İhracatçı Ürününü Hangi Pazarlara Satabilir

İhracatçı Ürününü Hangi Pazarlara Satabilir?

Pazar araştırması, firmaların, ürünleri için hangi yabancı pazarların en fazla potansiyele sahip olduklarını belirlemesine olanak tanır. Yeni ihracata başlayan firmalar, demografik ve fiziki çevreye, politik ortama, ekonomik faktörlere, sosyal ve kültürel çevreye, pazara giriş imkânlarına ve ürün potansiyeline dayalı birkaç hedef pazar araştırmalıdırlar.

İyi bir pazar araştırması, firmanın ürünleri veya hizmetleri için talebi ve hedef pazarda ürünlerinin ne kadar iyi bir performans göstereceğini tahmin etmesine yardım eder. İki ya da üç hedef pazar belirlemek üzere, potansiyel, en fazla on ülke için aşağıdaki konular teker teker incelenmelidir:

· Büyüme ve yoğunluk eğilimlerini göz önüne alarak, her ülkenin toplam nüfusu belirlenmelidir.

· Hedef alınan yaş grubunun, nüfusun içinde yeterli payı olup olmadığı saptanmalıdır.

· Nüfusun ne kadarının kent, banliyö ya da kırsal kesimde yaşadığı belirlenmelidir.

· Pazara girecek olan ürün ya da hizmeti etkileyebilecek olan iklim ve hava değişiklikleri olup olmadığı tespit edilmelidir.

· İhracat noktasından çeşitli hedef ülkelere taşıma mesafeleri öğrenilmelidir.

· Pazarda ulaşım ve haberleşme altyapılarının düzeyi ve kalitesi göz önüne alınmalıdır.

· Pazarda yeterli nakliye, ambalajlama, boşaltma ve diğer yerel dağıtım ağlarının olup olmadığı kontrol edilmelidir.

· Devletin özel sektöre destek olup olmadığı araştırmalıdır.

· Devlet, özel sektör iş bağlantılarına ne derecede karışmaktadır?

· Yabancı ürünlerin ithalatına karşı devletin tutumu nedir?

· Politik sistem istikrarlı mı yoksa sık sık değişiyor mu?

· Devlet, kotaları, gümrük vergilerini ve diğer ticaret engellerini kaldırmaya çalışıyor mu?

· Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ-WTO) üye mi? Gümrük duvarlarını istediği zaman yükseltebilir veya ithalatına yasaklama koyabilir mi?

· İthalatın ve ihracatın daha yüksek seviyelere çıkarılmasını teşvik etmek konusunda ülkenin tavrı nedir?

· Pazarda ithal ürünler ne ölçüde kabul görmektedir?

· Serbest ve açık görünmesine rağmen, pazar yabancılara kapalı mı?

· Hedef ülke için tahmin edilen ekonomik büyüme nedir?

· Hedef pazarın Gayri Safi Milli Hâsılası ve ödemeler dengesi nedir?

· Genel ekonomi içinde ithalat ve ihracatın yüzdeleri nelerdir?

· Hedef ülkenin ithalat/ihracat oranı nedir?

· Hedef ülkede enflasyon oranı nedir? Pazar ve kambiyo mevzuatı nasıl çalışmaktadır?

· Hedef ülkenin kişi başına milli geliri nedir? Gelir düzeyleri artıyor mu?

· Gelirin yüzde kaçı tüketim maddelerine harcanıyor?

· Nüfusun yüzde kaçı okuma yazma bilmiyor? Ulaşılan ortalama eğitim seviyesi nedir?

· Nüfusun yüzde kaçı orta sınıf olarak belirlenmiştir?

· Hedef pazar ne derecede iç pazara benziyor?

· Ürün ya da hizmete ilişkin tercüme ya da adaptasyona ihtiyaç var mı?

· Hedef ülkede dağıtımcı sözleşmelerinin yasal yönleri nelerdir?

· Ticaret için gerekli dokümanlar, teknik ve çevreye ilişkin ithalat düzenlemeleri nelerdir?

· Ürün ya da hizmeti etkileyen fikri mülkiyet koruma yasaları nelerdir?

· Eğer ticari bir anlaşmazlık çıkarsa, hukuki sistem adil ve tarafsız bir inceleme olanağı sağlıyor mu?

· Vergi yasaları yabancılar için adil mi? Yurt dışına çıkacak olan ihracat gelirleri için vergi oranı nedir?

· Hedef pazarda ürün için belli bir talep var mı?

· Hedef pazarda ürünün yüzde kaçı üretiliyor, yüzde kaçı ithal ediliyor?

· Ürün ya da hizmet hedef pazarda anlaşılmış ve kabul edilmiş midir?

· Pazarda şu anda kaç yabancı rakip var? Hangi ülkelerden?