İhracata Karar Vermeden Önce Hangi Sorulara Cevap Verilmelidir

İHRACATA KARAR VERMEDEN ÖNCE HANGİ SORULARA CEVAP VERİLMELİDİR?

İhracat,  idari,  mali  ve  üretimle  ilgili  kaynakların önemli  ölçüde  kullanımını gerektirir. Bu nedenle, ihracata karar vermeden önce, iyi bir değerlendirme yapabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aramak önemlidir:

Yurt içi Performans

 - Firma, iç pazarda neden başarılıdır?

- Ürünün mevcut durumda pazar payı nedir?

Firmanın İhracat Konusundaki Kararlılık ve Arzusu

- Firmanın ihracat yapmaktaki amacı nedir?

- Firmanın hiyerarşik yapısı içerisinde ihracat bölümü hangi düzeydedir?

- İhracat sürecinde firmanın hangi düzeyde elemanları görev alacaktır?

- Firmanın eleman sayısını artırmaya gerek var mıdır?

- Firmanın dış pazarlar ve ihracat konularında deneyimleri nelerdir?

 - Firma ihracat sürecinde yer almaya ne düzeyde isteklidir?

 - Firma risk almaya ne kadar isteklidir?

Rekabet

- Yabancı bir pazarda, firmanın ürünlerinin veya hizmetlerinin rekabetçi olmasını sağlayan unsurlar nelerdir?

 - Ürünleri ve hizmetleri, benzerlerinden ayıran özellikleri nelerdir?

- Genel olarak rekabet avantajı (teknolojik gelişmeler,  patentler, beceriler vb. avantajlar) nelerdir?

Ürünlere Yönelik Hedef Pazarlar ve Uygulanan Teşvikler

 - Ürünle ilgili elektronik ticaret yoluyla hedef alıcıları belirleme, firma eşleştirmeleri, ülkeler ve gelişen pazarlar bazında ithalat ve ihracat istatistikleri ve trendleriyle ilgili araştırma yeterince yapıldı mı? Konuyla ilgili ihracata yönelik devlet yardımı araştırıldı mı?

- Pazarın hangi kesimleri hedeflenmektedir?

- Dış pazarlarda ürün satmak için ne kadar stok tutmak gerekecektir?

- Firmanın dış pazarlardaki rakiplerinin performansı nasıldır?

 - Ürün gümrük vergileri, kotalar ve diğer tarife dışı engeller tarafından kısıtlanmakta mıdır?

 - Ürün, yurt dışındaki tüketicilerin kültürü, gelenekleri veya inanışları ile çelişiyor mu?

 - Ürünün yurt dışında patent / ticari marka kanunları ile korunması gerekli mi? Gerekli ise konuyla ilgili ihracata yönelik devlet yardımı hakkında bilgi edinildi mi?

 - Ürünün etiketlenmesine ilişkin gereklilikler nelerdir?

 - Çevre, kalite ve pazarlarda istenen uluslararası belgelerle ilgili ne  gibi gereklilikler vardır? Konuyla ilgili ihracata yönelik devlet yardımı hakkında bilgi edinildi mi?

- Hedef pazarlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Dış Temsilciliklerinden danışmanlık desteği alındı mı? Konuyla ilgili ihracata yönelik devlet yardımı irdelendi mi?

- Potansiyel arz eden pazarlarda, pazar araştırması, fuarlara katılım ve ofis, mağaza, depo, showroom açılmasıyla ilgili fizibilite çalışması ve bu kapsamda konularla ilgili ihracata yönelik devlet yardımları etüdü yapıldı mı?

- Hedef pazarlardaki tüketici alışkanlıkları, fiyat, kalite, pazar devamlılığı açısından tetkik edildi mi?

- Uyuşmazlık durumunun oluşması ihtimaline karşı, ithal ülkesindeki hukuki şartlar ve süreçler araştırıldı mı?

Ürün Pazarlaması

- Ürün ya da hizmetin reklamı nasıl yapılacaktır? Web sitenizde ürününüzün tanıtımı etkin bir şekilde yapıldı mı?

- Hangi şirketler, acenteler ya da dağıtımcılar benzer ürünler satın almıştır?

- Dış pazarlara satış yaparken firmayı kim temsil edecektir?

- İhraç pazarı ile ilgili görevleri üstlenmek üzere bir acente ya da dağıtımcı

tayin edilecek midir?

- Acente ya da dağıtımcıya hangi bölge verilecektir?

- Acente ya da dağıtımcının hangi davranışları kabul edilebilir?

- Potansiyel alıcı ürünün çalışır halde bir model ya da örneğini görebilir mi?

 - Ürünün ya da hizmetin üzerine ilgiyi en iyi şekilde çekecek bir ticaret fuarı var mıdır?

 - Ürün veya hizmet hedef pazarda aynı isimle mi satılacaktır?

- İleriki aşamalarda, sınır ötesi üretim ve ortaklıklar, ithal ülkesinde en etkin pazarlama tekniği olan; ofis, mağaza, depo, showroom açılmasıyla ilgili fizibilite etüdü ve devlet yardımı araştırıldı mı?

Fiyatlandırma ve Ticari Koşullar

- Fiyat nasıl hesaplanacaktır?

- Hizmet verme koşulları nelerdir?

 - Ödeme ve kredi vadeleri nelerdir?

 - Ürünün garanti süresi nedir?

- İndirim koşulları nelerdir?

- İhracata yönelik devlet yardımlarından ve Dahilde İşleme Rejiminden ne şekilde faydalanabilir?

- Finansman kaynakları (Eximbank, KOSGEB, ticari bankalar, kamu kaynaklı krediler) ile alternatif finansman teknikleri (Forward, Forfait, Leasing, Factoring) ve bunlardan yararlanma şartları nelerdir?