Araştırma-Geliştirme Destekleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Destekleri

Özel Sektöre Yönelik Ar-Ge ve Yenilikçilik Destekleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan destekler

SanTez Programı

Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.

Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız ülkemizde yerleşik tüm işletmeler  San-Tez programından istifade edebilmektedirler. 

Program detayları için tıklayınız. 

Teknogirişim Sermayesi Desteği

Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından uygulanan destekler

Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Destekle ilgili detaylar, 12 Eylül 2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikte yer almaktadır.  

TÜBİTAK tarafından uygulanan destekler

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1995-2010 yılları arasında TÜBİTAK ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa yürütülen program kapsamında firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Program detayları için tıklayınız.

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Program ile üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren TTO'ların desteklenmesini hedefleyen bir destek programdır. 

Program detayları için tıklayınız.

KOSGEB tarafından uygulanan destekler

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan destek programıyla ilgili detaylar için tıklayınız. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Destekleri

San-Tez Ar-Ge Destek Programı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Ar-Ge Merkezleri

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

Teknogirişim Sermaye Desteği

Patent Destek Programı

Yatırım Destek Programı

Ar-Ge Ürünleri Pazarlama Destek Programı

TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ

Sanayi

Ulusal Destek Programları

1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Sanayi Teşvikleri

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Girişimcilik

Ulusal Destek Programları

1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

Kamu

Ulusal Destek Programları

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

Bilim ve Toplum

Ulusal Destek Programları

5002 - Akademik e-Ders Çağrısı

Başvuru Sonuçları

5001 - Akademik e-Kitap Çağrısı

4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

AB 7. Çerçeve Programı

Diğer TÜBİTAK AR-GE Destekleri İçin Tıklayınız.

http://www.tubitak.gov.tr/

TÜBİTAK Başkanlık Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara 0312 468 5300

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri

http://www.ttgv.org.tr/tr

http://www.ttgv.org.tr/tr

 • TTGV - Merkez Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat:5-6   Bilkent 06800 ANKARA Tel: (312) 265 02 72 Faks: (312) 265 02 62 E-Posta: info@ttgv.org.tr
 • TTGV İstanbul Ofisi İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Arı Teknokent Arı II Binası Koruyolu A Blok Kat:7 Maslak-Sarıyer İSTANBUL Tel: (212) 276 75 60 Faks: (212) 276 75 80

KOSGEB tarafından uygulanan destekler

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan destek programıyla ilgili detaylar için tıklayınız. 

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, 
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, 
 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI        

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

 

 

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

 

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

 

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

 

75

Personel Gideri Desteği

 

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

 

100

Proje Geliştirme   Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

 

75

Eğitim Desteği

 

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

 

Proje Tanıtım Desteği

 

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

 

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

 

Endüstriyel Uygulama Programı

 

 

Kira Desteği

 

75

Personel Gideri Desteği

 

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

 

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

 

75

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek ProgramıAr-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru Formları  

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Gizlilik Taahhutnamesi

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Değerlendirme Raporu Formu Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağı Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Oluru Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Revizyon-Tamamlanma Raporu Formu Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu

 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu.(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır) Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Ön Değerlendirme Formu Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Karar Formu Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu

 Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır) Endüstriyel Uygulama Programı Proje Ön Değerlendirme Formu. Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Karar Formu Endüstriyel Uygulama Programı Destekleri Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır) Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu

 

Tablo 1 - Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu Tablo 2 - Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu

 

Yardımcı Kılavuz

Proje Hazırlama Klavuzu

 

Kullanıcı Klavuzu

ARGE İnnovasyon Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu

Endüstriyel Uyglama Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu

 

KOSGEB Iletisim Bilgileri

Adres :

KOSGEB Mamak Baskanlik Binasi Adres: Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66 Altmisevler / MAMAK / ANKARA

Tel :

0 312 595 28 00 (pbx)

Faks :

0 312 368 07 15

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TGB) - TEKNOPARKLAR

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), Ar-Ge çalışmaları için tasarlanmış alanlar olup yüksek teknoloji alanındaki yatırımları cazip hale getirmektedir.
 • Hâlihazırda 34'ü faaliyette olan 50 TGB mevcuttur; diğer 16 bölgenin ise onayı alınmış olup yapımı devam etmektedir. Ankara'da altı, İstanbul'da beş, Kocaeli'nde dört, İzmir'de ise üç TGB yer almaktadır. Aşağıdaki haritada yer alan diğer illerde ise birer TGB mevcuttur.

TGB'lerin sağladığı avantajlar

 • Yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
 • TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.
 • Bölgede çalışan, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının % 10'unu aşamaz.
 • İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler.
 • 31.12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının % 50'si devlet tarafından karşılanacaktır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), şirketlerin hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

 • Bu bölgelerde sağlanan altyapıya yol, su, doğalgaz, elektrik, iletişim araçları, atık arıtma ve diğer hizmetler dâhildir.
 • 80 ilimizde, hâlihazırda 181'i faal, toplam 276 OSB mevcuttur; geri kalan 95 OSB'nin yapımı hâlen Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam etmektedir.

OSB'lerin sahip olduğu avantajlar

OSB'ler içinde faaliyet gösteren yatırımcılar, Türkiye'de mevcut teşvik uygulamalarına (genel yatırım teşvikleri, büyük ölçekli yatırım teşvikleri, bölgesel ve sektörel teşvikler, istihdama yönelik teşvikler, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik destekler vb.) ek olarak, aşağıdaki avantajlardan da faydalanmaktadırlar:

 • Arazi alımlarında KDV muafiyeti
 • Tesis inşasının tamamlanmasından itibaren geçerli olmak üzere beş yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti
 • Düşük su, doğal gaz ve iletişim giderleri
 • Parsellerin bölümü/birleştirilmesi işlemlerinde vergi muafiyeti. Tesis inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti
 • OSB'nin belediye hizmetlerinden yararlanmıyor olması durumunda katı atık vergisi muafiyeti

SERBEST BÖLGELER

 • Serbest bölgeler, Türkiye'nin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen, gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak için tasarlanmıştır.
 • Gümrük bölgelerindeki ticari, finansal ve ekonomik alanlarda uygulanan yasal ve idari düzenlemeler serbest bölgelerde uygulanmamakta veya kısmen uygulanmaktadır.
 • Türkiye'de, AB ve Orta Doğu pazarlarına yakın 20 serbest bölge (19'u faal) olup, bunlar Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki limanlarla uluslararası ticaret yollarına erişimin kolayca sağlanabildiği noktalarda yer almaktadır.

Serbest bölgelerin sağladığı avantajlar

 • Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden % 100 muafiyet
 • İmalat firmaları için kurumlar vergisinden % 100 muafiyet
 • Katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergilerinden % 100 muafiyet
 • Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden % 100 muafiyet (serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini ihraç eden şirketler için)
 • Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir.
 • Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama

Türkiye'deki Özel Yatırım Bölgeleri Listesi

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/infocenter/publications/Documents/SPECIAL-INVESTMENT-ZONES-TURKEY.pdf