İhracatçılar Tarafından En Fazla Yapılan Yanlışlar Nelerdir

İhracatçılar Tarafından En Fazla Yapılan Yanlışlar Nelerdir?

Küçük firmaların ihracata başlarken en fazla yaptıkları oniki yanlış aşağıda verilmektedir.

 1. Dış pazarlama stratejisi geliştirmeden ve pazarlama planı yapmadan önce ihracat danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmamak veya gerekli bilgileri temin etmemek.
 1. İhracatta karşılaşılan zorlukların üstesinden gelme ve mali gereklilikleri yerine getirme konusunda,üst yönetimin kararlılığının yetersiz oluşu.
 1. Hedef pazardaki temsilcilik yada dağıtımcıları seçmekte yeterli özeni göstermemek.
 1. Birkaç coğrafi bölge üzerinde yoğunlaşmak yerine,tüm dünyadan talepler aramak.
 1. İç pazar satışlarında patlama olduğunda,ihracatı ihmal etmek.
 1. İç pazardaki dağıtımcı ve müşterilerle olan ilişkilerin dış pazarlarda kurulamaması.
 1. Bir ürünün vebir pazarlama tekniğinin,otomatik olarak tüm pazarlarda başarılı olacağını
 1. Yabancı ülkelerin kurallarına ve kültürel tercihlerine göre ürünlerin geliştirilmesinde yeterince istekli olmamak.
 1. Servis,satışlar ve garanti konusundaki dokümanların,yabancı dillerde hazırlanmaması.
 2.  Firmanın kendi ihracatbölümünü kuramamas ıhalinde,bir ihracat yönetim firmasından hizmet almayı düşünmemesi
 3.  Firmanın,ithalat kısıtlamaları,kaynak yetersizliği yada geniş ürün yelpazesine sahip olmaması gibi nedenlerden dolayı,kendi başına yabancı pazarlara girme konusunda isteksiz olması ve budurumda lisans veya jointventure anlaşmaları yapmaması.
 4.  Ürün için satış sonrası hizmetleri sağlamakta başarısız olması.