İhracatta Pazara Giriş ve Pazar Çeşitlendirmesi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

İhracatta Pazara Giriş ve Pazar Çeşitlendirmesi

Günümüzde uluslararası pazarlarda hızla artan rekabet ortamı, fırsatları ve tehditleri en iyi biçimde tespit ederek küresel ticaretten daha fazla pay almayı gerekli kılmaktadır. Bunun için, uluslararası ticari ilişkilerde “pro-aktif” olmak, artan rekabet koşulları altında mevcut pazarlardaki payımızı arttırırken yeni pazarlara da girmek, ihracatçılarımızın dış pazarlarda karşılaştığı sorunlara süratle çözüm üretmek, yeni iş imkânlarını hızlı bir şekilde tespit ederek pazar/mal/hizmet çeşitlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek, ayrıca, kamu ve özel sektör arasındaki iletişimi güçlendirerek bilgi akışını etkin hale getirmek bir zorunluluk haline gelmiştir.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, ihracatçılarımızın yurt dışı pazarlarla ilgili ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap vermek, gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlamasından, icrasına ve son olarak takibine kadar her aşamada verimliliğin sağlanmasını teminen yeni bir pazara giriş koordinasyon yapısı benimsenmiştir.

Pazara giriş çalışmaları; “Enformasyon” ve “Aksiyon” olarak tanımlanan iki ayaklı bir yapı üzerinde planlanmaktadır.

“Enformasyon” ayağında yapılan çalışmalar; Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 34 adet ülke masasından oluşan “Ülke masaları” bünyesinde yürütülmektedir.

“Ülke masaları”; başta KOBİ'ler olmak üzere, ihracatçılarımızı ve sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirmek ve yapının ikinci ayağı olan “Aksiyon” kısmına katkı ve destek sağlamak amacıyla, 2010 yılı başından bu yana faaliyet göstermektedir.

“Aksiyon” ayağında yapılan çalışmalar; başkanlığını Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı'nın, Sekretaryasını Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü, ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin daimi üye olarak toplantılarına katıldığı “Pazara Giriş Komitesi” bünyesinde planlanmaktadır.

“Pazara Giriş Komitesi”; belirlenen dönem için ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılacağı “Hedef ve Öncelikli Ülkeler”i belirlemekte, bu ülkelere dönük faaliyet planlarını onaylamakta, ayrıca, Komite bünyesinde oluşturulan “Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu” ve “Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu”nun çalışmalarını ele almaktadır.

2012-2013 dönemi için ekonomik ve ticari faaliyetlerin yoğunlaştırılacağı 17 “Hedef Ülke” ve 27 “Öncelikli Ülke” belirlenmiştir.

Hedef Ülkeler (17 Ülke); ÇHC, Rusya, Hindistan, ABD, Polonya, Brezilya, İran, Nijerya, Mısır, Libya, Endonezya, S. Arabistan, Irak, Kazakistan, Ukrayna, Japonya, Güney Afrika Cumhuriyeti.

Öncelikli Ülkeler (27 Ülke): Türkmenistan, Azerbaycan, Meksika, Peru, Şili, G. Kore, Malezya, Vietnam, Kenya, Gana, Tanzanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Romanya, Slovakya, İsveç, Norveç, Angola, Etiyopya, Singapur, Kuveyt, Arjantin, Kolombiya, Cezayir, Kanada, Ürdün, Katar.

Ekonomi Bakanlığınca gerçekleştirilen pazara giriş faaliyetlerinde Hedef ve Öncelikli Ülkeler özellikle göz önünde bulundurulmaktadır.

“2009/5 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, her yıl belirlenen 15 ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcılara 20 puan ilave destek sağlanmaktadır. Bu çerçevede, 2013 yılında, Hedef Ülkelerden ABD, Brezilya, ÇHC, Endonezya, Hindistan, Japonya, Nijerya ve Polonya; Öncelikli Ülkelerden ise Angola, Etiyopya, Gana, Malezya, Meksika Singapur ve Tanzanya'da düzenlenen fuarlara katılan firmalarımız bu ilave destekten yararlanabilecektir.

Ayrıca, “2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için 10 puan ilave destek verilmektedir.

İlgili Metin ve sunumlar;

? Ekonomi Bakanlığı İhracatta Pazara Giriş Uygulamalarına İlişkin Metin ve Sunumlar

? Ekonomi Bakanlığı'nın İhracatta Pazara Giriş ve Pazar Çeşitlendirmesine Yönelik Çalışmalarında Hedef ve Öncelikli Ülkeler

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/slogan/Pazara_Giris_Cesitlendirmesi.pdf