Dış Ticarette İstatistik ve Analizler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

 

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ANALİZLERİ

TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

 

Dış Ticaret İstatistikleri - Türkiye İstatistik Kurumu Web ...

 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046

 Haber Bülteni

Dış Ticaret İstatistikleri - Dönemi : Ocak 2016

İhracat %22, ithalat %19,7 azaldı Devamı >>

 İstatistiksel Tablolar ve Dinamik Sorgulama

Dinamik Sorgulama

 

 Metaveri

Dış Ticaret İstatistikleri

 Haber Bülteni  İstatistiksel Tablolar ve Dinamik Sorgulama

Dinamik Sorgulama

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ SORGULAMASI (RIP)

(https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul )

Dış Ticaret İstatistikleri

 

 

 

İstatistiksel Tablolar

 

Yıllara Göre Dış Ticaret

 

Yıllara Göre Dış Ticaret    

 

Aylara Göre Dış Ticaret    

Fasıllara Göre Dış Ticaret

 

Fasıllara Göre İhracat    

 

Fasıllara Göre İthalat    

Ülkelere Göre Dış Ticaret

 

Ülkelere Göre İhracat    

 

Ülkelere Göre İthalat    

 

Ülkelere Göre Yıllık İhracat ( En Çok İhracat Yapılan 20 ülke )    

 

Ülkelere Göre Yıllık İthalat ( En çok İthalat Yapılan 20 Ülke )    

Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret

 

Ülke gruplarına Göre İhracat    

 

Ülke gruplarına Göre İthalat    

 

Ülke Gruplarına Göre Yıllık İhracat    

 

Ülke Gruplarına Göre Yıllık İthalat    

Genis Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre Dış Ticaret

 

Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre İhracat    

 

Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre İthalat    

Ekonomik Faaliyetlere ISIC, Rev.3) Göre Dış Ticaret

 

Ekonomik Faaliyetlere (ISIC, Rev. 3) Göre İhracat    

 

Ekonomik Faaliyetlere (ISIC, Rev. 3) Göre İthalat    

Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev.3 ) Göre Dış Ticaret

 

Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev.3 ) Göre İhracat    

 

Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev.3 ) Göre İthalat    

Döviz Türlerine Göre Dış Ticaret

 

Döviz Türlerine Göre İhracat    

 

Döviz Türlerine Göre İthalat    

ABD Doları, Avro ve TL/YTL Cinsinden Dış Ticaret

 

ABD Dolar, Avro ve TL/YTL Cinsinden Dış Ticaret    

Ham Petrol İthalatı

 

Ham Petrol İthalatı    

Gümrüklere Göre Dış Ticaret

 

Gümrüklere Göre İhracat    

 

Gümrüklere Göre İthalat     

Ödeme Şekillerine Göre Dış Ticaret

 

Ödeme Şekillerine Göre İhracat    

 

Ödeme Şekillerine Göre İthalat     

Yollara Göre Dış Ticaret

 

Yollara Göre İthalat     

 

Yollara Göre İhracat    

Sözleşme Şekillerine Göre Dış Ticaret

 

Sözleşme Şekillerine Göre İhracat     

 

Sözleşme Şekillerine Göre İthalat    

İllere Göre Dış Ticaret

 

İllere Göre İhracat     

 

İllere Göre İthalat     

Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret

 

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Dış Ticaret İstatistikleri    

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İSTATİSTİKLERİ

2016 (Dış Ticaret Bültenleri)

2015 (Dış Ticaret Bültenleri)

Resmi Dış Ticaret İstatistikleri

 

Resmi Dış Ticaret İstatistikleri

 

Gümrük İşlem Süreleri (http://risk.gtb.gov.tr/istatistikler/istatistikler/gumruk-islem-sureleri )

 

 2016 Yılı Ocak Ayı Gümrük İşlem Süreleri İçin TIKLAYINIZ. 2016 Yılı Şubat Ayı Gümrük İşlem Süreleri İçin TIKLAYINIZ.

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

İstatistik-Analizler

TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri Veri Sorgulama Ekranı

Dış Ticaret Verileri - (2016 OCAK DÖNEMİ)

Dış Ticaret İstatistikleri Haber Bülteni (Ocak 2016)

Dış Ticaret ve Ekonomik Göstergeler

Ülkelere Göre Dünya Ticareti (DTÖ 2005-2014)

Serbest Bölgeler İstatistikleri

İstatistiki Veri Kaynakları

Temel İstatistikler

Uluslararası Doğrudan Yatırım İstatistikleri

Ekonomik Görünüm ŞUBAT

Yatırım Teşvik İstatistikleri ve Yayınları

 

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar İstatistikleri

 

İstatistik-Analizler > Dış Ticaret Verileri - (2016 OCAK DÖNEMİ)

Dış Ticaret İstatistikleri

Aylık ve Kümülatif Gerçekleşmeler

Uluslararası Standart Sanayii Sınıflandırmasına Göre Dış Ticaret

Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre Dış Ticaret

Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret

Ülkelere Göre Dış Ticaret

Fasıllara Göre Dış Ticaret

Bölgelere Göre Dış Ticaret

İllere Göre Dış Ticaret

 

İstatistik-Analizler > Dış Ticaret ve Ekonomik Göstergeler

Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Gundemi

Dis Ticaret ve Ekonomik Gostergeler

 

Araştırma ve Raporlar

Dış Ticaret Beklenti Anketi

Uluslararası Doğrudan Yatırım Raporları

Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Gundemi

Emtia Raporu

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu

Sektörel Raporlar

 

Sektör Raporları

 

Ülkemiz ihracatında önemli bir yere sahip sanayi ve tarım ürünlerine ilişkin sektör raporları Bakanlığımız tarafından hazırlanmaktadır. Bu kapsamda sektör raporları ile sektörlerimize ilişkin istatistiki veriler, sektör hacmi, sektörün dünyadaki yeri ve hedef pazarlara ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir. İhracatçılarımızın ülkemiz öncü sektörlerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesinde fayda sağlayacak raporlar aşağıda sunulmaktadır. 

 

İstatistik-Analizler > Ülkelere Göre Dünya Ticareti (DTÖ 2005-2014)

ihracat

ithalat

Serbest Bölgeler İstatistikleri

İstatistikler

Faaliyet Ruhsatlarının Konularına Göre Dağılımı

Serbest Bölgelere Göre Ticaret Hacminin Dağılımı

Yönü İtibariyle Toplam Ticaret Hacmindeki Değişmeler

Ülkeler İtibariyle Ticaret Hacmi

Sektörel Ticaret Hacmi

Serbest Bölgelerde İstihdam Verileri

 

İstatistikler ve Yayınlar

Türkiye'ye Yapılan Uluslararası Doğrudan Yatırım İstatistikleri ve Yayınları

İstatistikler ve Yayınlar > Türkiye'ye Yapılan Uluslararası Doğrudan Yatırım İstatistikleri ve Yayınları

Uluslararası Doğrudan Yatırım Raporları

İstatistikler ve Yayınlar > Türkiye'ye Yapılan Uluslararası Doğrudan Yatırım İstatistikleri ve Yayınları > Uluslararası Doğrudan Yatırım Raporları

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2014 Yılı Raporu

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2013 Yılı Raporu

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2012 Yılı Raporu

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2011 Yılı Raporu

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2010 Yılı Raporu

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2009 Yılı Raporu

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2008 Yılı Raporu

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2007 Yılı Raporu

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2006 Yılı Raporu

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2005 Yılı Raporu

Doğrudan Yabancı Sermaye Raporu 2004

 

Uluslararası Doğrudan Yatırım İstatistikleri

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar İstatistikleri

 

Bu bölümde ülke, bölgesel ve sektörel bazda hazırlanan Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırım istatistikleri ile uluslararası sermayeli firma verilerini de içeren uluslararası doğrudan yatırım verileri bültenlerine; 6 ayda bir güncellenen Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli firma ve irtibat büroları listesine ve yıllık bazda hazırlanan Türkiye ve Dünya genelinde uluslararası doğrudan yatırım gelişmelerine detaylı bir şekilde yer verilen Uluslararası Doğrudan Yatırım Raporlarına erişebilirsiniz.

 

Yatırım Teşvik İstatistikleri ve Yayınları

Yatırım Teşvik İstatistikleri ve Yayınları

 

2001 yılından itibaren düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ilişkin detaylı istatistiklere, aylık değerlendirmelerin yer aldığı bültenlere ve Resmi Gazetede yayımlanan firma bazında yatırım teşvik belgesi listelerine erişebilirsiniz.

 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İHRACAT İSTATİSTİKLERİ

http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari-tablolar.html

Tablolar

Ana Sayfa » İhracat » İhracat Rakamları

İlk 1000 İhracatçı Araştırması (http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-arastirma-raporlari-ilk-1000-ihracatci-arastirmasi.html )

İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSTATİSTİKLER

 

İOrta Anadolu İhracatçı Birlikleri İstatistikleri

 

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği İstatistikleri

http://www.ccst.org.tr/Istatistikler

 

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İstatistikleri

http://www.hububatbirlik.org/TR,55/istatistikler.html

 

Orta Anadolu Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği İstatistikleri

 

http://www.turkishfurniture.org/TR,24/istatistikler.html (Mobilya Sektörü İhracat İstatistikleri)

http://www.turkishpaper.org/TR,98/istatistikler.html (Kağıt-Karton Sektörü İhracat İstatistikleri)

http://www.turkishwood.org/TR,55/istatistikler.html (Ağaç ve Ahşap Eşya İhracat İstatistikleri)

 

Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği İstatistikleri

http://www.demirbirlik.org/TR,48/istatistikler.html

 

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği İstatistikleri 

http://www.makinebirlik.com/tr/istatistikler

 

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İstatistikleri

http://www.susbitkileri.org.tr/tr/istatistikler

 

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği İstatistikleri

 

Denizli İhracatçılar Birliği İstatistikleri

 

İhracat Tabloları

Aylık Raporlar

 

 

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği İstatistikleri

 

İhracat Rakamları

Araştırma Raporları

 

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği İstatistikleri

 

http://www.dkib.org.tr/tr/

 

Ege İhracatçı Birlikleri İstatistikleri

 

TÜRKİYE GENELİ İHRACAT RAPORLARI

KURU MEYVE HAFTALIK RAPORLARI

YAŞ MEYVE SEBZE VE MAMÜLLERİ AYLIK RAPORLARI

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMÜLLER AYLIK RAPORLARI

DEMİR DEMİRDIŞI METALLER AYLIK RAPORLARI

MADEN AYLIK RAPORLARI

 

 Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri İstatistikleri

 

http://www.gaib.org.tr/Home/Istatistikler

 

İstanbul İhracatçı Birlikleri İstatistikleri

 

Faaliyet Raporları

İİB bünyesindeki 7 ihracatçı birliğinin yıllara göre ayrı ayrı faaliyet raporları. 

Aylık Raporlar

Ülke Raporları

İhracatta hedef ülkeler hakkında hazırlanan raporlar

YK Gündem

Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan ithala

 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri İstatistikleri

 

İstatistikler

Genel Sekreterlik Bazında

Sektörel Bazda

 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri İstatistikleri

 

RAPORLAR

İSTATİSTİK

Yıllık İstatistik Rakamları

Aylık İhracat Kayıt Rakamları

BİLGİ NOTLARI

 

Karadeniz İhracatçı Birlikleri İstatistikleri

 

İhracat Rakamları

 

 

 Uludağ İhracatçı Birlikleri İstatistikleri

 

Yıllık

Aylık

Mal Grupları

Üyeler

Ülke Grupları

Ülkeler