İthalat Politikası Araçları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

İthalat Politikası Araçları

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=498591D0-D8D3-8566-45202645DE9566C3

Gümrük Vergileri

İthalat işlemleri 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”da belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile karşılarında belirtilen madde isimleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda Gümrük Müsteşarlığı tarafından G.T.İ.P.ları bazında yapılan sınıflandırmalar çerçevesinde, uluslar arası yükümlülüklerimiz dikkate alınarak, ithale konu olan tüm ürünlerin gümrük vergileri ile diğer ek mali yükümlülükler İthalat Rejimi Kararı'nın ekinde yer alan 6 liste kapsamında tespit edilmiştir.

(I) Sayılı listede, balık ve diğer su ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri hariç tarım ürünleri için öngörülen gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

(II) Sayılı listede, sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları ile genelleştirilmiş tercihler sistemi (GTS) kapsamında tanınan tavizli vergiler yer almaktadır.

(III) Sayılı listede, işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payına tekabül eden Toplu Konut Fonu (TKF) miktarları yer almaktadır.

(IV) Sayılı listede balıkçılık ve diğer su ürünlerinin gümrük vergisi oranları ile TKF miktarları yer almaktadır.

(V) Sayılı listede, gümrük vergileri geçici olarak indirilen veya askıya alınan, ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

(VI) Sayılı listede yer alan ürünlerin sivil hava taşıtlarında kullanılması kaydıyla yapılacak olan ithalatında gümrük vergisinin %0 olarak uygulanacağı ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerinin tatbik edileceği hükme bağlanmıştır.

İthalat Mevzuatı/İthalat Rejimi /İthalat Rejimi Kararı Eki Listeler

Askıya Alma Sistemi

Askıya Alma Sistemi kapsamında; Türkiye ve AB'de üretimi bulunmayan ürünler için askıya alma, AB ve Türkiye'de üretimi bulunan ancak yetersiz olan ürünler için ise tarife kontrenjanı (kota) uygulanmaktadır.

Yürürlüğe giren askıya alma/kota düzenlemeleri tüm AB üyeleri ve Türkiye için geçerlidir.

Bitmiş/nihai ürünler, perakende satış amacı taşıyan ürünler askıya alma rejimine konu edilemez.

Askıya Alma Sistemi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti tanınan ürünler İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listede yayımlanmaktadır. Askıya Alma Sistemi çerçevesinde yapılacak yeni başvurular yapılmadan önce güncel V Sayılı listenin incelenmesi gerekmektedir.

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğe (İthalat: 2014/18) ulaşmak için tıklayınız.

Kılavuz, Başvuru Formları, Süreç

Bilgi almak için aşağıdaki başlıklara tıklayınız. 

Hangi ürünler için askıya alma başvurusu yapılabilir?    

 • Türkiye'de yerleşik üreticilerin üretimlerinde kullandığı,
 • Türkiye ve AB'de imalatı bulunmayan (imalatın bulunması ancak yetersiz olması durumunda kota başvurusu yapılabilir),
 • Askıya alındıktan sonra yıllık tahsil edilmeyecek gümrük vergisi miktarı 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmayan,

hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri için askıya alma başvurusu yapılabilir.

Kimler askıya alma başvurusu yapabilir?       

 • Türkiye'de yerleşik,               
 • Başvurusu konusu ürünü üretiminde kullanan,

üretici firmalar, askıya alma başvurusu yapabilir. 

Başvurular ne zaman yapılır?               

Askıya Alma Sistemine dair tüm süreçler aşağıdaki zaman çizelgesinde özetlenmiştir.

A) Toplantı Takvimi

 

Ocak Dönemi

Temmuz Dönemi

Birinci ETSG Toplantısı

13-14/05/2014 tarihleri arasında

14-15/11/2015 tarihleri arasında

İkinci ETSG Toplantısı

05-15/06/2014 tarihleri arasında

10-11/12/2015 tarihleri arasında

Üçüncü ETSG Toplantısı

05-15/07/2014 tarihleri arasında

23-24/01/2015 tarihleri arasında

Ek (İhtiyari) ETSG Toplantısı

01-15/09/2014 tarihleri arasında

15/02/2015 ile 28/02/2015 tarihleri arasında

 

B) Yeni Askıya Alma Talepleri

 

Ocak Dönemi

Temmuz Dönemi

Askıya Alma ve Kotaların Yürürlüğe Girişi

01 / 01 / 2015 

01 / 07 / 2015

Taleplerin Genel Müdürlüğe İletileceği En Son Tarih *

15 / 02 / 2014

15 / 08 / 2014

 

C) İtirazlar

Yeni askıya alma taleplerine İlişkin İtirazlar, İthalat Genel Müdürlüğü'ne "İkinci ETSG Toplantısı"ndan 5 iş günü öncesinde yapılır.

Yürürlükteki askıya alma sistemine tabi ürünlere yapılacak itirazlar ise, yine İthalat Genel Müdürlüğü'ne "Birinci ETSG Toplantısı"ndan 5 iş günü öncesinden yapılır. 

01/01/2015 Dönemi İtiraz Tarihleri:

Yeni Askıya Alma Taleplerine İtiraz                           : 05-10 / 06 / 2014

Yürürlükteki Askıya Alma Aistemine Tabi Ürünler : 06 / 05 / 2014

D) Temdit Talepleri

Yürürlükteki Askıya Almaların Temdit Tarihi

:01 /01 /2015                                                                                        

Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine Tabi Ürünlerin Temdit Taleplerinin Genel Müdürlüğe İletileceği Son Tarihi

: 01 / 03 / 2014

 

Temdit Taleplerine İlişkin İtirazlar, İthalat Genel Müdürlüğü'ne "Birinci ETSG Toplantısı"ndan 5 iş günü öncesinden yapılır.

01/01/2015 Dönemi Temdit Taleplerine İtiraz Tarihi: 01 / 03 / 2014 

* Taleplerin değerlendirilmesi sonucunda başvurularda eksik bilgi ve belge olması durumunda anılan eksiklikler başvuru sahibi firmalarca giderilerek Ocak dönemi için en son 01/03/2014; Temmuz dönemi için 01/09/2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğe iletilir.  

Başvurular nasıl yapılır?        

Tüm belgeler elektronik ortamda (askiyaalma[at]ekonomi.gov.tr) ve ayrıca ıslak imzalı olarak Genel Müdürlüğe iletilecektir.

Yeni Askıya/Kota Başvurusu:

Ek-2 (dilekçe, istenen diğer belgelerle birlikte)

Ek-5 (Türkçe başvuru formu)

Ek-8 (Türkçe deklerasyon)

Form-1 (İngilizce form)

Form-4 (İngilizce deklerasyon)

İtiraz Başvurusu:

Ek-3 (dilekçe, istenen diğer belgelerle birlikte)

Ek-6 (Türkçe başvuru formu)

Form-2 (İngilizce form)

Temdit Başvurusu:

Ek-4 (dilekçe, istenen diğer belgelerle birlikte)

Ek-7 (Türkçe başvuru formu)

Form-3 (İngilizce form)

Tebliğ hükümlerine göre yapılan ve Bakanlığa iletilen başvurular için ayrıca:

 • Başvuru/itiraz konusu ürüne dair teknik bilgiler (teknik resimler, block diyagramları, fotoğraf, katalog, kimyasal formül vs)
 • Talep konusu ürünün AB veya Türkiye'de yerleşik, mevcut veya potansiyel üreticilerinin isim ve adresleri ile talep konusu ürünün tedarikine ilişkin talep sahibi firmayla üretici firmalar arasındaki görüşme detayları
 • Kapasite Raporu

belgeleri gereklidir.

Askıya Alma Sistemi nasıl işlemektedir?  

Bakanlığa yapılan başvurular, Avrupa Komisyonu (Komisyon) bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubuna (ETSG) iletilmektedir. Tüm AB üyesi ülkeler ve Türkiye'den toplanan talepler (askıya alma, temdit, itiraz) ülkemiz delegelerinin de katıldığı ve yukarıda takvimi verilen toplantılarda müzakere edilir. Bu müzakereler sonucunda, ilgili dönemin askıya alma rejimi güncellemeleri (uygulamaya giren ve çıkan ürünler) Komisyona iletilir. Komisyon tarafından nihai kararın verilmesini müteakip, Askıya Alma Sistemi güncellemeleri AB ve Türkiye'de eş zamanlı olarak yürürlüğe girer.

Askıya alınan/alınması teklif edilen ürünleri üretiyorum, askıya almaya nasıl itiraz edebilirim?   

Yürürlükteki Askıya Alma Sistemi kapsamında gümrük vergisinden muaf olan bir ürünü veya askıya alınması talep edilen bir ürünü, Türkiye'de imal eden bir üretici, mevcut ya da yeni talep edilen askıya almaya itiraz edebilir.                     

Askıya Alma Sistemi kapsamındaki mevcut ürünler güncel V Sayılı Listede yer almaktadır.

Söz konusu liste, müzakere süreci boyunca güncellenmekte, bu güncellemeler eş zamanlı olarak Bakanlığımızca yayımlanan listeye yansıtılmaktadır.                       

Askıya almaya itiraz başvuruları için bkz. "Başvurular nasıl yapılır?"

İtiraz başvuru takvimi için bkz. "Başvurular ne zaman yapılır?"

Mevcut askıya alma uygulamasının yenilenerek uzatılması (temdit)    

Askıya Alma Sistemi kapsamına alınan bir ürüne 5 yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti tanınmaktadır. Bu sürenin bitiminde ilgili askıya alma yeniden gözden geçirilmekte ve söz konusu askıya almanın sona ermesi kararlaştırılabilmektedir. Dolayısıyla yürürlükteki Askıya Alma Sistemi kapsamında ithalatı yapılan bir ürün için, askıya alma süresi sona ermeden önce temdit başvurusu yapılması gerekmektedir.                          

Temdit başvuru takvimi için bkz. "Başvurular nasıl yapılır?"

Temdit başvuru takvimi için bkz. "Başvurular ne zaman yapılır?"

İletişim:                                                                 

İthalat Genel Müdürlüğü

İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA

+90 312 204 75 00

askiyaalma[at]ekonomi.gov.tr

Tarım Ürünlerinde Tarife Kontenjanları ve Gözetim Uygulamaları

Tarife Kontenjanı Uygulaması

Otonom Tarife Kontenjanı(Tek taraflı):İç piyasada dengelerin korunabilmesini ve iç piyasa fiyatlarının makul bir seviyede oluşmasını sağlamak amacıyla bazı tarım ürünlerinde, belirli bir dönem için indirimli veya %0  gümrük vergisi ile ithalat için  tarife kontenjanı açılmaktadır.

Bu kapsamda, Otonom Tarife Kontenjanı Uygulamalarına ilişkin yürürlükte olan tarife kontenjanlarına ulaşmak için tıklayınız.

İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Açılan Tarife Kontenjanları: Serbest Ticaret Anlaşmalarından veya Tercihli Ticaret Anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında sadece anlaşma imzalanan ülkeye yönelik tarife kontenjanı uygulanabilmektedir.

Bu kapsamda, İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Açılan Tarife Kontenjanlarına ilişkin yürürlükte olan mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Gözetim Uygulaması 

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Hali hazırda, 19 adet gözetim tebliği kapsamında belirlenen tarım ürünlerinde (Balıklar, sarımsak, kuru fasulye, barbunya, badem, ceviz, limon, kuru üzün, mısır, cin mısırı, tatlı biber, kırmızı biber, yer fıstığı, susam, ayçiçeği tohumu, ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unu, ayçiçeği ham yağı, kabak tohumu, kontraplak gibi) gözetim uygulaması bulunmaktadır.

                İthalat Mevzuatı

 • İthalat Rejimi
 •  
 • 31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5719   Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2014 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar

2013/5720   Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2013/5721   2014 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2013/5722   Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2013/5723   Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2013/5724   Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2013/5725   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

TEBLİĞLER

—  Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/1)

—  Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/2)

—  Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların  İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/3)

—  Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/4)

—  Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/5)

—  İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6)

—  Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/7)

—  Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/8)

—  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9)

—  Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/10)

—  Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/11)

—  Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ  (İthalat: 2014/12)

—  İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/13)

—  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14)

—  Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/15)

—  Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/16)

—  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/17)

—  Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/18)

— Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/19)

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/CF5A45C2-C96F-80F5-8CC500AED12259AC/2014_Yili_Tebligleri%2011Ağustos.pdf

Korunma Önlemleri Uygulamalarına İlişkin Mevzuat

2013/10 Sayılı Tebliğ Kapsamında Talep Edilen Belgeler

İthalat Genel Müdürlüğü (Tel:0 (312) 204 77 75 - Faks:0 (312) 212 87 11)