GTİP Nasıl Belirlenir

GTİP Nasıl Belirlenir ?

 

OAİB GTİP Belirleme Linkihttps://www.oaib.org.tr/tr/gtip-arama.html

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelimizin esasını "Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi" oluşturmaktadır. Kısaca Armonize Sistem Sözleşmesi denilen bu sistem Gümrük İşbirliği Konseyi (Dünya Gümrük Örgütü) tarafından hazırlanmış ve üye ülkelerce kabul edilerek uygulamaya geçilmiştir.

Armonize Sistem

"Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Sözleşmesi" Türkiye tarafından 3501 Sayılı Kanun ile 1 Ocak 1989 tarihinden geçerli olmak üzere 10 Kasım 1988 tarihinde kabul edilmiştir.

Armonize Sistemin Esasları

Armonize sistem; birçok uluslararası kuruluş, gümrük ya da ekonomik birlik tarafından oluşturulan ortak komite tarafından yapılan çalışma sonucunda hazırlanan dünyada mevcut tüm eşyayı kapsayan sınıflandırma sistemidir.

Armonize Sistemde

21 Bölüm,

96 Fasıl,

1241 Pozisyon,

5019 ayrı kategoride eşya, (2450 tek tireli, 2258 iki tireli alt pozisyon) bulunmaktadır.

Armonize sistem 5019 ayrı kategorideki eşyayı altı rakamlı bir kodlamayla sınıflandıran bir sistemdir. Bu altı rakamlı koda "Armonize Sistem Kodu" denir.

Bu Sıralamada;

İlk iki rakam

Fasıl Numarasını

İkinci iki rakam

Pozisyon Numarasını

Üçüncü iki rakam

Alt Pozisyon Numarasını

Dördüncü '' ''

Kombine Nomanklatür Numarasını

Beşinci '' ''

Milli Alt Açılım Numarasını

Altıncı '' ''

İstatistik Numarasını

ifade etmektedir.

Söz Konusu Sıralamanın Taşıdığı Diğer Anlamlar

İlk Dört Rakam

Eşyanın Pozisyon Numarasını,

İlk Altı Rakam

Armonize Sistem Kodunu,

İlk Sekiz Rakam

Kombine Nomanklatür Kodunu,

On iki Rakam

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu

oluşturmaktadır.

Nomanklatüre Yardımcı 3 Yayın Bulunmakta Olup Bunlar;

İzahnameAlfabetik EndeksSınıflandırma Avileri Kompendiyumu

olarak adlandırılmaktadır.

Armonize Sistem İzahnamesi, Nomanklatürün ayrılmaz bir parçasıdır. 5019 ayrı kategorideki eşya pozisyon veya alt pozisyon bazında izahnamede ismen yer almıştır.

Avrupa Toplulukları Entegre Tarifesi (TARIC) (Integrated Tariff Of European Communities)

Avrupa topluluğu Kombine Nomanklatürü, Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak hazırlanmıştır. Armonize Sistemin altı rakamına iki rakam daha ilave edilerek sekiz rakamlı Kombine Nomanklatür (CD) oluşmuştur.

Gümrük Vergisi ve Tarife (GTİP) Arama
 

Gümrük Vergilerini GTİP bazında sorgulayabileceğiniz Tarife Arama Uygulaması yürürlüktedir. E-İşlemler altında Tarife Aramayı seçerek sorgulamaya başlayabilirsiniz.

https://uygulama.gtb.gov.tr/Tara  linkinden Gümrük Vergisi ve Tarife (GTİP) Arama işlemini yapabilirsiniz.

SINIFLAMALAR (NOMANKLATÜR) VERİ TABANI (TÜİK) :

https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/GenelAramaSayfasiGetirAction.do?

https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumListeAction.do?turId=3&turAdi=%203.%20D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&guncel=Y

Gümrük Vergisi Sorgula (Ticaret Bakanlığı)

https://gumrukvergisi.ticaret.gov.tr/gumruk-vergisi/faces/gumruk-vergisi-sorgula.jspx;GUMRUKJSESSIONID=E1YnMdQX_DmQO24gzhTQtKa3g1qEqaRJNBBKsX3A4GvWc_0EODJh!-1997545593?_afrLoop=46413170393477227&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrl-state=krypqixix_1   

   

İthalat işlemleri 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'da belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile karşılarında belirtilen madde isimleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda G.T.İ.P. bazında, uluslar arası yükümlülüklerimiz dikkate alınarak, ithale konu olan tüm ürünlerin gümrük vergileri, ilave gümrük vergileri ile diğer ek mali yükümlülükler İthalat Rejimi Kararı ile tespit edilmektedir.Ayrıca, ithal edilecek maddelerde, ticaret politikası önlemleri çerçevesinde dampinge karşı önlem ile korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Bu çerçevede, 6 ve 12 li G.T.İ.P. bazında ithal edilecek maddelerin ithalatına uygulanacak Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Toplu Konut Fonu, Dampinge Karşı Önlemleri ile Korunma Önlemleri ile ilgili aşağıda yer alan bağlantıdan sorgulama yapma imkanı sağlanmaktadır.

Uygulamaya esas olanın Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat olup sorgulama sonuçları sadece bilgi amaçlıdır.

 

Ayrıca,

https://www.tim.org.tr/tr//gtip-arama

http://sanayi.tobb.org.tr/kod_bulma_gtip.php

 https://www.oaib.org.tr/tr/gtip-arama.html

https://www.immib.org.tr/tr/online-islemler-gtip-arama.html

https://www.baib.gov.tr/tr/online-islemler-gtip-sorgulama.html

http://www.daib.org.tr/gtip-sorgula

https://www.akib.org.tr/tr/gtip-arama.html

https://www.gumruk.com.tr/gtip/

https://www.gaib.org.tr/tr/g-tip.html

https://abmevzuat.com/g-t-i-p-arama/

 

linklerinden de GTİP arayabilirsiniz.

 

 2019 Yılı Tarife Cetveli                                                                                                                      

 Dosya indir

--------------------------------------------------------------------------------------------

 2020 Yılı Tarife Cetveli                                                                                                                      

 Dosya indir

--------------------------------------------------------------------------------------------

2021 Yılı Tarife Cetveli

Dosya İndir

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları (Kombine Nomanklatür, R.G. 22/03/2016, 29661 Mükerrer)         

 Dosya indir

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Armonize Sistem İzahnamesi (R.G. 15/02/2017, 29980 Mükerrer)                                                          

 Dosya indir

Ayrıntılı Bilgi İçin :

T.C. Ticaret Bakanlığı 
Bakanlık Söğütözü Yerleşkesi 
Adres                     : Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Telefon (Santral)  : 0 312 204 75 00
Faks                       : 0 312 204 86 33

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü : https://ggm.ticaret.gov.tr/data/5d26fdf513b8751220b527b1/13.01.2020%20GGM%20Telefon_web.pdf 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri :