Gümrüklerde E-Belge Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Gümrüklerde E-Belge Uygulamaları

İhracat işlemlerinde, gümrük idaresince güvenilirliği onaylanmış firmaların, ihracat beyanname ve eki belgeleri kağıt ortamında gümrük idaresine ibraz etmeksizin, gümrük beyannamesini elektronik ortamda gümrüğe göndermeleri ve gümrük idarelerine gelmeksizin gümrük işlemlerini tamamlamaları sağlanmıştır.

Bu uygulama ile,

• Dış ticaret erbabının, gümrük işlemlerini gümrüğe gelmeksizin kendi ofisinden yapabilmeleri imkanı sağlanmış,

• Gümrüklerde iş yoğunluğu ve beklemeler azalmış,

 • Gümrük işlemlerinin aracısız yapılması sağlanmış,

 • Kırtasiyecilik azaltılmış,

• Gümrük işlem maliyetleri minimize edilmiş,

• Böylece firmalarımızın rekabet güçlerinin arttırılmasına destek sağlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde belge kontrollerinin elektronik ortamda yapılacağı Tek Pencere Sistemi'ne geçişi başlattı.

Sistem ile işlem süreleri kısalacak ve belgede sahteciliğin önüne geçilecek.Son dönemlerde birçok yeniliğe imza atan Bakanlık, gümrüklerde evrak kontrollerini de kolaylaştıran Tek Pencere Sistemi'ni hayata geçirdi.

Sistem, gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini sağlayan e-belge aşaması ile diğer kurumlara ilişkin taleplerin tek noktaya yapılmasını sağlayan e-başvuru aşamasından oluşuyor.

Sistemin e-belge aşaması hayata geçirildi. Bu sayede manuel olarak yapılan belge kontrolleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek, kullanıcı hataları ortadan kalkacak, kontrollerin etkinliği artırılacak ve işlem süreleri kısalacak.

Tek Pencere Sistemi sayesinde bilgiler elektronik ortamda ve doğrudan Bakanlığa gönderileceğinden, belgede sahteciliğin de önüne geçilecek. Ayrıca, gümrük idaresine manuel ortamda ibraz edilen belgelerin standart hale getirilerek izlenebilirliği de artırılacak.

Sistemin e-başvuru aşamasının hayata geçirilmesi ile birlikte firmaların izin ve belge temin etme sürecinde tek noktaya başvuru yapmaları ve sonuçlarını tek noktadan almaları sağlanacak. Böylece, firmaların kamu kurumları arasında "gel-git" yapmasının ve zaman kayıplarının önüne geçilecek. Ayrıca, firmaların işlem maliyetleri düşecek ve uluslararası rekabet güçleri artacak.

Ayrrıca, Tek Pencere Sistemi ile işlemler kağıtsız ortamda gerçekleştirilecek. Böylece, kağıt israfının da önüne geçilecek.

e-belge aşamasının, hızlı bir şekilde kurumlara yaygınlaştırılması hedeflenirken, sistemin tasarım ve yazılım süreci devam eden e-başvuru aşamasına ilişkin teknik çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

http://ebelge.gumruk.gov.tr:7001/fdt/

Tek Pencere Sistemine ilişkin olarak Yükümlü için hazırlanan E-Belge rehberi yayımlanmıştır. Rehbere buradan ulaşabilirsiniz

http://www.gtb.gov.tr/duyurular/tek-pencere-sistemine-iliskin-olarak-yukumlu-i·cin-hazirlanan-ebelge-rehberi-yayinlanmistir

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/FBA4A979-FF0E-32F0-FD96FFD20B32FB19/G%C3%BCmr%C3%BCk%20Vizyonu%202023.pdf

http://www.utikad.org.tr/db/files/ebelgeitonurcanozyazici.pdf