İhracat Mevzuatı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

İhracat Mevzuatı 

 

https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat

İhracat Rejimi

https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/ihracat-rejimi

İhracat Rejim Kararı

 

İhracat Yönetmeliği

 

İhracat Tebliğleri

 https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/ihracat-rejimi/ihracat-tebligleri

 

İhracata İlişkin Diğer Mevzuat

 https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/ihracat-rejimi/ihracata-iliskin-diger-mevzuat

 

Türk İhraç Ürünlerine Yönelik TPSA Önlemleri

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/turk-ihrac-urunlerine-yonelik-tpsa-onlemleri

· 


TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler

 

· 

Türk İhracatını Etkileyen Korunma Önlemleri Soruşturmaları ve Alınan Önlemler

 

· 

Türk İhraç Ürünlerine Karşı Uygulanan Anti-Damping Soruşturmaları ve Alınan Önlemler

 

· 

Türk İhraç Ürünlerine Karşı Uygulanan Telafi Edici Önlem Soruşturmaları ve Alınan Önlemler

 

· 

TPSA Önlemlerine İlişkin Son Gelişmeler

Dahilde İşleme Rejimi

 https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi

 

Hariçte İşleme Rejimi

 https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/haricte-isleme-rejimi

 

Vergi, Resim, Harç İstisnası

 https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/vergi-resim-harc-istisnasi

 

Resmi Gazete'de Yayımlanan D1, D3, H, VRHİ Belge Listeleri

 https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/resmi-gazetede-yayimlanan-d1-d3-h-vrhi-belge-listeleri

Tüm Devlet Yardımları Mevzuatı

SANAYİ YATIRIMLARINA VERİLEN DESTEKLER VE TEŞVİK

PROGRAMLARI :

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/sanayi-yatirimlari/md1203011615

TİCARET BAKANLIĞI DEVLET YARDIMLARI REHBERİ :

https://ticaret.gov.tr/data/5b87fac913b8761160fa1cf0/Devlet_Yardimlari_Rehberi.pdf

Ticaret Bakanlığı Kolay Destek Sayfası : https://kolaydestek.gov.tr/

94-6401 Sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Karar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri İle İlgili Mevzuat :

6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6015.pdf

https://www.hmb.gov.tr/kategori/devlet-destekleri-genel-mudurlugu/sayfa/1

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri Mevzuat Listesi :

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/02/2020-Ocak-Liste-Duyurusu.pdf

 

Mal İhracatına Yönelik Devlet Destekleri

2018-12 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar

C Şekeri Desteği : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005-3.htm

https://www.tarimorman.gov.tr/SDB/Duyuru/210/C-Sekeri-Teblig-Degisikligi

"İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ", 26.02.2020 tarihli ve 31051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 •  

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Pazara Giriş Belgeleri, Test/Analiz Raporları, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri

 

 •  

2014-4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar

 

 •  

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

 

 •  

2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması yürütülmektedir.

 

 •  

2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

 

 •  

2009-5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

 

 •  

2008-2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

 

 •  

2006-4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi

 

 •  

2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ

 

Hizmet Sektörüne Yönelik Destekler

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati


Genel Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği
 

Markalaşmaya ilişkin Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Hizmetleri Destekleri

https://ticaret.gov.tr/destekler/yurt-disi-teknik-musavirlik-hizmetleri-destekleri

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar'ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri İle İlgili Mevzuat :

6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6015.pdf

https://www.hmb.gov.tr/kategori/devlet-destekleri-genel-mudurlugu/sayfa/1

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri Mevzuat Listesi :

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/02/2020-Ocak-Liste-Duyurusu.pdf

KOSGEB Destekleri : https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler

Eximbank Kredileri : https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Yatırım Programları

SANAYİ YATIRIMLARINA VERİLEN DESTEKLER VE TEŞVİK

PROGRAMLARI

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/sanayi-yatirimlari/md1203011615

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Diğer Destekleri (AR-GE Destekleri)

https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/c65cca912af6/hizmet-standartlari

https://www.sanayi.gov.tr/uygulamalar

https://biltek.sanayi.gov.tr/

https://gbs.sanayi.gov.tr/

TÜBİTAK Destekleri : https://www.tubitak.gov.tr/   Destekler Bölümü

Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri :

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler

Kalkınma Ajansı Destekleri (Ankara Kalkınma Ajansı Örneği İle) :

https://www.ankaraka.org.tr/tr/icerik/destekler_209

https://www.serka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/39-soruda-kalkinma-ajanslari-destekleri.pdf

Kredi Garanti Fonu Mevzuatı :

 

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/bilgi-merkezi/yasal-duzenlemeler

 

Özel Statülü Şirketler

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/ozel-statulu-sirketler

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)

 

A. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)
 

 

 • 2004-12 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge
 • EK-1

 
B. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
 

 

 • 2004-4 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge
 • EK-1

Serbest Ticaret Anlaşmaları

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari

 •  
Genel

 

 •  
Yürürlükte Bulunan STA'lar

 

 •  
Müzakere Süreci Tamamlanan STA'lar

 

 •  
Müzakere Süreci Devam Eden STA'lar

 

 •  
Taviz Değişimine Konu Olan Tarım Ürünleri

 

 •  
Menşe Kuralları ve Menşe Kümülasyonu Sistemi