Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgeler Nelerdir

Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgeler

 

Gümrük işlemlerinde kullanılan belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

 

https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/gumruk-idarelerinde-kullanilan-belgeler

 

S.N.
BELGE ADI
BELGE ÖRNEĞİ
1
Gümrük Beyannamesi Formları
Dosya indir
2
 Sözlü Beyan Formu 
Dosya indir
3
 Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı
Dosya indir
4
 Emniyet ve Güvenlik Belgesi ile Açıklama Notları
Dosya indir
5
 Gümrük Statü Belgesi
Dosya indir
6
 Serbest Bölgelerden Avrupa Birliği'ne Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı
Dosya indir
7
 Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya ilişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı
Dosya indir
8
 Bağlayıcı Tarife Bilgisi Formu
Dosya indir
9
 Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu
Dosya indir
10
 Menşe Şahadetnamesi
Dosya indir
11
 Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu ve Açıklama Notları
Dosya indir
12
 Nihai Kullanım İzin Belgesi
Dosya indir
13
 Nihai Kullanım Denetim Formu
Dosya indir
14
 İşlenmiş Tarım Ürünlerinin Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu
Dosya indir
15
 Nihai Kullanım Kapsamı Eşyaya İlişkin Satış ve Devir Formu
Dosya indir
16
 Kontrol Belgesi, Yük Listeleri ve Kontrol Belgesi Kullanma Talimatı
Dosya indir
17
Sektörel Destekleme Başvuru Formu
Dosya indir

 

Konuyla İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlükleri

Eskişehir Yolu Yerleşkesi

Aşağıdaki iletişim yollarından biri ile bize ulaşabilirsiniz:

Adres : Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya / ANKARA

Tel : 0312 449 10 00

Gümrükler Genel Müdürlüğü : https://ggm.ticaret.gov.tr/data/5d26fdf513b8751220b527b1/13.01.2020%20GGM%20Telefon_web.pdf

Gümrük Bölge Müdürlükleri : https://www.ticaret.gov.tr/data/51dd2410487c8e23a00c4ea7/b%C3%B6lge-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BCkleri.pdf