Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgeler Nelerdir

Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgeler

http://ggm.gtb.gov.tr/gumruk-idarelerinde-kullanilan-belgeler

 

Sıra

 Konu

 
1 Gümrük Beyannamesi FormlarıDosya indir
2 Sözlü Beyan Formu Dosya indir
3 Özet Beyan Formu ve Kullanma TalimatıDosya indir
4 Emniyet ve Güvenlik Belgesi ile Açıklama NotlarıDosya indir
5 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu Dosya indir
6 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin FormuDosya indir
7 Gümrük Statü BelgesiDosya indir
8 Serbest Bölgelerden Avrupa Birliği'ne Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk KağıdıDosya indir
9 Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya ilişkin Tespit ve Tahakkuk KağıdıDosya indir
10 Bağlayıcı Tarife Bilgisi FormuDosya indir
11 Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru FormuDosya indir
12 Menşe ŞahadetnamesiDosya indir
13 Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu ve Açıklama NotlarıDosya indir
14 Nihai Kullanım İzin BelgesiDosya indir
15 Nihai Kullanım Denetim FormuDosya indir
16 İşlenmiş Tarım Ürünlerinin Beyan Formu/Analiz Sonuç RaporuDosya indir
17 Nihai Kullanım Kapsamı Eşyaya İlişkin Satış ve Devir FormuDosya indir
18 Kontrol Belgesi, Yük Listeleri ve Kontrol Belgesi Kullanma TalimatıDosya indir
19Sektörel Destekleme Başvuru FormuDosya indir