Gümrük Beyannamesi Nasıl Doldurulur

Gümrük Beyannamesinin Doldurulması

Gümrük Beyannamesi ve Gümrük Beyannamesi Doldurma kılavuzu linkleri aşağıdadır. Linklere tıklayınız.

 Gümrük Beyannamesi

 

Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı

Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı

 Dosya indir

 1 No.lu Kutuya İlişkin Kodlar

 Dosya indir

 Döviz Kodları

 Dosya indir

 İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar

 Dosya indir

 Kap Kodları

 Dosya indir

 OTS Kodları

 Dosya indir

 Rejim Kodları

 Dosya indir

 Taşıma Şekline İlişkin Kodlar

 Dosya indir

 Teslim Şekline İlişkin Kodlar

 Dosya indir

 Ülke Kodları

 Dosya indir

 

http://ggm.gtb.gov.tr/data/51e93abf487c8e3dc0903f51/gümrük%20beyannamesi%20kullanma%20talimatı.htm

 

? Uygulamalar? Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı

 

Gümrük Beyannamesi Formları

Dosya indir

 

 Armonize Sistem İzahnamesi

 Dosya indir

 

İhracatta Gümrük Beyannamesi Nasıl Onaylanır? (Bu linkten de aşağıdaki bilgiye ulaşabilirsiniz. )

E-BİRLİK SİSTEMİYLE GÜMRÜK BEYANNAMESİ ONAY İŞLEMLERİ 06/06/2006 tarih 26190 sayılı Resmi gazetede yayınlanan İhracat Yönetmeliğinin 5. maddesinde “İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda beyanname onay süreci aşağıdaki şekilde yürütülmektedir.

  • E-Birlik sistemi kapsamında şifrelerin verilmesi ve sisteme vekaletname girişlerinin yapılması,
  • EDİ(Gümrük sistemi) ve E-Birlik programına ve şifrelerine sahip firmalar ( ya da vekalet verdikleri gümrük müşavirleri) elektronik ortamda (OAİB Genel Sekreterlik kodu:09'u seçerek) onay işlemlerini tamamlatabilir ve nihai olarak gümrükten mallarını ihraç edebilirler.
  • E-birlik ve e-imza şifreleri olmayan firmalar, öncelikle Genel Sekreterliğimiz  merkez veya irtibat bürolarına gelerek veya faks yoluyla gümrük beyannamelerinin girişini ve e-birlik onayını alırlar. 
  • Üzerinde ilgili İhracatçı Birliğinin onayı bulunmayan gümrük beyannameleri Gümrük İdarelerince işleme konulmaz.

 İBGS Beyanname Kripto Sorgulama : https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameKripto/