İhracatta E-Birlik Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

İhracatta Beyanname Onayı İçin E-Birlik Uygulamaları

E-Birlik nedir ?

 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin başta GB onayı olmak üzere online etkileşimli ağ uygulamaları üzerinden bilgi alışverişi yapmak suretiyle üyelerin Genel Sekreterliklerle olan işlemlerinde maksimum kolaylık ve çabukluk sağlanması, bilgisayar ve network teknolojilerinin en yeni yeteneklerinden, en üst seviyede faydalanarak iş yükünün azaltılması ve insan kaynaklarının, statülerinde yer alan asli görevlerini tam anlamı ile gerçekleştirmesini teminen verimli bir şekilde yönlendirilmesi, dolayısı ile İhracatçı Birliklerinin günümüzdeki salt GB kaydı yapan ve istatistik veren kurumlar vizyonunun çok ötesinde, İhracatın geliştirilmesindeki önemli misyonunun da ön plana çıkarılması hedeflerini gözeten bir projedir.

E-Birlik projesi Ofisten ihracatçı birliklerine gümrük beyannamesi bilgilerinin gönderilmesini kaydedilmesini, tahakkuk eden nisbi aidatların internet bankacılığı ya da cari hesaptan düşüm metodları ile ödenebilmesini ve nihayet gümrük idarelerinin görmeleri gereken Birlik onayının yine ofisten alınabilmesini sağlar.Böylece gümrük beyannamesi kaydı için İhracatçı Birlikleri merkez ve bürolarında sıra beklemek , nakit para taşımak gibi riskli ve zaman alan işlemler büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır.

E-Birlik projesi Ekonomi Bakanlığı,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TİM  ve İhracatçı Birlikleri arasında varılan mutabakatlar üzerine inşa edilmiş bir proje olup resmi kurumlar arası işlemlerin bilgisayar ve ağ ortamına alınması yönündeki çalışmalara örnek teşkil edecek bir mimariye sahip olması açısından da önem arzetmektedir.

E-Birlik projesi kamu kurumları ve onlarla işlem gerçekleştiren özel ve tüzel kişilerin bilgisayarlı bilgi alışverişinde XML standardının etkin bir şekilde kullanıldığı ilk proje olma özelliğini de taşımaktadır.Bu teknoloji sayesinde Gümrüklere EDI formatında bilgi gönderen mevcut uygulamalara yapılan küçük bir ilave ile mükerrer bilgi girilmesine gerek kalmaksızın Birlik serverlarına da Gümrük Beyan bilgileri gönderilebilmektedir.

E-birlik projesi Ülkemizde farklı kurumlar arasında, ıslak imza-kaşe geleneksel yöntemi ile uygulanan onay mekanizması yerine sayısal imza yöntemleri ile işlem yapılmasını hayata geçiren ilk ve tek projedir. 

İhracat yapabilmek ve beyanname onaylatabilmek için e-birlik prosedürünün gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

E-birlik Başvuru Prosedürü aşağıdadır. (http://www.ebirlik.org/ )   

E-Birlik Sıkça Sorulan Sorular : http://www.ebirlik.org/ebirlikfaq.asp

İhracatta Gümrük Beyannamesi Nasıl Onaylanır? (Bu linkten de aşağıdaki bilgiye ulaşabilirsiniz. )

E-BİRLİK SİSTEMİYLE GÜMRÜK BEYANNAMESİ ONAY İŞLEMLERİ 06/06/2006 tarih 26190 sayılı Resmi gazetede yayınlanan İhracat Yönetmeliğinin 5. maddesinde “İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda beyanname onay süreci aşağıdaki şekilde yürütülmektedir.

  • E-Birlik sistemi kapsamında şifrelerin verilmesi ve sisteme vekaletname girişlerinin yapılması,
  • EDİ(Gümrük sistemi) ve E-Birlik programına ve şifrelerine sahip firmalar ( ya da vekalet verdikleri gümrük müşavirleri) elektronik ortamda (OAİB Genel Sekreterlik kodu:09'u seçerek) onay işlemlerini tamamlatabilir ve nihai olarak gümrükten mallarını ihraç edebilirler.
  • E-birlik ve e-imza şifreleri olmayan firmalar, öncelikle Genel Sekreterliğimiz  merkez veya irtibat bürolarına gelerek veya faks yoluyla gümrük beyannamelerinin girişini ve e-birlik onayını alırlar. 
  • Üzerinde ilgili İhracatçı Birliğinin onayı bulunmayan gümrük beyannameleri Gümrük İdarelerince işleme konulmaz.

 İBGS Beyanname Kripto Sorgulama : https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameKripto/

E-Birlik projesi Ofisten ihracatçı birliklerine gümrük beyannamesi bilgilerinin gönderilmesini kaydedilmesini, tahakkuk eden nisbi aidatların internet bankacılığı ya da cari hesaptan düşüm metodları ile ödenebilmesini ve nihayet gümrük idarelerinin görmeleri gereken Birlik onayının yine ofisten alınabilmesini sağlar.

E-Birlik Sistemine Nasıl Üyelik Kaydı Yapılır?

 E-BİRLİK ŞİFRE PROSEDÜRÜ
 ÖRNEK BAŞVURU FORMU
 VEKALETNAME ÖRNEĞİ (Noter Tasdikli)
 

E-BİRLİK ŞİFRE PROSEDÜRÜ

1. Gerekli Belgeler

  • Başvuru Formu,(Ek:2)
  • Taahhütname, (Ek:4)
  • Vekaletname, (Ek:3)

Bu belge örnekleri Birliklerin ilgili birimlerinden ve WEB sitelerinden temin edilebilecektir.

 

2. Talep halinde firmadan gerekli belgeleri tanzim edip ibrazı sağlanacak;

a)Sistem kullanıcısı Müşavir firma ise; ((Evraklar oaibuygulama@oaib.org.tr mail adresine veya  312 446 72 93 faksına dilekçe ekinde  gönderilebilir.) 

1. Başvuru Formu

2. Taahhütname (Daha önce şifre alan ve E-Birlik üyeliği yaptıran Müşavir firmalar için gerekli değildir.) 

3. Vekaletname (E-Birlik Sisteminden yararlanacak her bir üye için)

 

b)Sistem kullanıcısı şirketin kendisi ise; ( (Evraklar kargo ile yada elden teslim edilecek.)

1. Başvuru Formu

2. Taahhütname (ıslak imzalı-aslı) (Daha önce şifre alan ve E-Birlik üyeliği yaptıran firmalar için gerekli değildir.)

3. Asıl imza sirküleri ibraz edilecektir.

 

3. Sistem Kullanıcısı E-Birlik Sisteminden yararlandırdığı üye/üyelere yenisini ilave ettirmek istediginde Başvuru Formu ve yeni firmanın Vekaletini getirmek zorundadır. Tekrar taahhütname getirmesine gerek yoktur.

4. Bir üye adına herhangi bir Genel Sekreterlikten sifre alan Sistem Kullanıcısı o üyenin başka bir Genel Sekreterlik'teki işlemlerini de aynı şifresi altında sürdürebilecektir. Bu işlem için sistem kullanıcısından ayrıca Taahhütname istenmeyecektir. Yalnızca Başvuru Formu ve Vekaletname yeterlidir.

5. Sistem Kullanıcısı Müşavirlik Firmasının, bünyesinde çalışan elemanlar için birden fazla şifre alması mümkündür.

EK:

1. Taahhütname örneği

2. Vekaletname örneği

3. Başvuru Formu örneğiEK:1


Örnek Başvuru Formu
Tarih..............................Genel Sekreterligi
.............Ekteki Vekaletname/vekaletnamelerde adı geçen Üye/Üyeler adına E-Birlik hizmetlerinden yararlandırılmam hususunda gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim.


İsim/İmzaNisbi Aidat Ödeme Şekli: (Boş alanı işaretleyiniz.)

a) Ön Ödemeli Cari Hesap (........)

b) Kredi Kartı (........)


Not: Kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda; Kredi kartı limit yetersizliği, kredi kartı son kullanma tarihin geçmesi v.s. gibi durumlarda Birliğin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Ek:1-Tarafımca imzalı taahhütname.(Her Sistem Kullanıcısı bir kez verecektir.)
2- .........adet Vekaletname.Ek:2


 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ (Noter Tasdikli)Gümrük müşavirliği hizmeti verilmesine ilişkin yetkiler yazıldıktan başka ....


İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından hazırlanan E-Birlik Projesi kapsamında sunulan ve net-work ağları kullanılarak İhracat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması ile harç ve aidatların aynı teknoloji kullanılarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslarını gösterir taahhütnamelerin imzalanması ve sözkonusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifre/şifrelerin ve kullanıcı adının benim / bizim adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere.......................................şirketini , başkalarını dahi tevkil etmek üzere vekil ve nasp tayin ettim / ettik.
.

Vekil eden :..................................Not: Genel vekaletlerin altına yukarıdaki metin boş yerleri doldurularak ilave ettirilecektir.


Ek:3

 

Müşavir firmalar için evraklar oaibuygulama@oaib.org.tr mail adresine veya  312 446 72 93 faksına dilekçe ekinde  gönderilebilir.

Vekaletnameyi http://vekaletname.oaib.org.tr/  linkinden tanımlatabilirsiniz. 

 

E-Birlik Sistemi ile İlgili Destek Telefonları; E-Birlik Üyeliği ile ilgili sorularınız ve başvurularınız için;

Tel: 0.312.447 27 40 (Dahili : 151-148-149-145-143-144) 

Faks Numarası : 0 312 446 72 93 ; 

E-Posta : oaibuygulama@oaib.org.tr

Sorularınız için Mesai saatleri dışında : 0533 039 95 96

Onay Masasına düşen Beyannameleriniz ile ilgili sorularınız için;

Tel: 0.312.447 27 40 (Dahili : 151-148-149-145-143) - 0 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında) E-birlik İşlemleriniz ile ilgili Teknik sorularınız için;

E-BİRLİK DESTEK HATTI

Tel: 0.212.454 02 30 - 0.212.454 02 27

Gümrük beyannamesi onay prosedürleri için İhracatta Gümrük Beyannamesi Nasıl Onaylanır? linkine tıklayınız .

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine Ulaşmak için :

http://www.ebirlik.org/linkler.asp

web arayüzleri

https://istanbul.ebirlik.net/ebnet

https://ankara.ebirlik.net/ebnet

 

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ONAY MASASI İÇİN ULAŞILABİLECEK TELEFON NUMARALARI

BAİB:

0532 216 81 77

AKIB:

0533 513 34 54

DAIB:

0530 157 28 16 - 0530 157 28 17

DKIB:

0506 583 60 53

EIB:

0549 569 03 42

GAIB:

0532 130 81 17 - 0532 130 81 16

DENIB:

0258 274 66 88 - 0541 680 68 45

IIB:

0533 328 26 31

IMMIB:

0549 727 39 09

ITKIB:

0532 447 60 60

KIB:

0535 824 16 42 - 0537 217 24 53

OAIB :

0533 039 95 96

UIB:

0224 219 10 00

  

EBİRLİK.NET DESTEK HATTI NUMARALARI

 

Yoğunluk nedeni ile destek masasına ulaşamadığınız durumlarda sorununuzu U ile başlayan kullanıcı adınız, beyan sahibi vergino ile birlikte açık bir ifade ile bilgisistemi@tim.org.tr adresine gönderiniz . en kısa zamanda değerlendirilecektir.

 

Mesai saatleri içinde (09:00-17:30)

0 212 454 02 27

0 212 454 02 30

 

Mesai Saatleri Dışında  (Hafta İçi 17:30-20:00) (Cumartesi 10:00-14:00)

0530 149 54 63    

0546 215 04 36

 

Koordinasyon Merkezi : bilgisistemi@tim.org.tr