İthalat Denetimleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

İthalat Denetimleri

İthalatta yaş meyve ve sebze, bakliyat, bitkisel yağlar, kuru ve kurutulmuş meyvelerden oluşan tarımsal ürünler,  İthalatta Kontrolü Ürün Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/2) çerçvesinde ithalatta zorunlu standart denetimine tabidir. Söz konusu denetimler, Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca;

Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2011/1) kapsamında yangın söndürücüler, hortumlar, kibritler, çeşitli sac ve şeritler, çelik borular, yaylar, termosifonlar ve çakmaklar gibi birtakım sanayi ürünleri Türk Standardları Enstitüsü;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/5) kapsamında; canlı bitki ve hayvanlar, bitkisel ve hayvansal ürünler, hayvan sağlığında kullanılan biyolojik ve kimyasal maddeler, bitki sağlığında kullanılan maddeler, yem sanayinde kullanılan maddeler, gıda maddeleri ve gıda sanayinde kullanılan maddeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı;

Sağlık Bakanlığı'ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/4) ve Sağlık Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/20) kapsamında uyuşturucu ve psikotrop maddeler, ilaçlar ve diyet gıdaları Sağlık Bakanlığı;

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/3), Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/6),  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/7),  ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/23)kapsamında atıklar, tehlikeli kimyasallar, yakıtlar, metal hurdaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/17) ve orman yetiştirme materyalleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/19) kapsamında tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

tarafından ithalatta denetlenmektedir.

Öte yandan, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2011/8); Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2011/10); Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/11); Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/14) ve Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2011/16)kapsamında yer alan ürünlerin ithalatındaürün güvenliği denetimleri Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından sürdürülmektedir.

Bakanlığımızca ithalatta yapılan ürün güvenliği denetimlerinin elektronik ortamda ve risk esasına göre yapılması amacıyla “Dış Ticaret Veri Sistemi” (DTVS) oluşturulmuş olup, sistem 2011 yılında faaliyete geçmiştir.Bu kapsamda, DTS 2010/41ve DTS 2011/29sayılı Tebliğler çerçevesinde bazı kişisel koruyucu donanımlar ile pil ve akümülatörlerin ithalat denetimleri DTVS üzerinden yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra, "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2011/9) kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği, Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği, Asansör Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik ile Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlere yönelik ithalat denetimleri Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.