İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Yerine Getirdiği Bazı Hizmetler Karşılığı Aldığı Ücretler Nelerdir

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Yerine Getirdiği Bazı  Hizmetler Karşılığı Aldığı Ücretler 

İhracatlı Birlikleri Genel Sekreterlikleri kontrolünü yaptığı çoğu ihracata yönelik devlet yardımı dosya inceleme ücreti olarak ;

2017/4 Sayılı Fuar desteği İçin : 30 TL

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Tanıtım ve Marka Tebliğ İçin : İlk Başvuru 50 TL, Devam Başvurusu 20 TL

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Evrakları Desteği İçin : Belge-Sertifika Başvurusu 30 TL, Her bir Test -Analiz Raporu İçin 5'er TL

2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ- Her bir Harcama İçin : 5'er TL

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi başvurularında beyanname başına 10 TL.

tahsil edilmektedir. Firmalarımızın dosya inceleme bedellerini üyesi olduğu aşağıdaki hesaplara yatırıp, başvuru esnasında makbuzları tevsik etmesi gerekmektedir.

Yıllık Aidatlar ve Hesap Numaraları

İlk üyelik aidatı 200 TL. yıllık aidat ücreti 100 TL'dir.  Yıllık aidatın cari yıl içerisinde ihracat yapmanız, devlet yardımlarından ve Genel Sekreterlik işlemlerinde, faaliyetlerinden yararlanmanız durumunda ödenmesi zorunludur.

NOT: Üyelik müracaatını Ankara'dan Genel Sekreterliğimize müracaat ederek şahsen gerçekleştirecek firmalar, giriş aidatı olan 200-TL'yi Genel Sekreterliğimiz veznesine elden ödeme yapabilirler.

Banka Hesap numaralarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.