Gümrük Beyannamesi Nasıl Doldurulur

Gümrük Beyannamesinin Doldurulması

Gümrük Beyannamesi ve Gümrük Beyannamesi Doldurma kılavuzu linkleri aşağıdadır. Linklere tıklayınız.

http://ggm.gtb.gov.tr/data/51e93abf487c8e3dc0903f51/gümrük%20beyannamesi%20kullanma%20talimatı.htm

Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı   
Ekli Dosyalar
1 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı Dosyayı İndir
2 1.Nolu Kutuya İlişkin Kodlar Dosyayı İndir
3 Döviz Kodları Dosyayı İndir
4 İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar Dosyayı İndir
5 Kap Kodları Dosyayı İndir
6 OTS Kodları Dosyayı İndir
7 Rejim Kodları Dosyayı İndir
8 Taşıma Şekline İlişkin Kodlar Dosyayı İndir
9 Teslim Şekline İlişkin Kodlar Dosyayı İndir
10 Ülke Kodları Dosyayı İndir

                                                                                                                                                       
 2019 Yılı Tarife Cetveli                                                                                                                      

 Dosya indir

--------------------------------------------------------------------------------------------

 2020 Yılı Tarife Cetveli                                                                                                                      

 Dosya indir

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları (Kombine Nomanklatür, R.G. 22/03/2016, 29661 Mükerrer)         

 Dosya indir

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Armonize Sistem İzahnamesi (R.G. 15/02/2017, 29980 Mükerrer)                                                          

 Dosya indir

 

Gümrük Beyannamesi Formları

   Dosya indir

 

 Armonize Sistem İzahnamesi

 Dosya indir

İhracatta Gümrük Beyannamesi Nasıl Onaylanır? (Bu linkten de aşağıdaki bilgiye ulaşabilirsiniz. )

E-BİRLİK SİSTEMİYLE GÜMRÜK BEYANNAMESİ ONAY İŞLEMLERİ 06/06/2006 tarih 26190 sayılı Resmi gazetede yayınlanan İhracat Yönetmeliğinin 5. maddesinde “İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda beyanname onay süreci aşağıdaki şekilde yürütülmektedir.

  • E-Birlik sistemi kapsamında şifrelerin verilmesi ve sisteme vekaletname girişlerinin yapılması,
  • EDİ(Gümrük sistemi) ve E-Birlik programına ve şifrelerine sahip firmalar ( ya da vekalet verdikleri gümrük müşavirleri) elektronik ortamda (OAİB Genel Sekreterlik kodu:09'u seçerek) onay işlemlerini tamamlatabilir ve nihai olarak gümrükten mallarını ihraç edebilirler.
  • E-birlik ve e-imza şifreleri olmayan firmalar, öncelikle Genel Sekreterliğimiz  merkez veya irtibat bürolarına gelerek veya faks yoluyla gümrük beyannamelerinin girişini ve e-birlik onayını alırlar. 
  • Üzerinde ilgili İhracatçı Birliğinin onayı bulunmayan gümrük beyannameleri Gümrük İdarelerince işleme konulmaz.
GET-APP GÜMRÜK EŞYA TAKİP VE BEYANNAME İŞLEMLERİ SORGULAMA : https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP 

Gümrük Beyannamesi Sorgulama Ekranı : https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulama/

 İBGS Beyanname Kripto Sorgulama : https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameKripto/