki  Teşvik Sistemi

 http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx

Yeni yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Cari açığın kapatılması, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi, destek unsuru miktarlarının artırılması, kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, teknoloji dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Yatırım kararlarını hızlandırmak amacıyla, yeni yatırım teşvik sistemi 2014 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için daha avantajlı destekler sunmaktadır. Yatırım tutarının en az % 10'unun gerçekleştirilmesi, yatırımın başlamış olarak kabul edilmesi için yeterli olacaktır.

1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni yatırım teşvik sistemi dört ayrı rejimden oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar, aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir:

1-      Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

2-      Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

3-      Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

4-      Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Destek Unsurları

Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

KDV İstisnası

+

+

+

+

Gümrük Vergisi Muafiyeti

+

+

+

+

Vergi İndirimi

 

+

+

+

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(İşveren Payı)

 

+

+

+

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi*

 

+

+

+

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(Çalışan Payı)*

 

+

+

+

Faiz Oranı Desteği **

 

+

 

+

Arazi Tahsisi

 

+

+

+

KDV İadesi***

 

 

 

+

 

* Yatırımın Bölge 6'da gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

**Yatırımın Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında Bölge 3, 4, 5 veya 6'da gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

***Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL olan stratejik yatırımlar için sağlanır. 

  • Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

 

 

Bölge 1

 

Bölge 2

 

Bölge 3

 

Bölge 4

 

Bölge 5

 

Bölge 6

 

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale

(Bozcaada & Gökçeada hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

Bozcaada & Gökçeada

 

 

 

Sivas

 

 

 

1- Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Yatırımın yapılacağı bölge ayrımı yapılmaksızın, belirlenen kapasite şartları ve asgari sabit yatırım tutarını karşılayan tüm projeler Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde desteklenmektedir.

Yatırım teşvik sistemi kapsamında yer almayan yatırım konuları bu rejimden yararlanamamaktadır.

Bölge 1 ve 2 için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 1 milyon TL; Bölge 3, 4, 5 ve 6 için ise 500.000 TL'dir.

Temel yatırım teşvik türleri:

1) Gümrük vergisi muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti.

2) KDV muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından ya da iç piyasadan tedarik edilen makine ve teçhizat için KDV muafiyeti. 

2- Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Her bölgede desteklenecek sektörler, bölgenin potansiyeli ve yerel ekonomik ölçek büyüklükleri doğrultusunda belirlenirken, sağlanacak desteklerin yoğunluğu bölgelerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Asgari sabit yatırım tutarı her sektör ve bölge için ayrı ayrı belirlenmektedir; en düşük tutar Bölge 1 ve 2 için 1 milyon TL iken, bu tutar diğer bölgelerde 500.000 TL'dir.

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Unsurları

Bölge

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı (%)

50

55

60

70

80

90

İndirimli Vergi Oranı (%)

10

9

8

6

4

2

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB dışı*

15

20

25

30

40

50

OSB içi*

20

25

30

40

50

55

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(İşveren Payı)

Destek Süresi

OSB dışı*

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB içi*

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Destek Üst Sınırı (%)

OSB dışı*

10

15

20

25

35

Sınır yok

OSB içi*

15

20

25

35

Sınır yok

Sınır yok

Arazi Tahsisi

VAR

Faiz Oranı Desteği

Yerli Krediler (puan)

YOK

YOK

3 puan

4 puan

5 puan

7 puan

Dövize Endeksli Krediler (puan)

1 puan

1 puan

2 puan

2 puan

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(Çalışan Payı)

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

 

*OSB: Organize Sanayi Bölgeleri

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları Kapsamında Yatırım / İşletme Dönemlerinde Uygulanabilir Yatırıma Katkı Oranı

Bölge

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi

I

% 0

% 100

II

% 10

% 90

III

% 20

% 80

IV

% 30

% 70

V

% 50

% 50

VI

% 80

% 20

 

Yeni yatırım teşvik sistemi bazı yatırım alanlarını "öncelikli" olarak tanımlamakta ve bunlara yatırımın bölgesine bakılmaksızın Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında Bölge 5'e verilen bölgesel destekleri sunmaktadır. Öncelikli yatırımlarda sabit yatırım tutarının 1 milyar TL ve üzerinde olması durumunda vergi indirim desteği Bölge 5'te geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilerek uygulanacaktır. Öncelikli yatırımların Bölge 6'da yapılması halinde, bu bölgeye yönelik mevcut bölgesel teşvikler uygulanacaktır. 

Yer aldığı bölgeye bakılmaksızın Bölge 5 unsurlarıyla desteklenecek özel öneme sahip yatırım konuları şunlardır:

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'nde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları

Maden çıkarma ve/veya işleme yatırımları

Demir yolu ve deniz yolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar

Asgari sabit yatırım tutarı 20 milyon TL olan belirli ilaç, savunma ve havacılık sanayi yatırımları

Otomotiv, uzay veya savunma sanayisine yönelik test merkezleri, rüzgâr tüneli ve benzer nitelikli yatırımlar

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları

Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar

Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları

Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar

Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç)

Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yeraltı doğal gaz depolama yatırımları

Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar

3- Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

Potansiyel olarak Türkiye'nin teknolojisi, Ar-Ge kapasitesi ve rekabetçiliğini artıracak 12 yatırım konusu, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde desteklenmektedir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar

 

Yatırımın Konusu

Asgari Sabit Yatırım Tutarı

(milyon TL)

1

Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

1000

2

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

200

3

Liman ve liman hizmetleri

200

4

a)      Motorlu kara taşıtları ana sanayi

b)      Motorlu kara taşıtları yan sanayi

 

200

50

5

Demir yolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı

50

6

Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri

7

Elektronik sanayi

8

Tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı

9

İlaç üretimi

10

Hava ve uzay taşıtları ve/veya parçaları imalatı

11

Makine (elektrikli makine ve cihazlar dâhil) imalatı

12

Madencilik (metal üretimi dâhil)

 

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Unsurları

Bölge

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı (%)

50

55

60

70

80

90

İndirimli Vergi Oranı (%)

10

9

8

6

4

2

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB dışı*

25

30

35

40

50

60

OSB içi*

30

35

40

50

60

65

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(İşveren Payı)

Destek Süresi

OSB dışı*

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB içi*

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Destek Üst Sınırı (%)

OSB dışı*

3

5

8

10

11

Sınır yok

OSB içi*

5

8

10

11

Sınır yok

Sınır yok

Arazi Tahsisi

VAR

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(Çalışan Payı)

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

 

*OSB: Organize Sanayi Bölgeleri 

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları Kapsamında Yatırım / İşletme Dönemlerinde Uygulanabilir Yatırıma Katkı Oranı

Bölge

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi

I

% 0

% 100

II

% 10

% 90

III

% 20

% 80

IV

% 30

% 70

V

% 50

% 50

VI

% 80

% 20

 

Aşağıdaki yatırım kategorileri, Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında, vergi indirimi ve sosyal sigortalar prim desteği (işveren payı) açısından bir alt bölgeye sağlanan desteklerden faydalanabilmektedir.

Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) yapılacak yatırımlar

Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş şirketin iş birliğine dayalı entegrasyon yatırımları

Örnek: Bir OSB içinde Bölge 3 düzeyinde bir yatırım, Bölge 4 düzeyinde vergi indiriminden yararlanabilir. Benzer şekilde, Bölge 6 düzeyinde bir yatırım, % 5 seviyesinde ilave bir yatırıma katkı oranından faydalanabilir.

4- Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Aşağıdaki kriterlere uyan yatırımlar Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir:

Yatırımla imal edilecek ürüne yönelik yerel üretim kapasitesi ürünün ithalatından az olmalıdır.

Yatırımın asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olmalıdır.

Yatırım asgari % 40 katma değer yaratmalıdır (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmamaktadır).

Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon ABD olmalıdır (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmamaktadır).

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Unsurları

Bölge

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı (%)

90

İndirimli Vergi Oranı (%)

2

Yatırıma Katkı Oranı (%)

50

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(İşveren Payı)

Destek Süresi

7 yıl

(Bölge 6 için 10 yıl)

Destek Üst Sınırı (%)

15 (Bölge 6 için sınır bulunmamaktadır)

Arazi Tahsisi

VAR

Faiz Oranı Desteği

Yerli Krediler (puan)

5

5

Dövize Endeksli Krediler (puan)

2

2

Maksimum Destek Tutarı (*)

50 milyon TL

50 milyon TL

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(Çalışan Payı)

10 yıl (sadece Bölge 6'da gerçekleştirilecek yatırımlar için)

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi

10 yıl (sadece Bölge 6'da gerçekleştirilecek yatırımlar için)

KDV İadesi

VAR (500 milyon TL'nin üzerindeki stratejik yatırımların inşaat harcamaları için)

 

*Yatırım tutarının % 5'i aşmamak kaydıyla

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları Kapsamında Yatırım / İşletme Dönemlerinde Uygulanabilir Yatırıma Katkı Oranı

Bölge

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi

I, II, III, IV, V

% 50

% 50

VI

% 80

% 20

 

Destek Unsurlar 

KDV İstisnası:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.

Vergi İndirimi:

Gelir ve kurumlar vergisi; toplam indirimli vergi tutarı, yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar indirim oranları üzerinden hesaplanmaktadır. Yatırıma katkı oranı, toplam sabit yatırım tutarının vergi indirimine tabi oranını ifade eder.

Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşçi Payı):

Yatırımla sağlanan ilave istihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işçi payı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu unsur sadece yatırım teşvik belgesi kapsamında Bölge 6'da yapılacak yatırımlar için uygulanmaktadır. Sosyal Sigortalar Prim Desteği için herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır ve 10 yıl süreyle geçerlidir.

Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı):

Yatırımla sağlanan ilave istihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payı devlet tarafından karşılanmaktadır.

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopaja tabi olmamaktadır. Bu unsur sadece yatırım teşvik belgesi kapsamında Bölge 6'da yapılacak yatırımlar için uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Stopajı İndirimi için herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır ve 10 yıl süreyle geçerlidir.

Faiz Oranı Desteği:

Faiz oranı desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteğidir. Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 70'ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin/kâr payının belli bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.

Arazi Tahsisi:

Yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arazi bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım arazisi tahsis edilmektedir.

KDV İadesi:

Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL'nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV iade edilmektedir.

Araştırma ve geliştirme destekleri

1) Ar-Ge Kanunu

Türkiye'deki Ar-Ge Kanunu, bir Ar-Ge merkezinde en az 30 personel istihdam edilmesi koşuluyla Türkiye'deki Ar-Ge yatırım projelerine özel teşvikler sağlamaktadır. Yeni kanun çerçevesinde 2024 yılına kadar yararlanılabilecek olan teşvikler aşağıdaki gibidir:

Araştırmacı sayısının 500'ün üzerinde olması durumunda Ar-Ge harcamalarının % 100'ü şirketin vergi matrahından düşülecek; bu indirime ek olarak, söz konusu faaliyet yılında bir önceki yıla kıyasla Ar-Ge harcamalarında görülen artışın % 50'si de şirketin vergi matrahından düşülecektir.

İşçiler için gelir stopaj muafiyeti (Bu madde 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.)

Sosyal güvenlik primlerinde, işveren payına 5 yıl süre ile % 50 muafiyet

Düzenlenecek evraklarda damga vergisi muafiyeti

Yeni bilim adamları için 100.000 TL'ye varan teknolojik girişim sermayesi

Kamu kurumları ve uluslararası organizasyonlar tarafından sağlanan bazı fonların vergi matrahından düşülmesi

2) Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yönelik destekler

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine sağlanan avantajlar aşağıdaki gibidir:

Yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kârlar 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31.12.2023 tarihine kadar KDV'den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.

TGB'lerde istihdam edilen Ar-Ge ve destek personeline ödenecek maaşlar 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının % 10'unu aşamaz.

İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler.

3) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), Ar-Ge projeleri için Ar-Ge masraflarını karşılamakta ve/veya sermaye kredisi vermektedir.

TÜBİTAK teşvikleri kapsamına giren projeler şunlardır:

Kavram geliştirme

Teknolojik araştırma ve teknik fizibilite araştırması

Konseptin tasarıma dönüşmesi sürecinde laboratuvar araştırmaları

Proje ve çizim faaliyetleri

Prototip üretimi

Pilot tesis inşaatı

Test üretimi

Patent ve lisans araştırmaları

Ürün tasarımından kaynaklanan satış sonrası sorunlarla ilgili faaliyetler

KOBİ desteği

KOBİ'ler, 250'den az sayıda kişiyi istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 25.000.000 TL'nin altında bulunan şirketler olarak tanımlanmaktadır.

KOBİ'lere sağlanan teşvikler aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır:

Hazine, KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 10 milyar TL'lik bir kredi kapasitesi oluşturulması için 1 milyar TL değerinde bir fonu Kredi Garanti Fonu'na (KGF) aktarmıştır. Bu kapsamda, KOBİ başına toplam kefalet limiti 1.000.000 TL iken, KOBİ'ye ilişkin risk grubu kefalet limiti 1.500.000 TL'dir. KGF, bu kredilerin % 80'lik kısmını üstlenmektedir.

5) KOBİ'lere KOSGEB desteği (www.kosgeb.gov.tr)

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'leri güçlendirmek amacıyla finansman temini, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), ortak tesisler, piyasa araştırması, yatırım alanları, pazarlama, ihracat ve eğitim gibi destek unsurları sağlayarak önemli katkılarda bulunmaktadır.

Sanayi Tezi (SANTEZ) programı

Üniversite iş birliğiyle gerçekleştirilecek yeni teknoloji adaptasyonu, süreç geliştirilmesi, kalite artırılması ve çevresel değişim projeleri için sağlanan doğrudan finansal destek aşağıdaki gibidir:

Proje bütçesinin maksimum % 85'i doğrudan hibe olarak desteklenebilir.

Proje süresi 2 yıldır, bu süre 6 ay uzatılabilir.

Personel, seyahat, sarf malzemesi, makine donanım, ve ilgili hizmet alımı giderleri desteklenmektedir.

Başvuru dosyası 4 ay içinde kabul edilebilir. Proje denetim komitesi bağımsız olarak çalışmaktadır.

Teknoloji geliştirme projelerine yönelik krediler

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV); teknoloji geliştirme, yenilenebilir enerji üretimi, enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması projeleri için uzun vadeli faizsiz krediler sunmaktadır.

Çevre projelerine yönelik destekler aşağıdaki gibidir:

Proje başına maksimum katkı oranı % 50'dir.

Proje başına maksimum bütçe 1 milyon ABD dolarıdır.

Geri ödeme süresi, bir yıllık ödemesiz dönem de dâhil olmak üzere projenin başlangıcı itibarıyla toplamda 4 yıldır.

Eğitim desteği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), maksimum 6 ay süreyle mesleki eğitim projelerini destekleyebilmektedir.

İstihdam öncesi eğitim sürecinde kursiyerler ve İŞKUR'da kayıtlı işsiz adaylar için doğrudan maaş desteği (kısmi maaş = 25 TL/gün)

SGK primleri (iş kazaları ve mesleki hastalıklar) İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Eğitmenin ücreti, elektrik ve su faturaları gibi program masrafları işverene kısmi olarak İŞKUR tarafından ödenmektedir. Toplam tutar, stajyer başı ücret üzerinden hesaplanır ve işverenin sağlanan hizmetleri İŞKUR'a fatura etmesi gerekmektedir.

İŞKUR söz konusu eğitim programında işvereni (şirketi) hukuki taraf olarak kabul etmektedir.

Program sonrasında eğitim gören belirli sayıda (oranda) kursiyerin istihdam edilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı aşağıdakiler için iş birliği sunmaktadır:

İstenilen programa yönelik meslek okulları Bakanlık kararına istinaden açılabilir.

Mevcut bir meslek lisesinde talep edilen programların adaptasyonu, eğitim takımına yönelik genel masraflar Bakanlık tarafından desteklenebilmektedir.

İhracata yönelik devlet teşvikleri

Bu teşvik programının temel amacı ihracatı teşvik etmek ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren şirketlerin rekabet gücünü artırmaktır. Bu özel paket temel olarak Ar-Ge faaliyetlerini, piyasa araştırmalarını, sergi ve uluslararası fuarlara katılımları, patent, ticari marka ve sanayi tasarım masraflarını kapsamaktadır.

 

Yatırım Teşvik Sistemi

 

Sanayi Yatırımlarına Verilen Destek ve Teşvikler

Sanayi Yatırımlarına Verilen Destekler Ve Teşvik Programları ( https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/sanayi-yatirimlari/md1203011615)

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri

Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, ulusal veya uluslararası sermayeli firmalar tarafından ülkemizde gerçekleştirilecek yatırım projelerini, halihazırda 3 temel teşvik programı çerçevesinde desteklemektedir. Söz konusu teşvik programlarına ilişkin özet bilgiye aşağıda yer alan linklerden, detaylı bilgiye ise Mevzuat sekmesinde yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

·  
1. Yatırım Teşvik Sistemi (Sunum)
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0103011615
·  2. Yatırım Teşvik Sistemi (Not)
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0203011615
·  3. Proje Bazlı Teşvik Sistemi
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0303011615
·  4. Investment Incentives Program
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0403011615
·  5. Invesment Incentives Presentation
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0503011615
·  6. Project Based Incentives Presentation
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0603011615
·  7.Faiz veya Kar Payı Desteği Uygulaması İçin Aracı Kurumlarla İmzalanan Protokol
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0703011615
·  8.Faiz veya Kar Payı Desteği Protokolünü İmzalayan Aracı Kurumların Listesi
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0803011615
·  9. Yatırım Teşvik Sistemi Broşürü
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0903011615
·  10. Proje Bazlı Teşvik Sistemi Broşürü
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md1003011615
·  11. Yatırım Teşvik Sistemi 2019 Yılı Uygulama Sonuçları Broşürü
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md1103011615

Yatırım Teşvik Sistemi Sıkça Sorulan Sorular : https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/sikca_sorulan_sorular-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf

https://www.yatirimadestek.gov.tr/

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Bakanlığımıza yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlığımızca onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yetkilendirme talepleri Bakanlığımıza posta yolu ile yapılmakta olup, gerekli doküman örneklerine aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlüğümüzce sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.
E-TUYS sisteminde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin detaylı bilgiler için kılavuzlarda tanımlı adımların takip edilmesi gerekmektedir.

1.E-TUYS Yetkilendirme Kılavuzu ve Genel Bilgiler

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0103011615
2.Dilekçe
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0203011615
3.Taahhütname
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0303011615
4.Kullanıcı Yetkilendirme Formu
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0403011615
5.Azilname
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0503011615
6.E-TUYS Yatırımcı Bilgi Girişi Kılavuzu
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0603011615
7.E-TUYS Kullanım Kılavuzu
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0703011615
Sabit Sermaye Yatırımı Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması

19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın Kararı ile vatandaşlık verilebileceği hususu karar altına alınmıştır.

 

Detaylı Bilgileri Görüntülemek İçin Tıklayınız
https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md9703011618
 
Yatırım Teşvik İlgili Mevzuat :
  1. 14.06.2012Sayı: 2012/3305

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018201

  1. 16.10.2016Sayı: 2016/9495

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018202

  1. Sayı: 2016/9495

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar Ekleri

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018203

  1. Sayı: 2018/11201

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018204

    5. Sayı: 2012/1

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011415

    6. 27.12.2019Sayı: 2019/1

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011416

    7. Sayı: 2018/1

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011417

 

YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ

https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri

  1. Yatırım Teşvik İstatistikleri

https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615

  1. İnteraktif Yatırım Teşvik Belgesi İstatistik Raporu

https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi0503001615

  1. Sektörel İstatistikler (Yatırım Teşvik Belgelerine İlişkin)

https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304001615

 

6015 Sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun

Devlet Yardımları :

 

https://www.oaib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-devlet-destekleri-ve-kredileri.html
Tüm Devlet Yardımları ve Kredileri
Ticaret Bakanlığının İhracata Yönelik Devlet Yardımları
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Uygulamasını Yerine Getirdiği Devlet Yardımları
Ticaret Bakanlığının Yatırım Teşvik Uygulamaları
Ticaret Bakanlığının Rejim Kaynaklı Devlet Yardımları
KOSGEB Destekleri ve Kredileri
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Destekleri
Pazara Giriş Belgeleri, Kalite Belgeleri, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarı, Coğrafi İşaretler İle İlgili Destekler
İhracatın Finansmanı ve Eximbank Kredi Programları
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasının Kredi Programları
İhracatta KDV İadesi ve İstisnası
Türkiye'de İş Kurma İle İlgili Genel Destekler
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Yurt Dışındaki Yatırımcılar İçin Destekler
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi
Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar ve Uygulama Genelgesi
Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar
Marka, Patent Gibi Sınai Mülkiyet Hakları ile İlgili Teşvik ve Destekler
Dış Ticarette İlgili İstihdam Destekleri
Dış Ticarette Eğitim ve Danışmanlık
 
Ayrıntılı Bilgi İçin :
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Gen. Müd.

İletişim Bilgileri

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151. Cadde No:154/A 06530 Çankaya/ANKARA

E-Posta: info@sanayi.gov.tr

Telefon: 444 61 00