Gümrük Kodları , Dış Ticarette Önemli Rehberler, İzahnameler , Özetler ve Listeler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Gümrük Kodları , Dış Ticarette Önemli Rehberler, İzahnameler , Özetler ve Listeler (Dosyaları İndirebilirsiniz.)

Sayı

 Konu

 

1

 Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehber

 Dosya indir

2

 Fikri ve Sinai Hakların Gümrüklerde Korunmasına İlişkin E-başvuru Rehberi

 Dosya indir

3

 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı

 Dosya indir

 1 No.lu Kutuya İlişkin Kodlar

 Dosya indir

 Döviz Kodları

 Dosya indir

 İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar

 Dosya indir

 Kap Kodları

 Dosya indir

 OTS Kodları

 Dosya indir

 Rejim Kodları

 Dosya indir

 Taşıma Şekline İlişkin Kodlar

 Dosya indir

 Teslim Şekline İlişkin Kodlar

 Dosya indir

 Ülke Kodları

 Dosya indir

4

 2013 Yılı Tarife Cetveli  2014 Yılı Tarife Cetveli

 Dosya indir  Dosya indir

 Ek - Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları

 Dosya indir

5

 Armonize Sistem İzahnamesi

 Dosya indir

6

 Transit El Kitabı                                  

 Dosya indir

7

 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Rehberi

 Dosya indir

8

 TIR-EPD Hızlı Geçiş Hattı Uygulaması Broşürü

 Dosya indir

9

 Yolcu Rehberi

 Dosya indir

 10

 Özetle Dahilde İşleme Rejimi

 Dosya indir

 11

 Gümrük İdaresince Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi

 Dosya indir

 12

 Gümrük İdaresince Verilen Dahilde İşleme İzni Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

 Dosya indir

 13

 Gümrük İdaresince Verilen Dahilde İşleme İzni Kapatmasına Esas Bilgi ve Belgeler

 Dosya indir

 14

 Ekonomi Bakanlığınca Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatmasına Esas Bilgi ve Belgeler

 Dosya indir

 15

 Telafi Edici Vergi Tablosu

 Dosya indir

 16

 Dahilde İşleme İzni İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu

 Dosya indir

17

 Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi

 Dosya indir

18

 Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi

 Dosya indir

19

 Korunmaları, Soğuk Hava Depolarında Olduğu Gibi Özel Tertibat Gerektiren Eşya

 Dosya indir

20

 Tehlikeli Eşya Sınıfları ve Tehlikeli Eşya Listesi

 Dosya indir

21

 Bazı Maddelerin Fire Oranlarına İlişkin Liste

 Dosya indir

22

 Geçici Depolama Yeri ve Antrepoya Alınması Bakımından Özellik Gösteren Eşya Listesi

 Dosya indir

23

 Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Liste

 Dosya indir

24

 Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Açıklayacı Notlar

 Dosya indir

25

 Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Liste (T.G.T.C.'nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

 Dosya indir

26

 Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Liste (Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler)

 Dosya indir

27

 Ortak Transit ve NCTS Cep Kitapçığı

 Dosya indir