Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Telafi Edici Vergi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Telafi Edici Vergi (TEV) Uygulaması

(Gayriresmi çalışma belgesi olup, bilgilendirme mahiyetinde hazırlanmıştır. Resmi kaynak olarak 2008/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge'ye bakınız.)

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2008/2) (Telafi Edici Vergi Uygulaması) : DİİB (Bu linke tıklayınız.)

Hangi durumda TEV vardır? Hangi Belgeler Kullanılır?

  1. Üretimde DİR kapsamında ithal edilmiş girdi kullanıldı mı?

HAYIR => TEV YOK.

EVET => DEVAM

  1. İhraç edilecek nihai ürün Türk menşei kazandı mı? (AB'ye İTÜ ve Sanayi ürünleri ihracatında menşe şartı olmadığından bu soruyu geçiniz)

(İhracatın yapıldığı ülke ile aramızda bulunan STA'nın Menşe Protokolünde belirlenen kurallara göre menşe kazanıp kazanmadığı kontrol edilmelidir.

PAAMK çerçevesinde çapraz kümülasyon kullanıldığında ise menşe kazandırma farklıdır. Yetersiz işlem ve işçiliğin ötesinde bir işlem yapılması Türk menşei kazanması için yeterlidir. Bu işlemler de Mısır, Tunus, Fas veya Suriye STA eki menşe protokollerinden bulunabilir. (http://www.gumruk.gov.tr/Gumruk/DosyaUpload/ab/Yonetmelik/tunus-fas-rom-isr-yon/menseyontunus-fas-romanya-israil.doc) Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in 7nci maddesinde yer alan işlemler. Yetersiz işçilik ve işleme tabi tutulmadığı takdirde ürün içerisinde en fazla katma değere sahip ülke menşeli olur ve o ülke adına EUR.MED belgesi düzenlenir.)

HAYIR => TEV  YOK.  (İkili kümülasyon hükümleri kapsamında Türk menşei kazanmadığı halde PAAMK kapsamında çapraz kümülasyon kullanılarak EUR.MED düzenlendiyse DEVAM)

EVET => DEVAM

  1. İhraç edilen ülke ile bir tercihli anlaşma var mı? ve bu Anlaşma kapsamında ihraç edilecek üründe taviz var mı? (STA veya  Gümrük Birliği)

HAYIR => TEV YOK.

EVET=> DEVAM

  1. İhraç edilecek ürünün bu tavizden faydalanmak üzere Menşe İspat Belgesi (EUR.1 veya EUR.MED) veya ATR eşliğinde ihraç edildi mi?

HAYIR =>  TEV YOK.

EVET=> ilgili tabloya bakınız.

AB'ye ihraç ediliyorsa:

Tarım:2/2006 sayılı OKK da listelenmişse ürüne karşılık gelen kotadan ve eğer varsa belirtilen takvim içerisinde faydalanılacaksa ve Türk menşei kazanmış ise EUR.1 eşliğinde gönderilir ve üretiminde kullanılan DİR kapsamında ithal edilmiş üçüncü ülke menşeli ürünler üzerinden TEV ödenir. Liste haricinde kalan ve ad-valorem vergi ile korunan ürünlerde vergi muafiyeti vardır, EUR.1 düzenlenir ve yine TEV ödenir.Üretiminde kullanılan AB menşeli, PAAMK'a taraf ülkeler menşeli girdiler için TEV tahsil edilmez. Üçüncü ülkeler menşeli girdiler için TEV tahsil edilir. (Hâlihazırda İsrail, AT, EFTA, Mısır, Suriye, Tunus ve Fas arasında PAAMK işlemektedir. Çapraz kümülâsyonlar için Uygulama Genelgesi'ne bakınız)

İTÜ'ler için A.TR düzenlenir. 1/2007 sayılı OKK kapsamında karşılıklı olarak tarım payı vergilerinde de muafiyet sağlanmaktadır. 1/2007 sayılı OKK kapsamındaki ürünlerin AB'ye ihracatında, ilgili kotanın dolduğu tarihe kadar üçüncü ülkeler menşeli girdiler için TEV tahsil edilir. Kotanın dolmasından sonraki ihracatlardan TEV tahsil edilmez. Üretiminde kullanılan AB menşeli ve PAAMK'a taraf ülkeler menşeli tarım ürünleri girdileri için TEV aranmaz. (Bu taviz listesi haricindeki İTÜ'ler ihracatında TEV aranmaz. ) Sadece ad-valorem vergi ile Sanayi ürünleriiçin ATR düzenlenir. Üretiminde kullanılan AB, PAAMK menşeli tarım ürünleri girdisi için TEV aranmaz. Üçüncü ülke menşeli tarım ürünleri girdileri için TEV tahsil edilir.

Üretiminde kullanılan İTÜ'ler ve sanayi ürünleri içinse AB, EFTA veya PAAMK menşeli olanlar için TEV aranmaz. Üçüncü ülke menşeli olanlar için İTÜ'lerde hem sanayi hem de tarım payı; sanayi girdilerinde sanayi vergi oranı TEV olarak tahsil edilir.

EFTA'ya ihraç ediliyorsa:Sanayi ürünlerinde ve taviz bulunan tarım ürünlerinde EUR.1 düzenlenir.

AKÇT harici ürünler için, PAAMK sistemi çerçevesinde EFTA, Türkiye, AT, Fas, Tunus, Mısır arasında ve ayrıca İsrail, EFTA, AT, Türkiye arasında çapraz kümülasyon yapılabilmektedir. Bu ülkelerden ithal edilen girdiler kullanılarak üretilen ürünlerin EFTA'ya ihracatında EUR.MED belgesi eşliğinde yapılması halinde TEV tahsil edilmez. Diğer ülkeler menşeli girdiler üzerinden TEV tahsil edilir.

İsrail'e İhracatta:

STA'lara ihracatla aynıdır ancak, AB-Türkiye-EFTA-İsrail arasında çapraz kümülasyon hükümleri işlediğinden AB ve EFTA menşeli girdilerden TEV alınmaz.

Fas, Tunus, Mısır‘a ihracatta:

Bu ülkeler ile aramızdaki menşe protokollerinde “no drawback” kuralının uygulanmayabileceği hükmü konmuştur. Bu nedenle eğer ikili kümülasyon hükümleri çerçevesinde Türk menşei kazanan bir mal EUR.1 Belgesi eşliğinde giderse TEV aranmaz. Ancak, çapraz kümülasyon hükümleri işletilerek menşe kazandırılıyorsa ve EUR.MED belgesi eşliğinde gönderiliyorsa, üretiminde kullanılan AB, EFTA ve Fas, Tunus, Mısır harici ülkeler menşeli girdiler için TEV tahsil edilir.

STA'lara (PAAMK'a dahil olmayanlar) ihraç ediliyorsa:

Tarım ve İTÜ'lerde tavizden faydalanması halinde ihraç edilen ülke haricindeki ülkeler menşeli tüm girdiler TEV'e tabidir.

Sanayi ürünlerinde de ihraç edilen ülke haricindeki ülkeler menşeli tüm girdiler TEV'e tabidir.

Suriye'ye ihracatta EUR.1 Belgesi eşliğinde ihraç edilmesi halinde TEV tahsil edilmez.

Üçüncü Ülkelere ihracatta:

Aramızda tercihli bir ticaret anlaşması bulunmayan ülkelere ihracatta herhangi bir taviz söz konusu olmadığı için TEV söz konusu değildir.

MODEL TABLOLAR

 

1.     TARIM -> TARIM

 

VARIŞ ÜLKESİ

KAYNAK ÜLKE

AB

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

ARNAVUTLUK

GÜRCİSTAN

İSRAİL

FAS, TUNUS

SURİYE,

MISIR

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AB

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

YOK

EFTA

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK**

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

ARNAVUTLUK

GÜRCİSTAN

VAR

VAR

YOK*

VAR

YOK**

YOK

İSRAİL

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK**

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

YOK

VAR

VAR

YOK

YOK

SURİYE

VAR

VAR

VAR

VAR

YOK**

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR

VAR

VAR

VAR

YOK**

YOK

*Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin, Hırvatistan'dan gelip Hırvatistan'a gidiyorsa TEV yoktur. Hırvatistan'dan gelip Makedonya'ya yada Bosna-Hersek'e gidiyorsa TEV vardır.

**Eğer EUR.1 düzenlenebiliyorsa yani, ikili kümülasyon hükümlerince Türk menşei kazanıyorsa TEV yoktur. Ancak, PAAMK kapsamında çapraz kümülasyon hükümleri kullanılarak Türk menşei kazanıyorsa ve EUR.MED belgesi düzenleniyorsa o zaman içinde kullanılan üçüncü ülke (PAAMK harici) menşeli girdiler için TEV tahsil edilir.

 

2.   TARIM -> İTÜ

 

VARIŞ ÜLKESİ

KAYNAK ÜLKE

AB

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

ARNAVUTLUK

GÜRCİSTAN

İSRAİL

FAS, TUNUS

SURİYE

MISIR

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AB

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

YOK

EFTA

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK***

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

ARNAVUTLUK

GÜRCİSTAN

VAR*

VAR

YOK**

VAR

YOK***

YOK

İSRAİL

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK***

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

YOK

VAR

VAR

YOK

YOK

SURİYE

VAR*

VAR

VAR

VAR

YOK***

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR*

VAR

VAR

VAR

YOK***

YOK

*1/2007 sayılı OKK kapsamındaki İTÜ tavizlerinden faydalanılması halinde TEV vardır. Aksi takdirde AB ithalatta tarım payı vergilerini tahsil edeceğinden TEV aranmaz.

** Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin, Hırvatistan'dan gelip Hırvatistan'a gidiyorsa TEV yoktur. Hırvatistan'dan gelip Makedonya'ya yada Bosna-Hersek'e gidiyorsa TEV vardır.

***Eğer EUR.1 düzenlenebiliyorsa yani, ikili kümülasyon hükümlerince Türk menşei kazanıyorsa TEV yoktur. Ancak, PAAMK kapsamında çapraz kümülasyon hükümleri kullanılarak Türk menşei kazanıyorsa ve EUR.MED belgesi düzenleniyorsa o zaman içinde kullanılan üçüncü ülke (PAAMK harici) menşeli girdiler için TEV tahsil edilir.

 

3.   TARIM -> SANAYİ

 

VARIŞ ÜLKESİ

KAYNAK ÜLKE

AB

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

ARNAVUTLUK

GÜRCİSTAN

İSRAİL

FAS, TUNUS

SURİYE

MISIR

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AB

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

YOK

EFTA

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK**

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

ARNAVUTLUK

GÜRCİSTAN

VAR

VAR

YOK*

VAR

YOK**

YOK

İSRAİL

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK**

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

YOK

VAR

VAR

YOK

YOK

SURİYE

VAR

VAR

VAR

VAR

YOK**

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR

VAR

VAR

VAR

YOK**

YOK

* Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin, Hırvatistan'dan gelip Hırvatistan'a gidiyorsa TEV yoktur. Hırvatistan'dan gelip Makedonya'ya yada Bosna-Hersek'e gidiyorsa TEV vardır.

**Eğer EUR.1 düzenlenebiliyorsa yani, ikili kümülasyon hükümlerince Türk menşei kazanıyorsa TEV yoktur. Ancak, PAAMK kapsamında çapraz kümülasyon hükümleri kullanılarak Türk menşei kazanıyorsa ve EUR.MED belgesi düzenleniyorsa o zaman içinde kullanılan üçüncü ülke (PAAMK harici) menşeli girdiler için TEV tahsil edilir.

 

   4.   İTÜàİTÜ

 

VARIŞ ÜLKESİ

KAYNAK ÜLKE

AB

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

ARNAVUTLUK

GÜRCİSTAN

İSRAİL

FAS, TUNUS

SURİYE

MISIR

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AB

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

YOK

EFTA

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK***

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

ARNAVUTLUK

GÜRCİSTAN

VAR*

VAR

YOK**

VAR

YOK***

YOK

İSRAİL

YOK

VAR

VAR

YOK

YOK***

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

VAR

VAR

VAR

YOK

YOK

SURİYE

VAR*

VAR

VAR

VAR

YOK***

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR*

VAR

VAR

VAR

YOK***

YOK

* AB'ye A.TR dolaşım belgesi eşliğinde İTÜ ihracatında, girdi İTÜ ise girdiye uygulanan verginin sadece sanayi payı TEV olarak tahsil edilir.

** Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin, Hırvatistan'dan gelip Hırvatistan'a gidiyorsa TEV yoktur. Hırvatistan'dan gelip Makedonya'ya yada Bosna-Hersek'e gidiyorsa TEV vardır.

**Eğer EUR.1 düzenlenebiliyorsa yani, ikili kümülasyon hükümlerince Türk menşei kazanıyorsa TEV yoktur. Ancak, PAAMK kapsamında çapraz kümülasyon hükümleri kullanılarak Türk menşei kazanıyorsa ve EUR.MED belgesi düzenleniyorsa o zaman, içinde kullanılan üçüncü ülke (PAAMK harici) menşeli girdiler için TEV tahsil edilir.

 

5.   SANAYİ-SANAYİ

 

VARIŞ ÜLKESİ

KAYNAK ÜLKE

AB

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

ARNAVUTLUK

GÜRCİSTAN

İSRAİL

FAS, TUNUS

SURİYE

MISIR

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AB

YOK

YOK

YOK*

YOK

YOK

YOK

EFTA

YOK

YOK

YOK*

YOK

YOK*

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

ARNAVUTLUK

GÜRCİSTAN

YOK*

YOK*

YOK*

YOK*

YOK*

YOK

İSRAİL

YOK

YOK

YOK*

YOK

YOK*

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

YOK

YOK*

YOK*

YOK

YOK

SURİYE

YOK*

YOK*

YOK*

YOK*

YOK

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR

VAR

VAR

VAR

YOK**

YOK

* Anlaşma hükümleri çerçevesinde TEV tahsilâtı gerekmekle birlikte kaynak ülkeden ithalatta uygulanan gümrük vergileri sıfırlandığından TEV tahsilatı aranmaz.

**Eğer EUR.1 düzenlenebiliyorsa yani, ikili kümülasyon hükümlerince Türk menşei kazanıyorsa TEV yoktur. Ancak, PAAMK kapsamında çapraz kümülasyon hükümleri kullanılarak Türk menşei kazanıyorsa ve EUR.MED belgesi düzenleniyorsa o zaman içinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV tahsil edilir.

 

6.   AKÇT-SANAYİ

 

VARIŞ ÜLKESİ

KAYNAK ÜLKE

AB

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

ARNAVUTLUK

GÜRCİSTAN

İSRAİL

FAS, TUNUS

SURİYE

MISIR

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AB

YOK

YOK*

YOK*

YOK*

YOK*

YOK

EFTA

YOK*

YOK

YOK*

YOK*

YOK*

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

ARNAVUTLUK

GÜRCİSTAN

YOK*

YOK*

YOK*

YOK*

YOK*

YOK

İSRAİL

YOK*

YOK*

YOK*

YOK

YOK*

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK*

YOK*

YOK*

YOK*

YOK

YOK

SURİYE

YOK*

YOK*

YOK*

YOK*

YOK

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR**

VAR

VAR

VAR

YOK***

YOK

* Anlaşma hükümleri çerçevesinde TEV tahsilâtı gerekmekle birlikte kaynak ülkeden ithalatta uygulanan gümrük vergileri sıfırlandığından TEV tahsilatı aranmaz.

**TEV hesaplanırken Türkiye ve AB'nin gümrük vergisi kıyaslanır ve düşük olan dikkate alınır.

***Eğer EUR.1 düzenlenebiliyorsa yani, ikili kümülasyon hükümlerince Türk menşei kazanıyorsa TEV yoktur. Ancak, PAAMK kapsamında çapraz kümülasyon hükümleri kullanılarak Türk menşei kazanıyorsa ve EUR.MED belgesi düzenleniyorsa o zaman içinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV tahsil edilir.

Genel Hükümler:

Girdinin tavizli olarak ithal edildiği menşei ülke ile ihraç ülkesi aynı ise TEV aranmaz.

Girdinin kaynak ülkesine uygulanan vergi oranı %0 ise TEV aranmaz.

Kaynak ülke ile nihai ülke PAAMK'a taraf ülkeler ise TEV aranmaz.

Ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar, avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ihracatında TEV aranmaz. AT'ye harp araç gereçleri ihracatında TEV aranmaz. 

PAAMK'a taraf ülkelerden herhangi biri menşeli girdiyi çapraz kümülasyona tabi tutarak Türk menşei kazandırıyorsak, PAAMK'a ihracatta EUR.MED belgesi kullanılması zorunludur ve vergi muafiyeti uygulanamaz, içinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdilere ilişkin TEV tahsil edilir.

Eğer çapraz kümülasyona tabi tutmadan sadece ihraç edilecek ülke ile aramızdaki ikili menşe protokolüne göre Türkiye menşei kazanıyorsa ve bu ürün ihraç edilen ülkeden daha sonra başka bir ülkeye satılmayacaksa EUR.1 sertifikası yeterlidir. Bu kapsamda, EUR.1 eşliğinde Fas, Tunus, Mısır ve Suriye'ye ihraç ediliyorsa üçüncü ülke menşeli girdilere vergi muafiyeti uygulanabilir. TEV tahsil edilmez.

1/98 ve 2/2006 sayılı OKK'lar AB-Türkiye tarım ürünleri ticaretini düzenlemektedir. Liste harici tüm tarım ürünlerinde ad-valorem vergi muafiyeti var.

1/95 ve 1/2007 sayılı OKK'lar AB-Türkiye işlenmiş tarım ürünleri ticaretini düzenlemektedir. Tüm İTÜ'lerde sanayi payı vergisi muafiyeti vardır. Listede yer alan ürünler haricindekilerde tarım payını AB tahsil etmektedir.

AB-Gümrük Vergi Oranları- TARIC

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN

AB- Kotaların Kullanım Durumu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/qotquer?Lang=EN&Offset=1&ListOrd=0&OrdNumb=&Country=

Tüm Ülkelerin MFN Vergi Oranları

http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi

AB-Gümrük Vergi Oranları- TARIC

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN

 

Serbest Ticaret Anlaşmalarına İlişkin Genel Bilgi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerinin günümüzün gereksinimlerini karşılayamaması ve çok taraflı ticaret düzeninin yeni pazar açılımları konusunda yetersiz kalması, ülkeleri ikili ve bölgesel ticaret anlaşmaları yapmaya yöneltmiş, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) son dönemde gerek gelişmiş ülkeler arasında, gerekse kuzey-güney ve güney-güney ticari ve ekonomik ilişkilerinde yaygınlaşmıştır. Ülkeler arasındaki STA ağının genişlemesi ile birçok ülke mal tedarikini STA ortaklarından temin ederken, STA ağlarının dışarısında kalan ülkeler tercihli ticaretin sağladığı imkânlardan mahrum kalmıştır. Domino etkisi yaratan bu durum, tüm ülkelerin artan şekilde STA ağları oluşturmasını beraberinde getirmiştir.

 

Öte yandan, Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) ile arasındaki Gümrük Birliği ilişkisi uyarınca, AB'nin Ortak Ticaret Politikasını üstlenme yükümlülüğü bulunmakta olup, üçüncü ülkelere yönelik olarak AB'nin tercihli ticaret sistemi üstlenilmektedir.

 

Bu kapsamda, Türkiye, gerek uluslararası ticaretteki STA ağları oluşturma eğilimine paralel olarak gerekse Gümrük Birliği çerçevesinde AB'nin Serbest Ticaret Anlaşmaları akdettiği ülkelerle karşılıklı yarar esasına dayalı benzer anlaşmalar akdetmektedir.

 

Ülkemizin STA politikasına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

 

AB'nin yürürlükteki STA'larına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

 

AB'nin müzakeresi devam eden STA'larına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Ülkemizin STA'larını yansıtan tabloya ulaşmak için tıklayınız.

 

Sorularla Dahilde İşleme Rejimi (İstanbul Ticaret Odası)