Eximbank İhracat Kredi Sigortası Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Eximbank İhracat Kredi Sigortası

https://www.eximbank.gov.tr/TR,774/genel-bilgi.html

Genel Bilgi

1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve Sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır. Türk Eximbank bünyesinde halihazırda uygulanmakta olan Sigorta Programları;

  • Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı
  • Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programları

olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.

Ayrıca 2004 yılı başından itibaren müteahhitlik hizmetlerimizin desteklenmesi amacıyla "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Programı" uygulamaya geçirilmiştir.

İhracat Kredi Sigortası ve Ülke Kredi/Garanti Programları Broşürü

Genel Bilgi

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası

Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigortası

Sigorta İletişim Bilgileri

Formlar