Ekonomi Bakanlığı İl Müdürlükleri Grup Başkanlıklarınca İthalatta Ürün Güvenliği (CE İşareti) İle İlgili Yerine Getirdiği Uygulamalar Nelerdir?

Ekonomi Bakanlığı İl Müdürlükleri Grup Başkanlıklarınca İthalatta Ürün Güvenliği (CE İşareti) İle İlgili Yerine Getirdiği Uygulamalar

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından yürütülen İthalatta Ürün Güvenliği denetimleri şu an itibariyle altı ürün grubunda toplanmıştır. Ürün Güvenliği mevzuatının dayandığı temel mevzuat Çerçeve Kanun ve bağlı yönetmeliklerdir. İthalatta ürün güvenliği denetimleri ise bu mevzuata dayanılarak yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimleri Tebliğleri çerçevesinde yürütülmektedir. Her ürün grubu ile ilgili mevzuatlara, yardımcı dokümanlara, başvuru formu örneklerine ilgili resmin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

OYUNCAK

Oyuncakların ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri, vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Oyuncak ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Oyuncak ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır.  

Başvuru Bilgi Ve Belgeleri:

Oyuncukların İthalat Denetimi Tebliğ (2014/10)

 

Not:  Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!   

Oyuncak Mevzuatları

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik İle İlgili Uyumlaştırılmış Standartlara Dair Tebliğ (15/11/2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmi Gazete)

 

KKD

 

Kişisel Koruyucu Donanımların ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Kişisel Koruyucu Donanım ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Kişisel Koruyucu Donanım ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. 

Başvuru Bilgi ve Belgeleri:

KKD İthalat Denetimi Tebliğ 2014/11

* Not: Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!  

Kişisel Koruyucu Donanım Mevzuatları

 * Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmi Gazete)

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ (4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete)

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (28/12/2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmi Gazete)

Kişisel Koruyucu Donanımlarına İlişkin Rehber

Avrupa Komisyonu'nun Kişisel Koruyucu Donanımlarına İlişkin Web Sayfaları

* Kişisel Koruyucu Donanımlarına İlişkin Onaylanmış Kuruluş Listesi

Kişisel Koruyucu Donanımlara İlişkin Açıklayıcı Rehber Doküman

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Yönlendirici İlkeler

Avrupa Birliği Mevzuatı 

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ (4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete)

Kişisel Koruyucu Donanımlarına İlişkin Onaylanmış Kuruluş Listesi

 

TIBBİ CİHAZLAR

 

Tıbbi Cihazların ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Tıbbi Cihazların ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Tıbbi Cihazların ithalatının yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. 

Başvuru Bilgi ve Belgeleri:

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliğ 2014/16 sayılı

Tıbbi Cihaz İthalatı Kısa Rehber

 Not: Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!    

Tıbbi Cihaz Mevzuatları

* Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

 

* İn-Vitro (Vücut Dışında Kullanılan) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

* Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ

* Tıbbi Cihaz, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ

* Tıbbi Cihazlar Bilimsel ve Teknik Danışma Komisyonu Hakkında Yönerge

* Tıbbi Cihaz Rehber Dokümanları (MEDDEV DÖKÜMANLARI)

* T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)

* Tıbbi Cihazlar/Piyasa Gözetim Denetim

* Tıbbi cihaz üretici ve ithalatçı firmalarına duyuru

https://ugs.dtm.gov.tr/UGS/Urunler/TibbiCihazlar.jsp

(Aşağıdaki bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz.)

  • Avrupa Komisyonunun Tıbbi Cihazlara İlişkin web sayfası
  • Tıbbi Cihazlar Tebliği Bilgi Notu

* Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

 

 

 

TELEKOMÜNİKASYON

    

Telekomünikasyon ürünlerinin ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Telekomünikasyon ürünlerinin ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Telekomünikasyon ürünlerinin ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. 

 

Başvuru Belge ve Bilgileri

TTTE İthalat Denetimi Tebliğ (2014 / 8)

-  * Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir! 

 

Telekomünikasyon Mevzuatları

Telekomünikasyon Kurumu Düzenlemeler / Yönetmelikler

Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/Ec) (24.03.2007 Tarih ve 26472 Sayılı Resmi Gazete)

Değişikliklerin işlendiği 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)

2/3/2009 tarihli ve 27157 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinde (1999/5/EC) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik (26.02.2004 Tarih ve 25385 Sayılı Resmi Gazete)

Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.05.2009 tarih ve 27219 Sayılı Resmi Gazete

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2009/1)(25 Nisan 2009 tarih ve 27210 Sayılı Resmi Gazete)

TTTE Yönetmeliğine İlişkin Onaylanmış Kuruluş Listesi

https://ugs.dtm.gov.tr/UGS/Urunler/Telsiz.jsp(Aşağıdakiler bu linkte mevcuttur.)

  • Avrupa Komisyonu'nun TTTE' ye İlişkin Web Sayfası
  • Gemi Teçhizatı Yönetmeliği
  • Gemi Teçhizatı Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri ve Onaylanmış Kuruluşlar

PİL VE AKÜLER

   

Pil ve Akülerin ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Pil ve Akülerin ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Pil ve Akülerin ithalatının yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır.

Başvuru Belgeleri ve Bilgileri

Pil ve Akülerin İthalat Denetimi Tebliği (2014 / 15)

- Pil ve Akü İthalatı Kısa Rehber

* Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!  

  Pil ve Akülerin Mevzuatları

- APAK Yönetmeliği

 

YAPI MALZEMELERİ

   

Yapı ürünlerinin ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Yapı ürünlerinin ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Yapı ürünlerinin ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır.

Başvuru Belge ve Bilgileri

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (2014/ 14)

* Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!

 

 

Yapı Malzemeleri Mevzuatı 

 

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

* Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

* Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne (89/106/EEC) İlişkin Açıklayıcı Dokümanlar Hakkında Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamındaki Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)Kapsamında Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına Dair Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Kalite Ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Meyer Yönetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-05)

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-04)

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-06)