Döviz Kazandırıcı Hizmetler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Döviz Kazandırıcı Hizmetler ve Destekler

HİZMETLER SEKTÖRÜ

Yurtdışı Müteahhitlik Sektör Değerlendirme Raporu

HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Dünya ticaretini olumsuz etkileyen gelişmelere rağmen dünyada hizmet ticareti hızla artmaktadır. 1980 yılından günümüze kadar 10'ar yıllık dönemler iti- barıyla hizmet ihracatı büyüme oranlarının mal ticaretinden her zaman fazla  olduğu ve dünya hizmet ticaretinin mal ticaretine göre daha az dalgalanma kaydettiği görülmektedir. Ülkemizin uluslararası ticarete konu hizmet gelirlerinin arttırılması ve hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünün geliştirmesi amacıyla hizmet sektörlerine yönelik destek programları yürütülmektedir.

Ticaret Bakanlığı, 2010 yılından itibaren teknik müşavirlik sektörüne; 2011 yılından itibaren ise ülkemizin rekabetçi olduğu ve önemli potansiyel taşıdığı değerlendirilen diğer hizmet sektörlerine yönelik olarak kapsamlı destek unsurlarını içeren devlet yardımı programlarını etkili şekilde uygulamaktadır. Anılan programlar kapsamında sağlık turizmi, bilişim, film-dizi, eğitim, yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, yayıncılık, ulaştırma, lojistik, gastronomi, perakende, konaklama sektörleri, ilgili sektöre uygun mahiyetteki farklı destek unsurları ile desteklemektedir.

Döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olgunluk seviyelerine göre ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç aşamada desteklerden yararlandırılmakta olup, söz konusu aşamalar aşağıda belirtilmektedir.

 1. Henüz dış pazarlara açılmamış ya da uluslararasılaşma düzeyleri başlangıç seviyesinde olan şirketlerimiz, İhracata hazırlık ve kurumsal kapasite kazandırılmasına yönelik olarak “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” desteği ile rapor ve danışmanlık, pazara giriş belgeleri, hizmet/ marka tescili desteklerinden,
 2. Pazarlama ve pazarda tutundurma aşamasına yönelik olarak reklam ve tanıtım, fuar katılımı, yurt dışı birim, acente komisyon, ticaret ve alım heyeti desteklerinden yararlandırılmaktadır.

Bunun yanı sıra; destek programları, hizmet sektörlerinin özel ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen destek unsurlarını da içermektedir. Bu çerçevede;

 • Sağlık turizmi sektöründe; hasta yol, tercümanlık ve yurt içi tanıtım/ eğitim destekleri;
 • Film/dizi sektöründe yurt dışı pazarlama, film platosu/stüdyosu kullanım, ürün/marka/ imaj yerleştirme destekleri;
 • Bilişim sektöründe oyun/uygulama geliştirme, komisyon ve pazara giriş destekleri;
 • Eğitim sektöründe yurtiçi tanıtım/eğitim desteği sağlanmaktadır.
 1. Markalı ihracat gerçekleştirerek hizmet ihracatında yüksek katma değer yaratan kurum ve kuruluşlarımız ise “Marka ve TURQUALITY® Destek Programları”ndan yararlandırılmaktadır.

 

Döviz kazandırıcı hizmet ticaretine sağlanan desteklere ilişkin mevzuat:

 • 2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hak- kında Karar
 • 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar
 • 2014/10 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardım- ları Hakkında Karar

 

Destek Mevzuatı

Mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatında da sürdürülebilir artışın sağlanmasına yönelik tedbirleri alma görevini yürütmekte olan Bakanlığımız, 2011 yılından itibaren hizmet sektörlerine yönelik kapsamlı devlet yardım programları uygulamaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılında gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 2015/8 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile 2015/9 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” 02.06.2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati


Genel Destek Mevzuatı

 

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti-destegi

 

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan linklerden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (01/01/2020 tarihi itibariyle Mülga)
 

Destek Başvurularının ve Bildirimlerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla gerçekleştirilmesine ilişkin usullerin düzenlendiği Genelge ve eklerini içermektedir.
 

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (23/03/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren)

Destek Başvurularının ve Bildirimlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) aracılığıyla gerçekleştirilmesine ilişkin usullerin düzenlendiği Genelge ve eklerini içermektedir.

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/uygulama-usul-ve-esaslari-genelgesi-yeni

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (01/01/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan linklerden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar
2015-8 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine Yönelik Temel Bilgi ve Belgeler, Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi ile İlave Destek Verilecek İllere ilişkin bilgi için tıklayınız.

Temel Bilgi ve Belgeler
Hedef ve Öncelikli Ülkeler
İlave Destek Verilecek İller
 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine Yönelik Başvuru Belgeleri ve Formlarına İlişkin Bilgi İçin Tıklayınız.

Ürün-Hizmet Tescil Desteği
Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği
Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
Belgelendirme Desteği
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
Yurtdışı Birim Desteği
Danışmanlık Desteği
Acenta Komisyon Desteği
Tercümanlık Desteği
Hasta Yol Desteği
Yurtiçi Tanıtım-Eğitim Desteği
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği
Film Yurtdışı Pazarlama Desteği
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği
Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği
Film Reklam Desteği
Ticaret ve Alım Heyeti Desteği
Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)
Yarışma - Etkinlik Desteği
Bireysel Fuar Katılım Desteği
Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

 Markalaşmaya ilişkin Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/markalasmaya-iliskin-destek-mevzuati/doviz-kazandirici-hizmet-sektorleri-markalasma-destegi

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine ilişkin olarak ayrıntılı bilgiye aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

2015-9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar
2015-9 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine yönelik Başvuru Belge ve Formları için aşağıdaki linki tıklayınız.

Başvuru Belgeleri

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/markalasmaya-iliskin-destek-mevzuati/basvuru-belgeleri

Başvuru Belgeleri

    DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNE GENEL DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER

AMAÇ: Türkiye'nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların desteklenmesidir.

KAPSAM: Hizmet ihracatımızda sıçrama yaratacak kilit sektörler olarak belirlenen sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, lojistik, yayıncılık ve gayrimenkul sektörlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına ve bu pazarlarda rekabet gücü kazanarak kalıcı olmalarına yönelik harcamaları 2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında desteklenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR: Türkiye' de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık turizmi, bilişim, film, yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşları ile işbirliği kuruluşları desteklere başvurabilmektedir. İşbirliği kuruluşları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.

BAŞVURU YERİ:

Faydalanıcı (şirket/sağlık kuruluşu/eğitim kurumu) için; İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği

 

İşbirliği Kuruluşları için; Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

DESTEK UNSURLARI:

 • Ürün/Hizmet/Marka Tescil-Korunma Desteği, ürünün/hizmetin yurtdışın- da tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. giderlerini kapsamaktadır. (Sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/dizi-film, yönetim danışmanlığı sektörleri yararlanabilir.)
 • Belgelendirme Desteği, çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderlerini içermektedir. (Sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/dizi-film sektörleri yararlanabilir.)
 • Danışmanlık Desteği, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderleri kapsamaktadır. (Sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/dizi-film sektörleri yararlanabilir.)
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği, pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/ değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri kapsamaktadır.
 • Acenta Komisyon Desteği, sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurtdışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemelerini içermektedir. (Sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/ dizi-film sektörleri yararlanabilir.)
 • Yurt Dışı Birim Desteği, yurt dışında açılan ofis/irtibat ofisi/ön tanı merkezine yönelik kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamalarını kapsamaktadır.
  • Bireysel ve Milli Fuar Katılım Desteği, işbirliği kuruluşları ve faydalanıcıların yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere doğrudan katılımlarda ödenen yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik harcamalarını kapsamaktadır. (Sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/dizi-film, yönetim danışmanlığı, lojistik ve yayıncılık sektörleri yararlanabilir.)
  • Milli Fuar Tanıtım Desteği, yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklerde, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş organizatör veya işbirliği kuruluşu tarafından gerçekleştirilen toplu katılımların tanıtımına ilişkin harcamalar desteklenmektedir. (Sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/dizi-film, yönetim danışmanlığı, lojistik, gayrimenkul ve yayıncılık sektörleri yararlanabilir.)
  • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği, tv ve radyo, internet, basılı tanıtım, açık hava, özel tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri kapsamaktadır. (Sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/dizi-film ve yönetim danışmanlığı sektörleri yararlanabilir.)
  • Ticaret ve Alım Heyeti Desteği, sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen, yol hariç azami 10 (on) gün süreyle gerçekleştirilecek ticaret ve alım heyeti programlarına yönelik giderleri içermektedir.
  • Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Komisyon Desteği, mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygu- lama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedellerini içermektedir. (Bilgisayar Oyunu ve Mobil Uygulama Geliştiren Şirketler yararlanabilir.)
  • Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği, bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ve internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderlerini içermektedir. (Bilgisayar Oyunu ve Mobil Uygulama Geliştiren Şirketler yararlanabilir.)
 • Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Geliştirme Desteği, mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri ile mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretlerini kapsamaktadır. (Bilgisayar Oyunu ve Mobil Uygulama Geliştiren Şirketler yararlanabilir.)
 • Film Yurtdışı Pazarlama Desteği, bir filmin yurtdışında pazarlamasına yönelik olarak yapılan, film gösterimi için gerekli olan izin/ sınıflandırma belgesi, dublaj ve alt yazı, filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme, çoğaltım ile görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderlerini kapsamaktadır. (Sinema/dizi-film sektörleri yararlanabilir.)
 • Film Platosu/Stüdyosu Kira Desteği, Türkiye'de çekilen yabancı  filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderlerini kapsamaktadır. (Sinema/ dizi-film sektörleri yararlanabilir.)
 • Reklam Desteği, yurt dışı gösterimi yapılan filmlere Türkiye'de yerleşik kuruluşların tanıtım amacıyla yaptıkları marka, logo, imaj konumlandırma ve reklam filmi şeklindeki faaliyetlerine yönelik giderleri içermektedir.
 • Tercümanlık Desteği Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam en fazla iki adet tercüman ya da tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri içermektedir. (Sağlık turizmi sektörü yararlanabilir.)
 • Hasta Yol Desteği, Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere uçak seferleri ile Türkiye'ye getirilmesi halinde oluşan ulaşım giderlerini kapsamaktadır. (Sağlık turizmi sektörü yararlanabilir.)
 • Yurt içi Tanıtım Desteği, Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen münhasıran tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri kapsamaktadır.
 • Yurt içi Eğitim Desteği, Yurt dışından davet edilen akademisyen/ uzman/ ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları kapsamaktadır.
  
 • Yarışma ve Etkinlik Desteği, TİM ve İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan yarışma ve etkinliklere ilişkin giderleri kapsamaktadır.
 • Hizmet Sektörleri Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) Desteği, işbirliği Kuruluşlarının hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak, ilgili sektörde faaliyet gösteren faydalanıcıları kümelenme mantığı ile bir araya getirerek; faydalanıcıların yurt dışı pazarlara açılabilmelerini teminen güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerin belirlenmesi (GZFT Analizi), ortak stratejilerin oluşturulması ve eylem planlarının hazırlanması amacıyla yürüttükleri projeleri ifade etmektedir. Destek kapsamında; ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, istihdam, yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri desteklenmektedir.

 

Destek Özet Tablosu

 

Destekler

Destek Oranı ve Tutarı / Sektörler

*(Faydalanıcılar)

Destek Oranı ve Tutarı /Sektörler

**(İşbirliği Kuruluşları)

 

Ürün/Hizmet/Marka Tescil-Korunma Desteği

%50 - 50.000 $/yıl

 

-

SağlıkTurizmi,Bilişim,Film,Eğitim, Yönetim Danışmanlığı

 

Belgelendirme Desteği

 

%50 - 50.000 $/belge

 

 

-

Sağlık Turizmi, Bilişim, Film, Eğitim

 

Danışmanlık Desteği

%50 - 200.000$/yıl

 

-

Sağlık Turizmi, Bilişim, Film, Eğitim

 

Acente Komisyon Desteği

%50 - 100.000$/yıl

 

-

Sağlık Turizmi, Bilişim, Film, Eğitim

 

 

Yurtdışı Birim Desteği

%60 - 120.000$/birim/yıl

%70 - 300.000$/birim/yıl

SağlıkTurizmi,Bilişim,Film,Eğitim, Yönetim Danışmanlığı

Sağlık Turizmi, Bilişim, Film, Eğitim, Yönetim Danışmanlığı, Lojistik ve Yayıncılık

Bireysel Fuar Katılım Desteği

%50 - 15.000$/Fuar

%50- 15.000$/Fuar

 

 

SağlıkTurizmi,Bilişim,Film,Eğitim, Yönetim Danışmanlığı Lojistik ve Yayıncılık

SağlıkTurizmi,Bilişim,Film, Eğitim, YönetimDanışmanlığı Lojistikve Yayıncılık

 

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımı Danışmanlığı Desteği

%60 - 200.000$/yıl

%70 - 300.000$/yıl

 

Sağlık Turizmi, Bilişim, Film, Eğitim

SağlıkTurizmi,Bilişim,Film, Eğitim, YönetimDanışmanlığı Lojistikve Yayıncılık

 

 

MilliFuarTanıtım Desteği

 

 

-

%75 - 120.000$/Fuar

SağlıkTurizmi, Bilişim, Film, Eğitim, YönetimDanışmanlığı, Lojistik ve Yayıncılık Sektörleri, Gayrimenkul

 

 

MilliFuarKatılım Desteği

%50 - 15.000$/Fuar

%50 - 15.000$/Fuar

SağlıkTurizmi,Bilişim,Film,Eğitim, Yönetim Danışmanlığı, Lojistik ve Yayıncılık

Sağlık Turizmi, Bilişim, Film, Eğitim, Yönetim Danışmanlığı, Lojistik ve Yayıncılık

 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

%60 - 400.000$/yıl

%70 - 500.000$/yıl

SağlıkTurizmi,Bilişim,FilmEğitim Yönetim Danışmanlığı

Sağlık Turizmi, Bilişim, Film Eğitim Yönetim Danışmanlığı, Lojistik,

Yayıncılık

 

Bilgisayar Oyun/ Mobil Uygulama Komisyon Desteği

%50 - 100.000$/Oyun-Mobil Uygulama

 

-

Bilişim (Bilgisayar Oyunu ve Mobil Uygulama Geliştiren Şirketler)

Bilgisayar Oyun/ Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği

 

%50 - 200.000$/Oyun-Mobil Uygulama

 

 

-

Bilişim (Bilgisayar Oyunu ve Mobil Uygulama Geliştiren Şirketler)

 

Bilgisayar Oyun/ Mobil Uygulama Geliştirme Desteği

%50 - Lisans: 50.000$/yıl Personel: 25.000$/personel/yıl

 

-

Bilişim (Bilgisayar Oyunu ve Mobil Uygulama Geliştiren Şirketler)

 

Film Yurt Dışı Pazarlama Desteği

%50-(%70Belgesel)100.000$/ Film- Belgesel

 

-

Film

 

Film Platosu/Stüdyo Kullanımı Desteği

%20 - 200.000$/Film

 

-

Film

 

 

Film Reklam Desteği

%50-100.000$/Film

%70 -200.000$/Film

Reklam Veren Kuruluş

Reklam Veren Kuruluş

 

 

 

Tercümanlık Desteği

 

%50 - 25.000$/yıl (istihdam)

%50 - 50.000$/

yıl (hizmet alımı)

 

 

-

Sağlık Turizmi

 

 

 

Hasta Yol Desteği

 

Tarifesiz Uçak Seferi

%100

200$/Hasta

Tarifeli Uçak Seferi

%50

1000$/ Hasta

 

 

 

-

Sağlık Turizmi

(Sağlık Kuruluşları ve Havayolu Şirketi)

 

 

YurtİçiTanıtımDesteği

%50 - 50.000$/Program

%70 -100.000$/Program

 

Sağlık Turizmi, Eğitim

Sağlık Turizmi, Eğitim, Bilişim, Film, Yönetim Danışmanlığı, Lojistik ve Yayıncılık

 

 

YurtİçiEğitim Desteği

%50

100.000$/Program

%70

300.000$/Program

 

Sağlık Turizmi, Eğitim

Sağlık Turizmi, Eğitim, Bilişim, Film, Yönetim Danışmanlığı, Lojistik ve Yayıncılık

YarışmaEtkinlik Desteği

-

%70-200.000$/EtkinlikTİM, Birlikler

 

 

TicaretveAlımHeyeti Desteği

 

 

 

-

%70

150.000$/Heyet

SağlıkTurizmi,Eğitim,Bilişim,Film, Yönetim Danışmanlığı, Lojistik ve Yayıncılık

 

 

 

 

HİSER Desteği

 

 

 

 

-

İhtiyaç Analizi Desteği

 

 

%75

 

 

400.000

$/Proje

Eğitim Desteği

Danışmanlık Desteği

İstihdam Desteği

Yurt içi-Yurt dışı Tanıtım Desteği

 

%75

150.000

$/ Faaliyet

 
 • Faydalanıcı: Türkiye'de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık turizmi,  bilişim, film, yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar.

** İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşlar.

Destek Mevzuatı

Mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatında da sürdürülebilir artışın sağlanmasına yönelik tedbirleri alma görevini yürütmekte olan Bakanlığımız, 2011 yılından itibaren hizmet sektörlerine yönelik kapsamlı devlet yardım programları uygulamaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılında gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 2015/8 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile 2015/9 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” 02.06.2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati


Genel Destek Mevzuatı

 

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti-destegi

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan linklerden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (01/01/2020 tarihi itibariyle Mülga)
 

Destek Başvurularının ve Bildirimlerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla gerçekleştirilmesine ilişkin usullerin düzenlendiği Genelge ve eklerini içermektedir.
 

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (23/03/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren)

Destek Başvurularının ve Bildirimlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) aracılığıyla gerçekleştirilmesine ilişkin usullerin düzenlendiği Genelge ve eklerini içermektedir.

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/uygulama-usul-ve-esaslari-genelgesi-yeni

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (01/01/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan linklerden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar
2015-8 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine Yönelik Temel Bilgi ve Belgeler, Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi ile İlave Destek Verilecek İllere ilişkin bilgi için tıklayınız.

Temel Bilgi ve Belgeler
Hedef ve Öncelikli Ülkeler
İlave Destek Verilecek İller
 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine Yönelik Başvuru Belgeleri ve Formlarına İlişkin Bilgi İçin Tıklayınız.

Ürün-Hizmet Tescil Desteği
Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği
Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
Belgelendirme Desteği
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
Yurtdışı Birim Desteği
Danışmanlık Desteği
Acenta Komisyon Desteği
Tercümanlık Desteği
Hasta Yol Desteği
Yurtiçi Tanıtım-Eğitim Desteği
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği
Film Yurtdışı Pazarlama Desteği
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği
Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği
Film Reklam Desteği
Ticaret ve Alım Heyeti Desteği
Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)
Yarışma - Etkinlik Desteği
Bireysel Fuar Katılım Desteği
Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği

Adres:

Çobançeşme mevkii, Sanayi Cad.No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon:

+90 212 454 00 00

Fax:

+90 212 454 00 01

Web

http://www.immib.org.tr

E-Posta

immib@immib.org.tr

KEP

immib@hs01.kep.tr

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

204

9326

 

 

(0312)

204

9327

 

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Hizmetler ve Devlet Yardımları Daire Başkanlıkları I - II

(0312)

(0312)

(0312)

(0312)

(0312)

204

204

204

204

204

9328

9332

9334

9337

9343

 

 

hizmetler@ticaret.gov.tr

 

(0312)

204

9412

 

 

(0312)

204

9424

 

 

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNE SAĞLANAN MARKALAŞMA DESTEKLERİ

 

AMAÇ: Küresel ölçekte marka haline gelmiş şirketlerin deneyimleri dikkate alınarak hazırlanan TURQUALITY® Programı ile firmaların yönetsel bilgi biri- kimlerinin geliştirilmesi, kurumsallaşmalarına yardımcı olunması, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla söz sahibi oyuncular haline gelmeleri ve dolayısıyla olumlu Türk hizmeti imajının yerleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların bölgesel ve küresel marka haline gelmesine yönelik faaliyetleri Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

KAPSAM: 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar kapsamında hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında markalaşmak amacıyla yapacakları harcamalar ve Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyet ve organizasyonlar desteklenmektedir. Hizmet sektörü kuruluşları, yapılan değerlendirme sonrasında markalaşma olgunluk seviyelerine göre 5 yıl süre ile uygulanan “TURQUALITY® Destek Programı”na ya da 4 yıllık destek dönemini kapsayan “Marka Destek Programı”na dâhil olabilmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR: Sağlık Turizmi, Ulaştırma, Perakende, Bilişim, Yazılım, Elektronik Oyunlar, Eğitim, Konaklama, Gastronomi, Film sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar.

BAŞVURU YERİ:

Kapsama alınma başvurusu: Başvuruda bulunacak faydalanıcının, “TURQUA- LITY® Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti”ni doldurması ve söz konusu sette yer alan sorulara vereceği cevaplar sonucunda alacağı puana göre 2015/9 sayılı Karar uyarınca destek kapsamına alınıp alınamayacağı hususunda bir ön değerlendirme yapması gerekir. Değerlendirme neticesinde destek kapsamına alınabileceği sonucuna ulaşan faydalanıcı Genelge'de belirtilen başvuru evraklarını yetkilendirilmiş kullanıcısı tarafından nitelikli elektronik imza ile imzalamak suretiyle sistem üzerinden Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük, başvuru neticesini şirkete sistem üzerinden bildirir.

Destek başvurusu: Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında markalaşmak amacıyla yapacakları harcamalara ilişkin destek başvuruları İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğine yapılmaktadır.

DESTEK UNSURLARI:

Destek Programı kapsamında şirket ve kuruluşlar; ürün/hizmet/marka tesciline ilişkin harcamaları, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, belgelendirme giderleri, yurtdışı birimlerine ilişkin kira, temel kurulum ve dekorasyon giderleri, franchising giderleri, danışmanlık ve rapor satın alımına ilişkin harcamaları ve yazılımcı/ aşçı/şef/tercüman/ mühendis gibi meslek grupları için istihdam giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

 

Destek Özet Tablosu

 

 

Destek Türü

Destek Tutarı Üst Limit Marka Destek Programı (4 yıl)

Destek Tutarı Üst Limit Turquality® Destek Progra- mı) (5 + 5 Yıl)

Ürün/Hizmet/Marka Tescil- Korunma Desteği

 

%50 - 50.000 $/yıl

 

%50

Belgelendirme Desteği

%50 - 50.000 $/ belge

%50

Danışmanlık Desteği

%50 - 300.000 $/yıl

%50 - 600.000 $/yıl

Yurtdışı Birim Desteği

%50 - 600.000$/yıl

%50 - (Maks. 50 adet)

Rapor Desteği

%50 - 100.000$/yıl

%50

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

%50 - 400.000$/yıl

%50

Yurt Dışı Birim Dekorasyon ve Kurulum Desteği

 

%50 - 300.000$/yıl

%50 - (Maks. 50 adet)

200.000$/birim

Yurt Dışı Satış Alanı Kirave Kurulum Desteği:

%50 - 200.000$/yıl

%50 - 200.000$/birim

 

Franchising Desteği

%50 - (maks .10 adet/yıl) 50.000$/birim/yıl

(maks.2yıl)ve50bin/ birim

 

%50 -(maks.100 adet) 200.000$/birim/yıl

(maks. 2 yıl) ve 100 bin/birim

İstihdam Desteği (Aşçı/şef, Yazılımcı, mühendis, tercüman

%50 - 200.000$/yıl (Maks.

3 kişi)

 

%50 - (Maks. 5 kişi)

 

Gelişim Yol Haritası Çalışması Desteği

 

%75 - 200.000$

 

%75 - 200.000$

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine ilişkin olarak ayrıntılı bilgiye aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

2015-9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar
2015-9 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine yönelik Başvuru Belge ve Formları için aşağıdaki linki tıklayınız.

Başvuru Belgeleri

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/markalasmaya-iliskin-destek-mevzuati/basvuru-belgeleri

Başvuru Belgeleri

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği

Adres:

Çobançeşme mevkii, Sanayi Cad.No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon:

+90 212 454 00 00

Fax:

+90 212 454 00 01

Web

http://www.immib.org.tr

E-Posta

immib@immib.org.tr

KEP

immib@hs01.kep.tr

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

204

9326

 

 

(0312)

204

9327

 

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım

(0312)

204

9328

 

ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Hizmetler ve Devlet Yardımları Daire

(0312)

(0312)

204

204

9332

9334

hizmetler@ticaret.gov.tr

Başkanlıkları I - II

(0312)

204

9337

 

 

(0312)

204

9412

 

 

(0312)

204

9424

 

 

 YURT DIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

 

Teknik müşavirlik sektörü yaklaşık 550 milyar dolar büyüklüğü ile hizmet sektörleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Engineering News Record (ENR) Dergisi istatistiklerine göre dünyanın en büyük 225 teknik müşavirlik firmasının toplam yurtdışı proje gelirleri 64 milyar dolar seviyesinde olup, Türk firmalarının söz konusu gelirlerdeki payının arttırılması amaçlanmaktadır.

Teknik müşavirlik sektörü yarattığı hizmet gelirinin yanı sıra inşaat malzemeleri ihracatına ve müteahhitlik yeni proje üstlenimine de katkı sağlamaktadır.

AMAÇ: Firmaların; teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde yer edinmelerini ve bu sektörlerin tanıtımına katkıda bulunmak üzere İşbirliği Kuruluşlarının desteklenmesini amaçlamaktadır.

KİMLER YARARLANABİLİR? Son iki yıl içerisinde her bir yıla ilişkin gelirlerinin en az %51'inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde eden bütün firmalar Ticaret Bakanlığına destek başvuru talebinde bulunurlar. Başvuru, Ticaret Bakanlığı değerlendirmesinden uygunluk alabilirse firmaya destek verilir.

BAŞVURU YERİ: Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

DESTEK UNSURLARI:

A- TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

 • Proje Desteği:
  1. Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları'na kadar olan projeler için %20 oranında, en fazla 300.000 ABD Doları,
  2. Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları'ndan 5.000.000 ABD Doları'na kadar olan projeler için %15 oranında, en fazla 500.000 ABD Doları,
  3. Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD Doları'ndan 10.000.000 ABD Doları'na kadar olan projeler için %10 oranında, en fazla 750.000 ABD Doları,

ç) Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için %7,5 oranında, en fazla 1.000.000 ABD Doları, desteklenmektedir.

 
 • Yurtdışı Ofis Desteği:
 1. Kira Desteği : Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50 'si,
 2. İstihdam Desteği :

T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık 60.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın %50'si,

Büro Personeli için, yıllık 36.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın %50'si,

 1. Danışmanlık Desteği: Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50'si, en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının %50'si en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.
 • Pazar Araştırması Desteği: Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, %70 oranında ve yurt dışı pazar  araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Doları karşılanmaktadır.
 • Yurtdışı Fuar Katılım Desteği: Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden ödenen stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.
 • Seminer ve Konferans Katılım Desteği: Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar karşılan- maktadır.
 • Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği: Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır.
 
 • Yurtdışı Eğitim Desteği: Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.
 • Yazılım Desteği: Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği: Yurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla

50.000 ABD Doları desteklenmektedir.

 • Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği: Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri %50 oranında, organizasyon başına azami 10.000 ABD Doları desteklenmektedir.

B- İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARINA SAĞLANAN DESTEKLER

 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50'si karşılanmaktadır.
 • Yurtdışı Fuar Katılım Desteği: Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden ödenen stant kirası (ilave stand hizmetleri dahil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.
 • Yurtdışı Fuar Organizasyonu Desteği: Yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara milli katılımlarda;
 • Salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderler %90 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,
 • Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/ videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklamlara ilişkin harcamalar %90 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 70.000 ABD Doları ve
 1. Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol (uçak bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tama- mı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları desteklenmektedir.
 • Seminer ve Konferans Katılım Desteği: Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar karşılan- maktadır.
 • Seminer ve Konferans Organizasyonu Desteği:
 1. Seminer veya konferans faaliyetleri kapsamında salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/ veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90), her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,
 2. Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/ videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklam vb. tanıtım faaliyetleri- ne ilişkin harcamalar %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90), organizasyon başına en fazla 70.000 ABD Doları,
 3. Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol (uçak bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tama- mı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları,
 • Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Heyet Programı Desteği: Bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan Kuruluştan ve 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri

%50 oranında program başına 150.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır.

 

Destek Özet Tablosu

 

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Üst Limiti ($)

Süre/Adet

Faydalanıcılar

Yurt Dışı Birim Kira

 

40 bin/yıl

7 Ofis /3+3 Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Müşavirlik Şirketleri ve İşbirliği

 

Kuruluşları (Sektörel Sivil Toplum

 

Kuruluşları)

 

Yurt Dışı Birim İstihdam

 

Yönetici:60bin/yıl Çalışan:36bin/yıl

1 Yönetici-1 Çalışan/

3+3 Yıl

Yurt Dışı Birim Danışmanlık

 

30 bin/yıl

3+3 Yıl

Reklam, Tanıtım, Pazarlama

 

100 bin/yıl

3+3 Yıl

Fuar Katılım

 

15 bin/fuar

2 Kişi/ Onay Verilmiş Tüm Fuar Katılımları

Seminer& Konferans Katılımı

 

 

5 bin/faaliyet

2 Kişi/Onay Verilmiş Tüm Seminer/Konferans Katılımları

 

Yurtdışı Eğitim

 

 

50 bin/yıl

2 Kişi/ Onay Verilmiş Eğitim Programları

Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım

 

50%

 

10 bin/faaliyet

 

2Kişi (Yol Konaklama) Tüm Yarışmalar

Yazılım

 

50 bin/yıl

Onay Verilen Yazılım Programları

Mesleki Sorumluluk Sigortası

 

 

50 bin/yıl

Yurtdışı Projeler İçin Düzenlenen Poliçeler

 

Pazar Araştırması

 

70%

 

5 bin/faaliyet

2 Kişi/ Onay Verilmiş Pazar Araştırması Programları

 

Yurtdışı Proje

%20 -

%7.5

 

1 milyon/proje

Önonay Verilmiş Projeler

 

 

Fuar Organizasyonu

 

90%

100 bin/ organizasyon

Organizasyon Onayı Verilmiş Fuarlar

 

 

İşbirliği Kuruluşları (Sektörel Sivil Toplum Kuruluşları)

 

Seminer ve Konferans Organizasyonu

%70

veya

%90

 

100 bin/ organizasyon

Organizasyon Onayı Verilmiş Seminer/ Konferanslar

 

Heyet Organizasyonu

%50

veya

%90

150 bin/ organizasyon

Heyete Katılan İşbirliği Kuruluş Üyesi Firmadan 2 Kişi

 

Destek Mevzuatı :

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/yurt-disi-teknik-musavirlik-hizmetleri-destekleri

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

Serbest Bölgeler,Yurtdışı Yatırım ve

(0312) 204 9352

 

Hizmetler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik

(0312) 204 9372

(0312) 204 9362

ydmh@ticaret.gov.tr

Dairesi Başkanlığı

(0312) 204 9363

 

 

Hizmet İhracatı Yapan Firmalara “Hususi Damgalı Pasaport” Verilmesi

Hizmet ihracatçısı firmaların yurtdışı pazarlarda hizmetlerini daha etkin bir şekilde tanıtabilmesini teminen hizmet ihracatçılarına “Hususi Damgalı Pasaport” verilmesi uygulaması başlatılmıştır.

AMAÇ: Ülkemizin hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi ve hizmet gelirlerinin arttırılmasını teminen hizmet ihracatı gerçekleşti- ren kurum ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin yurtdışı pazarlarda daha etkin tanıtımını sağlamak.

KAPSAM: Son üç takvim yılı itibarıyla firmaların hizmet ihracatı tutarının belirlenmesi ve bu tutarlar oranında firma yetkililerine iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin uygulamadır.

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında Hizmet İhracatına yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge Bakanlık Makamının 03.04.2017 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiştir.

KİMLER BAŞVURABİLİR:

 • Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri
 • Eğitim Hizmetleri
 • Sağlık Hizmetleri
 • Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler
 • Eğlence ve Kültür Hizmetleri
 • Taşımacılık Hizmetleri
 • Mali Hizmetler
 • Diğer İş Hizmetleri

sektörlerinde hizmet ihracatı gerçekleştiren şirketler.

ALINABİLECEK PASAPORT SAYISI:

Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama hizmet ihracatı;

 • 500 bin ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları (10 milyon ABD Doları dahil) olan şirketlerin 1 (bir),
 • 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan şirketlerin 2 (iki),
 • 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan şirketlerin 3 (üç),
 • 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 mil- yon ABD Doları dahil) olan şirketlerin 4 (dört) ve
 • 100 milyon ABD Doları üzerinde olan şirketlerin 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir.

BAŞVURU YERİ:

Hususi damgalı pasaport almak isteyen hizmet ihracatçısı şirketler Başvuru Dilekçesi, İmza Sirküleri ve yurtdışı müşterilere yönelik hizmet sunumlarının tespiti amacıyla düzenlenen YMM Tasdik Raporu ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğine başvurur.

Konuyla ilgili olarak https://www.immib.org.tr/tr/duyuru-haberler-hizmet-ihracatcilarina-yesil-pasaport.html linkine girip prosedürleri takip ediniz.

Konuyla İlgili Mevzuat :

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında Hizmet İhracatına yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge Bakanlık Makamının 03.04.2017 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği

Adres:

Çobançeşme mevkii, Sanayi Cad.No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon:

+90 212 454 00 00

Fax:

+90 212 454 00 01

Web

http://www.immib.org.tr

E-Posta

immib@immib.org.tr

KEP

immib@hs01.kep.tr

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Devlet Yardımları ve Hizmetler Daire Başkanlığı II

(0312)  204  9322

(0312)  204  9334

(0312)  204  9332

 

hizmetler@ticaret.gov.tr

 

Hizmet Ticaretiyle İlgili Rapor Ve İstatistikler

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/rapor-ve-istatistikler

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin rapor ve istatistiklere ulaşmak için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz.

30 Ağustos 2018

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin rapor ve istatistiklere ulaşmak için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz.