Hedef Pazar Seçimi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

HEDEF PAZAR SEÇİMİ

İletişim ve ulaşım imkânlarının kolaylaşması ve sınırların öneminin azalmasıyla tüm dünya her firma için büyük bir pazar yeri haline gelmiştir.

Siz de bu pazardan payınızı almak ve ihracat yapmak istiyorsunuz ama her ihracatçı gibi aklınızda cevaplanması gereken sorular var:

Müşteriler nerede?

Hangi ülkelerde müşteri aramalıyım?

Hangi ülkelere odaklanmalıyım?

İlk kez ihracat yapacağım. Nereden başlamalıyım?

Hedef pazar neresi olmalı?

Hedef pazar seçimi, ihracat stratejisi oluşturmanın ilk ve en önemli adımıdır.

Hedef pazar seçerken aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:

Rekabet: Bu çok büyük pazarda başarılı olmak ve uluslararası pazarlara açılmak istiyorsanız, yoğun bir rekabet ortamı olduğunu da hesaba katmanız gerekir. Güçlü rakiplerin çok olduğu pazarlarda müşteri bulmak ve başarılı olmak, daha az rakibin bulunduğu pazarlara göre çok daha zordur.

Pazar Büyüklüğü: Belirleyeceğiniz hedef pazarların büyüklüğü ve pazarda bulunan potansiyel müşterilerinizin sayısı, müşteri bulmak ve ihracatta başarılı olmak için harcayacağınız kaynaklarla orantılı olmalıdır.

Farklılıklar: Kendi ülkenizde satış yapmakla, ihracat yapmak arasındaki en önemli fark; müşterilerin ve ülkelerin kültürel, ekonomik, bürokratik farklılıklarıdır. Bu farklılıkların bilinmesi ve ona göre ihracat sürecinin yönetilmesi gerekir. İlk kez ihracat yapacaksanız en akıllıca olanı ülkenize özellikler ya da coğrafya açısından yakın bir pazar seçmektir. Pazarlar uzaklaştıkça farklılıklar da artabilir. Bu farklılıklar yüzünden iletişim şekliniz, ürün ve hizmetlerinizde değişiklikler yapmanız gerekebilir ve bu da maliyetlerinizi artırabilir.

Müşteri istek ve ihtiyaçları: Yeni müşteriler bulabilmek ve sizden alım yapmalarını sağlamak için bu müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler sunmanız gerekir. Bu nedenle, öncelikle hedef pazardaki müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının neler olduğunu detaylı olarak tanımlayabilmelisiniz.

Pazar bilgileri: Yukarıda belirtilen rekabet, pazar büyüklüğü, farklılıklar, müşteri istek ve ihtiyaçlarını değerlendirebilmek için hedef pazarlar hakkında detaylı bilgi toplamanız size yardımcı olacaktır. Bu bilgiler size daha sonra ürününüzün dağıtım, tutundurma, fiyatlandırma ve diğer pazarlama politikalarını akılcı ve esnek bir biçimde oluşturma olanağını da sağlayacaktır.

Öncelikle toplamanız gereken bilgiler: Hedef pazarla ilgili aşağıdaki bilgilerin bazıları ürününüze/hizmetinize göre diğerlerinden daha önemli olabilir.

Demografik Yapı ile İlgili Veriler:

Toplam nüfus, yıllık nüfus artış oranı. Doğum, ölüm, evlenme, boşanma oranları. Nüfusun bölgeler, yaşlar, cinsiyet, medeni durum ve sektörler itibarıyla dağılımı. Faal nüfus. Bu bilgiler mal/hizmete dönük talebin şimdi ve gelecek için tahmini açısından önem taşır. İşgücünün büyüklüğü, yapısı, satın alma gücü ve alışkanlıkları, demografik özelliklerle şekillenmektedir.

Coğrafi Konumla İlgili Veriler:

Yüzölçümü, doğal ve politik sınırlar. Mevsimler, bölgeler itibari ile iklim, sıcaklık, rutubet ve bitki örtüsü, deniz seviyesinden ve denizden uzaklık. Ulaşım imkanları, deniz, hava, kara, demir ve su yolları. Telefon, teleks vb. haberleşme vasıtaları, sayıları niteliği. Bütün bunlar talep edilen malların niteliğini, depolama, taşıma, ambalaj koşullarını ve müşterilerle iletim şekillerinizi etkiler.

Sosyal/Ekonomik Yapı ile İlgili Veriler:

Milli gelir ve kaynakları, kişi başına gelir, aile başına gelir, gelir dağılımı, tasarruflar, kullanılabilir gelir. Sektörler itibarıyla ortalama işçi ücretleri, sermaye birikimi. İthalat ve ihracat miktarları. Yurt dışından satın alınan ve yurt dışına satılan mal ve hizmetler. Tüketim harcamaları, kişi ve aile başına dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları, enerji  kaynakları. Sağlık hizmetleri, ilaç tüketimi.

Kültürel Yapı ve Yaşam Tarzı ile İlgili Veriler:

Örf ve adetler, estetik anlayışı, konuşulan dil, din ve dini inançlar, yaşam tarzı. Bu bilgiler potansiyel pazarın istek ve ihtiyaçları, değerleri, tüketicilerin tutumu ile ilgili göstergelerdir.

Teknolojik ve Endüstriyel Yapı ile İlgili Veriler:

Üretilen mal veya hizmetler, üretim miktarları. İşletmelerin sayıları, kapasiteleri, kapasite kullanım oranları, yarattıkları katma değer. Perakendeciler ve toptancılar, çeşitleri, bulundukları yerler, nitelikleri, mal bileşimleri, iş hacimleri. Genel olarak işgücü miktarı, cinsiyet, yaş ve kalite bileşimi. İşçi-işveren ilişkileri.

Bir ülkedeki teknolojik gelişme düzeyi ve bu teknoloji ile üretilen mal veya hizmetlerin sanayi, tarım, haberleşme, ulaşım ve diğer sektörlerdeki kullanım oranları.

Politik ve Hukuki Durum İle İlgili Veriler 

Yönetim şekli. Ülkeye hâkim politik felsefe. Ticari hayatı düzenleyen ve etkileyen kanunlar. Vergi sistemi. Özellikle ihracatı-ithalatı ve kar transferlerini etkileyen mevzuat. İthal yasakları, kotalar, ithalde alınan çeşitli vergi, resim ve harçlar. Bunlar dış ticaret konusunda karşınıza çıkabilecek engel ve kolaylıkların göstergesidir. Ülkeler arası anlaşmalar da ihracatçılar için yeni fırsatlar yaratabilir.

Tüketiciler:

Ürünü satın alan kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgiler. Bunlar tüketicinin gereksinimlerini ve davranış biçimini ortaya koyarak strateji geliştirmenizde yardımcı olur.

Dağıtım Kanalları:

Aracılar, pazarlama büroları ve lojistik büroları. Bunlar maliyetler, daha az bilinen pazarlara ulaşma, müşteri bulma gibi konularda önem taşımaktadır.

Rakipler:

Rakip şirketlerin hedefleri, stratejileri, güçlü ve zayıf yönleri. Bu bilgiler pazarda hangi stratejiyle rakipleri alt edilebileceğinizi gösterir.

Bu bilgiler nereden ve nasıl elde edilir?

Dış Ticaretle İlgili Kamu Kurumları: Bu bilgilere ulaşmak konusunda, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Ekonomi Bakanlığı  Ticaret Müşavirliklerimizden yardım alınabilir.

İnternet: İnternet günümüzde özellikle güncel ticari bilgi için büyük bir kaynaktır. Yurt içindeki ve uluslararası kuruluşların, rakiplerin ve potansiyel müşterilerin internet sayfalarından her türlü ticari bilgiyi edinmek mümkündür.

Detaylı Ürün - Sektör - Ülke verileri: Ürününüzün ve/veya sektörünüzün tüm dünyadaki ve Türkiye'deki durumu hakkındaki bilgiler de hedef pazarınızı seçerken size yardımcı olacaktır. Bunun için daha detaylı bilgilere ulaşmanız ve ticaret istatistiklerini incelemeniz gerekir.

Bu verilere nasıl ulaşırım?

Bu verilere, ürünlerinizin GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarını kullanarak, uluslar arası ticaret istatistiklerinin yer aldığı web siteleri ve dış ticaretle ilgili kamu kurumları aracılığıyla ulaşabilir, aşağıdaki soruların cevaplarını bulabilirsiniz:

Ürün Türkiye'den hangi ülkelere ihraç ediliyor?

Ürünü dünyada hangi ülkeler nerelere ihraç ediyor?

Ürün nereden ithal ediliyor?

Pazarın büyüklüğü nedir?

Ürünün dünya ticaretindeki eğilimi nasıldır?

Alım talepleri: Size ulaşan alım taleplerinin izini sürerek de hedef pazarlara

Ülkemizin İhracatta Hedef ve Öncelikli Ülkeleri İçin;

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=66B0D072-ED63-234C-6A8F37A106CDBFF6

Sektör, Ülke, Firma Kaynakları, Uluslararası Dış Ticaret Verileri ve Pazar Araştırması ile İlgili Web Siteleri Hangileridir?

İhracatçı Birlikleri Sektör ve Ülke Raporları

İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan, ihraç sektörlerinin veya ürünlerin Türkiye'deki mevcut durumu, üretim yapısı ve dış ticareti ile bunlara ilişkin istatistikler ve dünya ticareti hakkında bilgilerin yer aldığı sektör ve ülke  raporlarına erişim için. Tıklayınız.

http://www.tim.org.tr/tr/birlikler.html

SEKTÖR RAPORLARI

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-sektor.cfm

 (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu Sektör Araştırmaları, Kayıtlı Kullanıcı Olmak Gerekmektedir.)

http://www.tcp.gov.tr/english/sectors/index.cfm (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu İngilizce Sektör Araştırmaları)

  1. (Ülke İsmi Girildikten Sonra Müşavirlik Raporları, Sektör Raporları Bölümü)

http://www.iso.org.tr/yayinlarimiz/  (İstanbul Sanayi Odası Sektör Raporları)

http://kutuphane.ito.org.tr/yordambt/yordam.php (İstanbul Ticaret Odası)

http://www.izto.org.tr/e-oda/ar-ge-bulten/onceki-raporlarimiz  (zmir Ticaret Odası Raporları)

http://www.kobi.org.tr/index.php/bilgibankasi/sektoer-raporlar  (TOBB- Kobi Bilgi Sitesi)

http://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Sayfalar/SektorRaporlari.html  (TOBB Sektör Raporları)

http://www.musiad.org.tr/tr-tr/musiad-kitapligi/arastirma-raporlari--  (MUSİAD Sektör Raporları)

http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=pZ+LivBm9kHA/os13uU+bA==-H7deC+LxBI8=  (Rekabet Kurumu Sektör Raporları)

http://www.tusiad.org.tr/bilgi-merkezi/raporlar/ (TÜSİAD Raporlar)

http://www.tigem.gov.tr/pages/sektorel-degerlendirme-raporlari.aspx  (TİGEM Sektör Raporları)

http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/sektor-raporu.aspx  (Deniz Ticaretb Odası Sektör Raporları)

http://www.tskb.com.tr/kredilendirme_proje_finansman/detail.aspx?SectionID=cNbXL9nZ7otCgd4yiTywkw%3d%3d&ContentId=LwAoJisp6iOp0LanFkK4UA%3d%3d  (TSKB Sektör Raporları)

http://www.tcp.gov.tr/indexe.cfm  (İhracatçı Birlikleri Tanıtım Grupları-Sektör Raporları İçin Tıklayınız.)

 

ÜLKE RAPORLARI

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm   (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu Ülke Masaları, Kayıtlı Kullanıcı Olmak Gerekmektedir.)

http://www.musavirlikler.gov.tr/  Ülke İsmi Seçildikten Sonra, Müşavirlik Raporları, Yıllık Raporlar Bölümü

İkili Ticari İlişkiler

Bölgesel ve Çoklu Ticari İlişkiler

Çok Taraflı Ticari İlişkiler

http://www.deik.org.tr/pages/TR/DEIK_Bulten.aspx?IKID=10

(DEİK Ülke Bültenleri)

http://www.izto.org.tr/IZTO/TC/IZTO+Ticaret/Dis+Ticaret+Kosesi/UlkeRaporlari/

http://www.tika.gov.tr/yayinlar/tanitim-brosuru/27 (TİKA Ülke Raporları)

http://www.ito.org.tr/Dokuman/Ulke/

http://kutuphane.ito.org.tr/yordambt/yordam.php --- (İTO Ülke Raporları)

http://www.ydy.gov.tr/ulkeler.cfm  (Ekonomi Bakanlığı Yurtdışına Yatırım Web Sitesi-Ülke Rehberleri)

http://www.kso.org.tr/sayfa/tr/ulke-raporlari-  (Konya Sanayi Odası Ülke Raporları)

http://www.kalkinma.com.tr/ulke-raporlari.aspx  (Kalkınma Bankası Ülke Raporları)

http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Yayinlar.aspx?ref=2  (KOSGEB Ülke Raporları)

http://www.turkmakinesanayi.com/kutuphane/ulke-raporlari    (Türk Makine Sanayi Sektör Platformu Ülke Raporları)

TÜRK FİRMA KAYNAKLARI

http://rehbertr.ekonomi.gov.tr/rehberTR/loginDevam (Türkiye İhracatçılar Rehberi)

http://www.tcp.gov.tr/indexe.cfm (İhracat Bilgi Platformu Firma kaynakları).)

 

Sektörel Tanıtım Grupları (İhracatçı Birlikleri-TİM)

 

http://sanayi.tobb.org.tr/

(TOBB Sanayi Veri Tabanı Üyelik Gerekmektedir.)

http://www.oaib.org.tr/Sektorel-Kurum-ve-Kuruluslar  (Sektörel  Dernek, Birlik, Vakıf, Federasyonlar)

  1. (20 Firmadan Fazla Aramalar İçin Üyelik Gerekmektedir.)
  2.   (Üyelik Gerekmemektedir.)

 YURT DIŞI FİRMA KAYNAKLARI

  1. (Ülke Girildikten Sonra Sağ Tarafta Ülke Firma Kaynakları Bölümü)
  2. (20 Firmadan Fazla Aramalar İçin Üyelik Gerekmektedir.)
  3.   (Üyelik Gerekmemektedir.)

 ULUSLARARASI DIŞ TİCARET VERİLERİ

http://www.intracen.org/tradstat/ (ITC International Trade Statistics)

UNSTATS:  http://comtrade.un.org/db/ (Birleşmiş Milletler Ticaret İstatistikleri)

http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm (AB-Üçüncü Ülkeler Ticaret İstatistikleri)

 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?languageId=EN (AB Ticaret İstatistikleri)

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/index.html ((ABD Ticaret İstatistikleri)

EN ÖNEMLİ E-TİCARET SİTELERİ

 

 www.alibaba.com

 www.archiexpo.com

 www.army-technology.com

 www.bncnetwork.net

 www.bysharing.com

 www.chemorbis.com

 www.directindustry.com

 www.dothealth.com

 www.ec21.com

 www.environmental-expert.com

 www.europages.com

 www.europeansourcing.com

 www.exportaworld.com

 www.exportpages.com

 www.fibre2fashion.com

 www.fordaq.com

 www.frappr.us

 www.globalsources.com

 www.kompass.com

 www.medicalexpo.com

 www.mfg.com

 www.nauticexpo.com

 www.panjiva.com

 www.power-technology.com

 www.psi-network.de

 www.steelorbis.com

 www.stonecontact.com

 www.tecdoc.de

 www.tradeatlas.com

 www.tradekey.com

 www.tuningtr.net

 www.turkishbusinessplatform.cm

 www.turkishexporter.net

  

Dış Ticarette İstatistik ve Analizler

TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri

http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=index