İthalat Mevzuatı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

İthalat Mevzuatı

https://ticaret.gov.tr/ithalat/ithalat-mevzuati

 •  
İthalat Rejimi

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/mevzuat/ithalat-rejimi

 •  
İthalat Rejimi Kararı (Karar 1995-7606)

 

 •  
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

 •  
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda 2020 Yılı Değişiklikleri

 

 •  
İthalat Yönetmeliği

 

 •  
İthalat Tebliğleri

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/dampinge-ve-subvansiyon/damping-ve-subvansiyon-ulusal-mevzuat

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (2005-9840)

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.01.2005-25698)

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.01.2006-26061)

 

 •  
Sübvansiyon Hesaplamaları Usul ve Esasları

 

 •  
Law on the Prevention of Unfair Competition in Imports

 

 •  
Decree on the Prevention of Unfair Competition in Imports

 

 •  
Regulation on the Prevention of Unfair Competition in Imports

 

 

 •  
İthalatta Korunma Önlemleri

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/korunma-onlemleri/korunma-onlemleri-ulusal-mevzuat

İthalata İlişkin Diğer Mevzuat

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ithalat-mevzuati/ithalata-iliskin-diger-mevzuat

 •  
474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun

 

 •  
2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

 •  
Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat

 

 •  
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar (2010/339)

 

 •  
Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (2011/1436)

 

 •  
Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Karar (2016/9073)

 

 •  
Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (2016/9166)

 

 •  
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (2017/10236)

 

 •  
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (2017/10929)

 

 •  
Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar (2018/11973)

 

 •  
Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 21)

 

 •  
Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1130)

 

 •  
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (2017/3)

 

 

Ticaret Politikası Savunma Araçları

https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari

 •  
Damping ve Sübvansiyon

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/damping-ve-subvansiyon

Başvuru ve Soru Formları

 

 •  
Uygulama Tebliğleri

 

 •  
Soruşturmalar

 

 •  
Yürürlükteki Önlemler

 

 •  
Yürürlükten Kalkan Önlemler

 

 •  
Önlemsiz Kapatılmış Soruşturmalar

 

 •  
Damping ve Sübvansiyon Ulusal Mevzuat

 

 •  
Damping ve Sübvansiyon Uluslararası Mevzuat

 

 •  
Korunma Önlemleri

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/korunma-onlemleri

 •  
Başvuru Formları

 

 •  
Soruşturmalar

 

 •  
Yürürlükteki Önlemler

 

 •  
Yürürlükten Kalkanlar

 

 •  
Önlemsiz Kapanan Soruşturmalar

 

 •  
Korunma Önlemleri Ulusal Mevzuat

 

 •  
Korunma Önlemleri Uluslararası Mevzuat

 

 •  
İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/izleme-ve-onlemlerin-etkisiz-kilinmasi

 •  
Yürüyen Soruşturmalar

 

 •  
Önlem Listesi

 

 •  
İzlem

 

 •  
Türk İhraç Ürünlerine Yönelik TPSA Önlemleri

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/turk-ihrac-urunlerine-yonelik-tpsa-onlemleri

· 


TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler

 

· 

Türk İhracatını Etkileyen Korunma Önlemleri Soruşturmaları ve Alınan Önlemler

 

· 

Türk İhraç Ürünlerine Karşı Uygulanan Anti-Damping Soruşturmaları ve Alınan Önlemler

 

· 

Türk İhraç Ürünlerine Karşı Uygulanan Telafi Edici Önlem Soruşturmaları ve Alınan Önlemler

 

· 

TPSA Önlemlerine İlişkin Son Gelişmeler

 Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı

https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani

 •  
Askıya Alma Sistemi

 

 •  
Sanayi Ürünlerinde Açılan Tarife Kontenjanları

 

 •  
Tarım Ürünlerinde Açılan Tarife Kontenjanları

 

 •  
Korunma Önlemleri Kapsamında Açılan Tarife Kontenjanları

 

 •  
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar

 

 •  
Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18)

 

Ürün Güvenliği Mevzuatı

Ticarette Teknik Engeller

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller

Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

AB Teknik Mevzuatına Uyum

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ab-teknik-mevzuat-uyumu

 •  
Yararlı Kaynaklar

 

 •  
CE İŞARETİ

 

 •  
DÜZENLENMEMİŞ ALAN

 

 •  
7223 SAYILI KANUN, 4703 SAYILI KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ

 

 •  
AB Teknik Mevzuatın Gelişimi

 

Mavi Rehber

Mavi Rehber Türkçe'ye çevrilerek yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği'nce hazırlanan ve ürün kurallarının uygulanmasına ilişkin bilgiler içeren Mavi Rehber, Bakanlığımızca Türkçe'ye çevrilerek üreticilerimizin, ilgili Bakanlıklarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve ilgili tüm paydaşların hizmetine sunulmaktadır. 

Mavi Rehber'e ulaşmak için tıklayınız.

Uluslararası Gözetim Şirketleri

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/uluslararasi-gozetim-sirketleri

 •  
Yetkilendirme Listesi

 

 •  
Uluslararası Gözetim Şirketleri Listesi

Dış ticarete konu mallarla ilgili olarak kalite ve miktar kontrolü; depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki durumun tespiti ile döviz kuru ve mali şartlar da dâhil olmak üzere fiyat ve gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması konusundaki uluslararası gözetim faaliyetleri yürütmek üzere Bakanlığımıza başvuran firma/kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmektedir.

 

 •  
2017/E.1 sayılı Genelge ve Eki

 

 •  
2015/24 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ

 

 •  
2018/E.2 sayılı Genelge

 

 •  
2015-24 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde UGŞ'lerin takip edeceği prosedüre ilişkin açıklamalar

 

 •  
2015/2 sayılı Genelge

 İthalatta Ürün Güvenli̇ği̇ Deneti̇mleri̇ ve Tareks

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ithalatta-urun-guvenligi-denetimleri-ve-tareks

 

İthalatta Denetimi Gerçekleştirilen Ürün Grupları

 Tarım Ürünlerinin Dış Ticaret Denetimleri

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/21)

· 


Firmaların Sınıflandırılması

 

· 

Laboratuvar Analizleri

 

· 

Uluslararası Faaliyetler

 

· 

Preseli Pamukların Tasnifi

 

· 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Yürütülen İthalat Denetimleri

 

· 

Hasat Dönemi

 TAREKS

TAREKS güvenlik, teknik mevzuata ve standartlara uygunluk ile kalite açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda yapılmasına imkân veren web tabanlı bir uygulamadır.

İlgili Mevzuat: Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi

 •  
İzleme ve Raporlama

Ticaret Bakanlığı tarafından, PGD kuruluşlarından alınan bilgiler doğrultusunda, ülkemiz PGD faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliğini inceleyen yıllık raporlar hazırlanmakta ve Bakanlığın internet sitesi vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

 https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama

 •  
PGDBİS

 

 •  
Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejisi

 

 •  

 

Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Koordinasyonu

 

 •  
Yetkili PGD Kuruluşları ve Sorumlu Oldukları Ürün Grupları

 

 •  
Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Yasal Altyapı

 

 •  
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Neden Önemlidir?

Avrupa Birliğince  Onaylanmış Kuruluşlar

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=792

Ayrıntılı Bilgi İçin :

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü 
Bakanlık Söğütözü Yerleşkesi 
Adres                  : Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Telefon (Santral)  : 0 312 204 75 00
Faks                    : 0 312 204 86 33