Özel Yatırım Bölgelerine (OSB, Serbest Bölgeler, TGB) Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Özel Yatırım Bölgeleri ve Uygulanan Destekler

Türkiye'de üç çeşit özel yatırım bölgesi bulunmaktadır:

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), Ar-Ge çalışmaları için tasarlanmış alanlar olup yüksek teknoloji alanındaki yatırımları cazip hale getirmektedir.
 • Hâlihazırda 34'ü faaliyette olan 50 TGB mevcuttur; diğer 16 bölgenin ise onayı alınmış olup yapımı devam etmektedir. Ankara'da altı, İstanbul'da beş, Kocaeli'nde dört, İzmir'de ise üç TGB yer almaktadır. Aşağıdaki haritada yer alan diğer illerde ise birer TGB mevcuttur.

TGB'lerin sağladığı avantajlar

 • Yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
 • TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.
 • Bölgede çalışan, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının % 10'unu aşamaz.
 • İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler.
 • 31.12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının % 50'si devlet tarafından karşılanacaktır.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), şirketlerin hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

 • Bu bölgelerde sağlanan altyapıya yol, su, doğalgaz, elektrik, iletişim araçları, atık arıtma ve diğer hizmetler dâhildir.
 • 80 ilimizde, hâlihazırda 181'i faal, toplam 276 OSB mevcuttur; geri kalan 95 OSB'nin yapımı hâlen Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam etmektedir.

 TGB'lerin sağladığı avantajlar

 • Yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
 • TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.
 • Bölgede çalışan, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının % 10'unu aşamaz.
 • İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler.
 • 31.12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının % 50'si devlet tarafından karşılanacaktır.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), şirketlerin hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

 • Bu bölgelerde sağlanan altyapıya yol, su, doğalgaz, elektrik, iletişim araçları, atık arıtma ve diğer hizmetler dâhildir.
 • 80 ilimizde, hâlihazırda 181'i faal, toplam 276 OSB mevcuttur; geri kalan 95 OSB'nin yapımı hâlen Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam etmektedir.

OSB'lerin sahip olduğu avantajlar

OSB'ler içinde faaliyet gösteren yatırımcılar, Türkiye'de mevcut teşvik uygulamalarına (genel yatırım teşvikleri, büyük ölçekli yatırım teşvikleri, bölgesel ve sektörel teşvikler, istihdama yönelik teşvikler, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik destekler vb.) ek olarak, aşağıdaki avantajlardan da faydalanmaktadırlar:

 • Arazi alımlarında KDV muafiyeti
 • Tesis inşasının tamamlanmasından itibaren geçerli olmak üzere beş yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti
 • Düşük su, doğal gaz ve iletişim giderleri
 • Parsellerin bölümü/birleştirilmesi işlemlerinde vergi muafiyeti. Tesis inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti
 • OSB'nin belediye hizmetlerinden yararlanmıyor olması durumunda katı atık vergisi muafiyeti
 • Serbest bölgeler, Türkiye'nin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen, gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak için tasarlanmıştır.
 • Gümrük bölgelerindeki ticari, finansal ve ekonomik alanlarda uygulanan yasal ve idari düzenlemeler serbest bölgelerde uygulanmamakta veya kısmen uygulanmaktadır.
 • Türkiye'de, AB ve Orta Doğu pazarlarına yakın 20 serbest bölge (19'u faal) olup, bunlar Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki limanlarla uluslararası ticaret yollarına erişimin kolayca sağlanabildiği noktalarda yer almaktadır.

Serbest bölgelerin sağladığı avantajlar

 • Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden % 100 muafiyet
 • İmalat firmaları için kurumlar vergisinden % 100 muafiyet
 • Katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergilerinden % 100 muafiyet
 • Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden % 100 muafiyet (serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini ihraç eden şirketler için)
 • Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir.
 • Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama

Türkiye'deki Özel Yatırım Bölgeleri Listesi

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/infocenter/publications/Documents/SPECIAL-INVESTMENT-ZONES-TURKEY.pdf