Kredi Veren Kuruluşlar ve Kredi Garanti Fonu (KGF) İlgili Bilgi Verebilir misiniz

Kredi Veren Kuruluşlar ve Kredi Garanti Fonu (KGF)

Kredi Veren Kuruluşlar

https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar-Kategori/Finansman-Sirketleri/4

http://www.gmka.org.tr/uploads/downloads/dosya/destekler/diger/kredi/Kredi%20Veren%20Kurumlar%20Sunumu.pdf

 
Dış Ticarette Kredi Garanti Fonu (KGF) Uygulamaları
 
İhracat Kredilerinde KGF  Desteği
İhracat Kredilerinde KGF  Desteği

Eximbank Kredi Destek Paketi (KGF)

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/urunlerimiz/hazine-destekli-kefaletler/eximbank-kredi-destek-paketi

Eximbank Kredileri (KGF)

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/27-urunlerimiz/eximbank-kredileri

Eximbank Stok Finansman Kredi Destek Paketi (KGF)

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/urunlerimiz/hazine-destekli-kefaletler/eximbank-stok-finansman-kredi-destek-paketi

KGF'den İhracatçılara 14 Milyar Kredi

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/duyuru-haber/kgf-den-haberler/168-kgf-den-ihracatcilara-14-milyar-kredi

Eximbank-KGF

https://www.eximbank.gov.tr/tr/duyurular/2017-yili-duyurulari/ihracatcilarimiz-icin-kgf-kefaleti-ile-kullandirilacak-kredilerde-yeni-donem%E2%80%A6

KGF Banka Kredileri-Kobi Destekleri 

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/20-urunlerimiz/banka-kredileri/kobi-destekleri

Eximbank Kredileri

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler

Ayrıntılı bilgi için :

Kredi Garanti Fonu

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/bize-ulasin/kurumsal-iletisim

Türk Eximbank

https://www.eximbank.gov.tr/tr/bize-ulasin

 

Kredi Garanti Fonu (KGF) Sıkça Sorulan Sorular

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/bilgi-merkezi/sikca-sorulan-sorular

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile tüm KOBİ'ler ve KOBİ dışı işletmelerin krediye erişimini sağlayan, Türkiye için vazgeçilmez bir finansal destek kurumu olmak.

MİSYONUMUZ

Başta gelecek vaad eden işletmeler olmak üzere tüm işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak.

KGF NE ZAMAN KURULDU, NE İŞ YAPAR, KURULUŞ AMACI NEDİR?

KGF, 1991 yılında kurulmuş olup, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.

KOBİ NEDİR?

Bakanlar Kurulu'nun 30.04.2018 tarih, 2018/11828 sayılı Karar ve 10.09.2012 tarih, 2012/3834 sayılı Karar ile değiştirilen 19.10.2005 tarih, 2005/9617 sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde tanımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ile hukuki statüleri ne olursa olsun her türlü iktisadi ve ticari faaliyet gösteren işletmelerdir. Genel olarak, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 Milyon TL'yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanır.

KGF BİR DEVLET KURULUŞU MU?

KGF, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile Eximbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası'dır. Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Anadolubank, Burgan Bank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, HSBC, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nurol Yatırım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Turkland Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, PASHA Yatırım Bankası A.Ş. ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)'dür.

TÜRKİYE'DE KGF BENZERİ KURUM VAR MIDIR?

Avrupa'da faaliyet gösteren garanti kuruluşları örneklerinden yararlanılarak kurulan KGF, Türkiye'de KOBİ'lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kefalet veren tek kurumdur.

KGF KREDİ VERİR Mİ?

KGF bir kefalet kuruluşudur. Faaliyet konusunda kredi tahsisi hususu yer almamaktadır. Ancak işletmeler lehine kefil olmak suretiyle Bankalardan kredi kullanımını kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda, Bankaların kredi riskini paylaşmakta ve daha sağlıklı bir teminat yapısına ulaşmalarını sağlamaktadır. Kuruluşlardan sağladığı hibe ve fonlara dayalı olarak farklı kefalet uygulamalarında bulunmaktadır.

KGF HANGİ KREDİLER İÇİN KEFALET VERİR?

Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verir. Bankaların, ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları, yenileyecekleri, yeniden vadelendirecekleri veya yapılandıracakları TL ve/veya döviz cinsinden nakdi ve gayrinakdî krediler ile 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketleri tarafından sağlanan kaynak için de kefalet vermektedir.

KGF KREDİNİN TAMAMINA MI KEFALET VERİYOR?

KGF, Bankalar ile risk paylaşımı esasına göre çalışmakta, kredi tutarının belli bir oranına kadar kefil olabilmektedir. Bankalarca kullandırılacak kredilerin kefaleti kapsamında KGF, firmaların kredi değerliliğinin tespitinde öncelikli olarak Bankanın görüşünü önemsemekte ve kredi riskinin belli bir oranda Banka tarafından üstlenilmesini esas almaktadır.

Hazine destekli kefaletler özelinde ihracatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan firmaların Bankalar aracılığıyla Eximbank'a yönelik veya Banka kaynağından kullandırılacak TL/ YP kredilerine yönelik kredi taleplerine %100'e kadar kefalet sağlanmaktadır.

KGF'NİN VERDİĞİ KEFALET TÜRLERİ NELERDİR?

KGF, sermayesine dayalı olarak verdiği özkaynak kefaletlerinin yanı sıra T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şti. Türkiye Şubesi (BTC Co.), Avrupa Yatırım Fonu (AYF) gibi kurum ve kuruluşlardan sağladığı hibe ve fonlara dayalı olarak farklı kefalet uygulamalarında bulunmaktadır.

DEVLET TARAFINDAN KGF'YE SAĞLANAN DESTEK VAR MI?

Kefalet kuruluşları, sunduğu hizmetlerin kamusal nitelikli olması nedeniyle, dünyadaki diğer uygulamalarda da görülebileceği üzere devlet tarafından desteklenmektedir. Bu bakımdan KGF, damga vergisi, kurumlar vergisi ve bazı harçlardan istisna ve muaf tutulmuştur. Ayrıca 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin KOBİ'ler üzerindeki olumsuz etkisinin bertaraf edilebilmesi için, 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KGF'ye sağlanan 1 Milyar TL'lik kaynak da önemli bir devlet desteğidir. Söz konusu fon 27.03.2015 tarih 6637 no'lu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2 Milyar TL'ye yükseltilmiştir. 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taahhüt edilen destek tutarı 2 milyar TL olarak devam edecek şekilde KGF tarafından verilebilecek toplam kefalet tutarı 20 milyar TL'ye çıkarılmıştır. 2017/9969 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından taahhüt edilen destek tutarı 25 milyar TL'ye yükseltilerek KGF tarafından verilebilecek kefalet tutarı 250 milyar TL'ye çıkarılmıştır.

ESNAF VE SANATKÂRLAR, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE ÇİFTÇİLER KGF KEFALETİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

KOBİ tanımını haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal işletmeler ile çiftçiler de KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.

KGF KOOPERATİFLERE DE KEFALET DESTEĞİ SAĞLIYOR MU?

KGF, inşaat, arsa, yapı kooperatifleri hariç olmak üzere birlikler ve birliklere bağlı kooperatiflere de kefalet desteği sağlamaktadır.

KGF'YE NASIL BAŞVURULUR? HANGİ BANKALARDAN KULLANDIRILAN KREDİLERE KEFALET VERİR?

Özkaynak kapsamında verilen kefalet ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sağlanan fon kaynaklı kefalet başvuruları arasında farklılık bulunmamaktadır. KGF'nin kefaletinden yararlanmak isteyen işletmelerin, Kredi Verenlerden kullanacakları krediler için KGF'nin ortağı olan Kredi Veren'den herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Ayrıca, KGF'ye ortak olan Bankaların hakim ortağı olduğu veya KGF'ye ayrıca ortak olan finansal kiralama ve finansman şirketlerinden temin edilecek finansman için de işletmeler bu kuruluşlardan herhangi birine başvuruda bulunulabilmektedir.

KEFALET İÇİN KGF NEZDİNDEKİ KREDİ DEĞERLİLİĞİ İNCELEMESİ VE TAHSİS SÜREÇLERİ NASILDIR?

Kefalet değerlendirme süreçleri aşağıdaki gibidir:

 

Özkaynak Kefaletleri

 

  1. Risk Paylaşımlı Kefalet (Kredi Verenler aracılığı ile);

  • Portföy Garanti Sistemi (PGS)

  • Portföy Limit Sistemi (PLS)

  1. Doğrudan Kefalet (Eximbank, KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

 

Hazine Destekli Kefaletler

 

  1. Risk Paylaşımlı Kefalet (Kredi Verenler aracılığı ile);

  • Portföy Garanti Sistemi (PGS)

  • Portföy Limit Sistemi (PLS)

 

Hazine Müsteşarlığı desteği ile verilen kefaletlerde KGF bankalardan ayrı bir mali istihbarat süreci yürütmemektedir. Banka üzerinden gelen kefalet taleplerini kredi değerliliği bakımından inceleyerek karara bağlamaktadır. Buna karşılık sermayesinden verdiği özkaynak kefaletlerinde Kredi Verenlerden ayrı olarak, uzmanlar ve kredi derecelendirme sistemi (KOBİS) vasıtasıyla işletmelerin kredi değerliliği araştırılmaktadır.

PORTFÖY LİMİT SİSTEMİ (PLS) NEDİR?

Kredi Verenlere KGF'nin tahsis ettiği kredi limiti üzerinden,

 

  1. Hazine Kefalet Sisteminde Kredi Verenlerin kredi derecelendirme notlarının KOBİS modeli notları ile eşleştirerek ve sağlanan kefalet tutarı üzerinden belli bir tazmin üst limiti içinde kalmak koşuluyla sağlanan,

  2. Özkaynak kefalet sistemi ise KGF tarafından yararlanıcının KOBİS ile kredi değerliliğinin tespit edildiği ve tazmin üst limitinin uygulanmadığı, kefalet sistemidir.   

PORTFÖY GARANTİ SİSTEMİ (PGS) NEDİR?

Kredi Verenlere KGF'nin tahsis ettiği kefalet limiti üzerinden, yararlanıcının kredi değerliliğine ilişkin KGF tarafından ilave bir inceleme yapılmaksızın, Kredi Verenlerin içsel derecelendirme notları esas alınarak değerlendirildiği ve portföye sağlanan kefalet tutarı üzerinden belli bir tazmin üst limiti içinde kalmak koşuluyla kefalet sağlanan sistemdir.

BİR İŞLETME, HEM KGF ÖZKAYNAĞINDAN VERİLEN KEFALETTEN HEM DE T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEK KAPSAMINDA VERİLEN KEFALETLERDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Kredi değerliliğine bağlı olarak bir işletme, hem KGF özkaynağından verilen kefaletten hem de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sağlanan destek kapsamında verilen kefaletlerden, tanımlanan limitler dahilinde ayrı ayrı yararlanabilir.

BİRDEN ÇOK FİRMASI OLAN BİR İŞLETME SAHİBİ HER FİRMASI İÇİN KGF'NİN LİMİTLERİNDEN AYRI AYRI YARARLANABİLİR Mİ?

Bankacılık Kanunu'na göre bir risk grubuna dahil firmalar ayrı ayrı kefalet talebinde bulunmak koşuluyla kefalet limitinden yararlanabilirler. Ancak risk grubuna dahil firmaların yararlanabilecekleri toplam kefalet sınırlandırılmıştır. Risk grubunun birden fazla Kredi Veren'den KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin tamamı risk grubunun kefalet limiti hesaplamalarında dikkate alınır.

BANKALAR DIŞINDA KGF'NİN KEFALET VERDİĞİ BAŞKA KURUM/KURULUŞ VAR MI?

KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kefalet protokolümüz bulunmaktadır.

BAŞVURU SÜRECİNDE BANKALAR ARASINDA BİR AYRIM YAPILIYOR MU?

KGF tüm Kredi Verenler ile tek tip protokol imzalamaktadır. Bu nedenle Kredi Verenler arasında kefalet uygulamaları bakımından farklılık bulunmamaktadır. Kredi Verenlerden alınan kefalet talepleri, geliş tarihlerine göre sırayla işleme alınarak sonuçlandırılmaktadır.

KOBİ'LER DOĞRUDAN KGF'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

KOBİ'ler; TTGV, TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eximbank destek ve kredilerine yönelik kefalet talepleri için KGF Şubelerine doğrudan başvurabilmektedir.

KGF ŞUBELERİ KEFALET ONAY YETKİ LİMİTİ VAR MIDIR?

Tüm kefalet talepleri merkezi olarak sonuçlandırılmaktadır. KGF Şubeleri kefalet talebi onay yetkisi bulunmamaktadır.

BİR FİRMANIN KGF KEFALETİ İLE ONAYLANMIŞ VE KULLANDIRIMI YAPILMIŞ KREDİSİ VAR İSE FARKLI KREDİ VERENLERDEN AYNI FİRMA İÇİN GELEN KEFALET TALEPLERİ DE ONAYLANIR MI?

Her bir kefalet talebi münferit olarak değerlendirilerek sonuçlanmaktadır. Aynı firmanın daha önce onaylanmış herhangi bir kefalet (Özkaynak veya Hazine kaynaklı) talebinin bulunması, tüm kefalet taleplerinin olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmemektedir.

KGF KEFALETİYLE A BANKASINDAN KULLANDIRILMAK ÜZERE ONAYLANAN KREDİNİN KULLANDIRIMI B BANKASINDAN YAPILABİLİR Mİ?

KGF kefaletleri, kefalet başvurusu yapan Kredi Veren ve bu Kredi Veren'deki kredi ile bağlantılıdır, birlikte takip edilmektedir. Halihazırda onaylanmış bir kefalet talebine konu olan bankadan farklı bir Banka kullanılmak istenmesi durumunda, yeni Banka üzerinden yeni bir kefalet başvurusu yapılması gerekmektedir.

RİSKİ SONA EREN KGF KEFALETLİ KREDİNİN KAPAMASI İLE İLGİLİ KREDİ VEREN TARAFINDAN NE YAPILMALIDIR?

Krediyle ilgili KOBİT üzerinden kredi kapatma talebinde bulunulması ve kefaletin iptal olduğunu ve hükümsüz kaldığını bildirir imzalı Kredi Veren yazısının da zorunlu belgeler kısmına eklenerek kapanış işleminin başlatılması gereklidir.

KGF KEFALETİ İLE KULLANILAN KREDİLER KAPANMADAN ÖNCE BAŞKA BİR KREDİ İÇİN AYNI BANKADAN YA DA FARKLI BANKALARDAN KEFALET TALEBİNDE BULUNULABİLİR Mİ?

Genel limitler çerçevesinde mevcut kefalet riskinin kapanmasına gerek olmaksızın aynı anda veya farklı zaman dilimlerinde birden çok Kredi Veren aracılığıyla KGF'ye başvurulabilir.

KGF'YE KEFALET TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN ALT SINIR VAR MIDIR?

KGF kefaletinde alt sınır bulunmamaktadır.

KGF'NİN KEFALET LİMİTLERİNİN BİR ÜST SINIRI VAR MI?

KGF'nin kefalet limitleri destek türlerine göre değişkenlik göstermektedir.

KGF'nin özkaynaklarından verilen kefaletlerde KOBİ başına kefalet üst limiti 3 milyon TL'dir.

TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, ve TTGV gibi kuruluşlara hitaben düzenlenecek kefalet mektuplarında üst limit, KGF özkaynaklarından KOBİ başına verilecek kefalet limiti ile sınırlıdır.

Hazine Desteğinden sağlanan fon kapsamında KOBİ ve İhracatçı KOBİ'ler için azami 25.000.000 TL, KOBİ dışı ve İhracatçı KOBİ dışı yararlanıcılar için azami 200.000.000 TL kefalet sağlanabilmektedir.

KGF KEFİL OLDUĞU FİRMALARDAN HERHANGİ BİR MASRAF TALEP EDİYOR MU?

Kurum, Özkaynaktan Bankalara verilen kefaletlerde KOBİ'den her talep için ayrı ayrı bir kereye mahsus olmak üzere başvuru esnasında kefalet tutarı 1.000.000 (birmilyon) TL'ye  kadar olan başvurular için 500 (beşyüz) TL, 1.000.000 (birmilyon) ile 3.000.000 (üçmilyon) TL arasındaki başvurular için ise 1.000 (bin) TL başvuru ücreti alır.

KGF tarafından KOBİ'den tahsil edilecek kefalet komisyon oranları, verilen kefalet tutarı üzerinden,

• Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve kesin teminat mektuplarında %1,

• Diğer tüm nakit ve gayrinakit kredilere ilişkin kefaletlerde %2 olarak uygulanır.

Kurum, Hazine destekli kaynaklardan verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak azami % 0,03 (onbinde üç) komisyon tahsil eder. Başvuru ücreti alınmamaktadır.

Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %1 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir, bu tutarın %3'ü gelir olarak Kuruma bırakılır.

Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF'ye ödenecek komisyon (onbinde üç) dışında başka bir masraf talep edemez.

Kredilerin vadesinden önce kapatılmış olması halinde komisyon iadesi yapılmaz.

KGF BAŞVURU SIRASINDA HANGİ BELGE VE BİLGİLERİ TALEP ETMEKTEDİR?

Banka tarafından kredi için istenilen belgeler dışında KGF, herhangi bir belge istememektedir. Banka tarafından gönderilen kredi dosyasında eksik belge olması halinde KGF sadece eksik belgeleri talep etmektedir.

YENİ KURULMUŞ BİR FİRMA KGF KEFALETİNE BAŞVURABİLİR Mİ?

KGF'nin kuruluş amaçlarından biri de girişimciliği geliştirmek ve yapılacak inceleme sonucunda olumlu değerlendirilen yeni kurulmuş işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Yapılan başvurularda işletme için asgari faaliyet süresi şartı aranmamaktadır.

KGF'YE BAŞVURULAR NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

KGF'nin başvuruları değerlendirme süreci aynı gün başlamakla birlikte talebin büyüklüğüne ve firmanın bilanço yapısına göre sonuçlanması 7 iş gününe kadar uzayabilmektedir.

Portföy Garanti Sistemi'nde Banka tarafından evrakların eksiksiz gönderilmesini müteakip KGF tarafından en geç 2 iş günü içinde sonuçlandırılır.

KGF SADECE PROJELERİ Mİ DESTEKLİYOR? İŞLETME SERMAYESİ KREDİLERİNE KEFALET VERİYOR MU?

 KGF, hem yatırım bazlı kredilere hem de işletme sermayesi nitelikli nakdi ve gayri nakdi kredilere kefil olabilmektedir.

VERGİ VE SGK PRİM BORCU OLAN KOBİ'LER KGF'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Kredi kefalet değerliliğinin tespitinde Vergi ve SGK borcu bakımından farklı kriterler gözetilmektedir. Hazine Müsteşarlığı'ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde vadesi geçmiş Vergi ve SGK borcu olmaması koşulu aranmaktadır. Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20'sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi koşulu aranır.

Ancak KGF'nin özkaynaklarından vereceği kefaletlerde Vergi ve SGK borçları bilanço içindeki ağırlığına göre değerlendirilir.

GEÇMİŞTE ÇEKLERİ YAZILAN KOBİ'LER KGF'NİN KEFALETİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

İşletme ve ortaklarının kanuni takipte süren borçlarının olmadığının ve varsa geçmişte yazılmış çeklerinin, protesto edilmiş senetlerinin ödendiğinin belgelenmesi koşuluyla KGF kefaletinden yararlanılabilir.

KGF, VERDİĞİ KEFALETLERE KARŞILIK BANKALAR GİBİ FİRMALARDAN TEMİNAT İSTİYOR MU?

KGF, kuruluş amacına uygun olarak kredi değerliliği bulunan ancak teminat yetersizliği içinde olan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kefalet vermektedir. Ancak öngörülmeyen risklerinin olduğu kanaatine varılması durumunda KGF tarafından teminat talep edilebilmekle birlikte bankalarca teminat vasfında görülmeyen menkul ve gayrimenkuller teminat olarak kabul edilebilmektedir. İşletme rehni, makine rehni, taşıt rehni, marka  rehni, maden ruhsatı rehni gibi rehinler ile imarsız, hisseli araziler, tarla vasıflı gayrimenkul ipotekleri ile tapusu olmayan OSB arsaları ve kooperatif hisseleri üzerine rehin şerhleri, doğmamış alacak temlikleri hatta büyükbaş/ küçükbaş canlı hayvan rehni, sigorta poliçesi rehni, alacak sigortası rehni gibi imkanlarla teminat çeşitliliği sağlanarak KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmaktadır.

KGF'NİN ONAYLADIĞI TOPLAM KEFALET LİMİTİ AŞILMAMAK ÜZERE FARKLI TARİHLERDE İHTİYAÇ DUYULAN KREDİLER İÇİN FARKLI TUTARLARDA TALEPTE BULUNULABİLİR Mİ?

İşletme, KGF tarafından onaylanan kefalet limitini kullanım süresi içerisinde kısım kısım kullanabileceği gibi, tamamını bir defada da kullanabilir. Ayrıca işletme, KGF tarafından bir işletme başına tahsis edilebilecek azami limit için kefalet talebinde bulunmak yerine ihtiyacına göre zaman içerisinde peyderpey kefalet talebinde bulunabilir.

KGF'NİN KEFALETİ İLE KULLANILAN KREDİLERİN ÖDENEN TAKSİTLERİNİN YERİNE YENİ KREDİ KULLANILABİLİR Mİ?

İşletme, ödenen taksitlerin tutarı nispetinde banka aracılığı ile yeni kefalet talebinde bulunmak suretiyle KGF'nin kefaletinden yararlanabilir.

KREDİYİ, ONAYLANAN KEFALET ŞARTLARINDA BELİRTİLENDEN DAHA KISA BİR VADE İLE KULLANDIRMAK İÇİN YENİDEN ONAY ALINMASI GEREKİR Mİ?

Hayır, yeniden onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Onaylanan kefalet vadesi içinde kalmak kaydıyla daha kısa vadeli kredi kullandırılması mümkündür. KOBİT üzerinden yapılan “Kefalet Mektubu” talebi sırasında Kredi Veren'in yeni vadeye göre giriş yapması yeterlidir.

DÜZENLENMİŞ KEFALET MEKTUBU TUTARINDAN DAHA DÜŞÜK TUTARDA KREDİ KULLANDIRILMAK İSTENİRSE NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR?

Kefalet mektubu gönderildikten sonra kredi tutarının değiştirilmek istenmesi durumunda, bu talep ve yeni kredi tutarı KGF Şubeleri ve ilgili birimlerimize e-posta ile bildirilmeli, hazırlanan mektup iptal edilerek talep edilen tutar üzerinden yeniden düzenlenmelidir.

KGF TAHSİSİ YAPILAN MÜŞTERİYE KREDİ VADESİ DOLMADAN ÖNCE TAHSİS REVİZESİ, BUNA BAĞLI TEMİNAT DEĞİŞİKLİĞİ VE ARA DÖNEMDE LİMİT ARTIŞI YAPILABİLİR Mİ?

Kredi kullandırımı yapılmamışsa eğer ana limitleri aşmamak kaydıyla tahsis revizesi yapılabilir. Kullandırım söz konusuysa tahsis revizesi yapılamaz. İlave limit tahsisi için yeni talep gönderilerek başvuruda bulunulması gerekir.

KGF'DEN DAHA ÖNCE UYGUN GÖRÜLMEYEN KEFALET TALEPLERİ OLAN İŞLETMELER YENİDEN BAŞVURU YAPABİLİRLER Mİ?

Kurum tarafından 3 ay içinde iki defa incelendiği halde uygun görülmeyen talepler, son ret bildirim tarihinden sonra bir çeyrek mali veri dönemini geçmesini müteakip yeniden değerlendirmeye alınabilir.

KREDİ VERENLERDEN İSTENEN RAPORLAMALAR NELERDİR?

KGF'nin kefalette bulunduğu yararlanıcıların toplulaştırılmış “Uygulama Sonuçları Raporu”nu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunabilmesi için Kredi Veren, KGF'nin kefaletiyle kullandırılan mevcut riskler dahil, kredi riskleri devam ettiği sürece KGF tarafından istenilen formata uygun olarak, her üç aylık dönem sonlarını (Mart - Haziran – Eylül - Aralık) takip eden 15 iş günü içerisinde KGF'ye göndermekle yükümlüdür. Henüz tam sistem entegrasyonu sağlanmamış Kredi Verenlerde Özkaynak KGF Kefaletleri ve Hazine Destekli KGF Kefaletlerinde KGF ile Kredi Verenler arasındaki kredi/kefalet bilgilerini örtüştürmek amacıyla KOBİT üzerinden aylık olarak risk mutabakatı yapılmaktadır.

İŞLETME, KGF'NİN KEFALETİ İLE KULLANDIĞI KREDİYİ BANKAYA ÖDEYEMEDİĞİNDE NE OLUR?

İşletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka KGF'den tazmin talebinde bulunur. KGF, tazmini karşılamak suretiyle kefaletten doğan sorumluluğunu “ getirir. İşletme ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte yasal işlemler başlatılarak kanuni takip yoluyla alacak tahsil edilir.

KREDİ GARANTİ FONU (KGF)

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/

 

  •  

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Kredi Garanti Fonu

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/bize-ulasin/kurumsal-iletisim

ADRES

Dumlupınar Bulv. No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km) TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat 5-6-7 06530 Çankaya / Ankara / Türkiye

SANTRAL

(0312) 204 00 00

ÇAĞRI MERKEZİ

444 7 543

FAKS

(0312) 204 01 97

(0312) 204 01 98

E-POSTA

info@kgf.com.tr kurumsaliletisim@kgf.com.tr

 

RAKAMLARLAKGF

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Kredi Garanti Fonu

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/bize-ulasin/kurumsal-iletisim

ADRES

Dumlupınar Bulv. No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km) TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat 5-6-7 06530 Çankaya / Ankara / Türkiye

SANTRAL

(0312) 204 00 00

ÇAĞRI MERKEZİ

444 7 543

FAKS

(0312) 204 01 97

(0312) 204 01 98

E-POSTA

info@kgf.com.tr kurumsaliletisim@kgf.com.tr