Hurda Bakır, Hurda Alüminyum, Hurda Kağıt İhracatıyla İlgili Evraklar ve İşlemler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Hurda Bakır, Hurda Alüminyum, Hurda Kağıt İhracatıyla İlgili Evraklar ve                     İşlemler

       İhracat 2006/7 sayılı " İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ "  ve Tebliğ de yapılan değişiklikle (21.04.2011 tarihinde yayımlanan İhracat 2011/6 Sayılı Tebliğ)  kayıt altına alınmış olan hurda bakır, atık kağıt ve karton ile hurda alüminyum ihracında Ekonomi Bakanlığı İl Müdürlüğü Ürün Grup Başkanlıklarına ilgili evraklarla başvuru yapılması gerekmektedir.

- Hurda Bakır Beyanname

- Hurda Kağıt/Alüminyum Beyanname

- Üretim Konusuyla İlgili Üretici Derneklerine ve İhracatçı Birliklerine Üye Üç İmalatçı Firmadan Beyannamede Belirtilen Maddelerin Üretimde Kullanılmayak Evsafta Olduğuna Dair Alınan Yazı

- Üretici Derneklerine ve İhracatçı Birliklerine Firmaların Üye Olduğunu Gösterir Yazılar.

- Ürünlerin Kilosunu Gösteren Kantar Fişi

- 2006/7 Sayılı Tebliğ

- 2011/6 Sayılı Tebliğ

Hurda bakır, alüminyum ve kağıt ihracatı için firmalar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince İMMİB'e yönlendirilmektedirler. Daha sonra kayıt işlemleri tamamlanmaktddır.