AB EORI (Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi) ve Elektronik Özet Beyanı Uygulaması Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

AB EORI (Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi) ve Elektronik Özet Beyanı Uygulaması Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

AVRUPA BİRLİĞİ

EORI (Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi)  ve Elektronik Özet Beyanı Uygulaması

AB Gümrük mevzuatında emniyet ve güvenlik önlemlerine ilişkin yapılan düzenlemeler uyarınca, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren AB Gümrük İdarelerinde doğrudan işlem yapacak tüm ticaret erbabı (özellikle taşımacılar) için EORI Numarası (Economic Operators Registration and Identification Number) olarak bilinen kayıt ve kimlik numarası uygulamasına geçilmiştir.

Bu sebeple, AB Gümrük İdareleri'nden veya diğer yetkili makamlardan EORI numarası alınması gerekmektedir.

Söz konusu uygulama ithal ve ihraç mallarının emniyet ve güvenliğini güçlendirmeyi, böylece gümrük görevlilerinin hedefe daha iyi odaklanan kontroller gerçekleştirmelerini ve risk değerlendirmesinin mallar AB sınırına varmadan önce tamamlanabilmesini hedeflemektedir.

AB Gümrük Bölgesi'nde yerleşik olmayan operatörler (taşımacılar, ihracatçılar, ithalatçılar, vb.), özet beyan, gümrük beyanı, giriş/çıkış öncesi özet beyan, geçici depo, izin, vb. faaliyetlerde bulunanlar ile yetkilendirilmiş yükümlü (AEO) başvurusunda bulunanlar veya bulunmayı öngörenler, faaliyetlerde bulunacakları ilk üye ülkenin makamları tarafından kaydedilecektir.

AB ülkelerinde faaliyette bulunmadan önce başvuru yapılmamışsa, gümrük işlemi yapıldığı anda da EORI başvurusu yapmak mümkündür. Ancak, kayıt işlemi birkaç gün sürebileceğinden, planlanan faaliyet öncesinde başvurulması tavsiye edilmektedir.

EORI Numarası bir defaya mahsus alınacak olup, müteakip işlemlerde aynı numara kullanılacaktır. EORI Numarası, ilgili ülke tarafından merkezi sisteme kaydedilecek ve diğer tüm AB Ülkelerinde geçerli olacaktır.

TIR Karnesi kullanıcılarının, kullanıcı kodlarını EORI Numarasına taşımaları mümkündür.

EORI numarası AB'nin gümrüklerinden başvuru üzerine alınacak ve artık gümrük işlerinde bu numara kullanılacaktır. AB dışındaki firmalar/nakliyeciler ürünleriyle ilgili gümrük işlemleri yaparken EORI numaralarını bildirmek zorundadırlar. Söz konusu EORI numaraları ürünlere değil gümrükte işlem yapan kişi ya da firmalara verildiği için her bir  ihracatçı ya da nakliyeci vb. tüzel ya da gerçek kişiler AB gümrüklerindeki işlemleri için tek bir EORI numarası almak zorunda olacaklardır. (İhracatçının numarasının nakliyeci tarafından kullanılması söz konusu değildir.)

Söz konusu yeni kurallara göre, AB'ye ithal edilecek ürünlerle ilgili güvenlik bilgileri AB sınırına varılmadan, ya elektronik giriş özet beyanında (Entry Summary Declaration-ENS) sunulmalı, ya da transit/TIR beyannamesine dahil edilmelidir.

İthal edilen ürünün alıcısı, geliş zamanı, miktarı, taşıma bilgileri gibi detaylardan oluşan bu bilgiler:

-       Gümrüğe elektronik olarak, sınıra varmadan önce gönderilmeli, beyan sahibinin kayıt ve kimlik numarasını (EORI numarasını) ve AB'de bulunan alıcı (veya alıcıların) EORI numarasını içermelidir. (Beyan sahibi taşıyıcı/nakliyeci değilse aynı zamanda taşıyıcı/nakliyecinin de EORI numarası belirtilmelidir.)

-       Bununla birlikte, AB dışı firmalar, AB'ye ürün ihracatında, ürünler AB gümrüklerine ulaşmadan önce, AB gümrüklerine elektronik ortamda giriş özet beyanını (ENS) göndermeleri gerekmektedir. Bu değişiklikle 1 Ocak 2011 tarihinen itibaren AB'ye gidecek her ürün için ürünün gönderim şekline göre değişen zamanlarda (deniz yolu :4-24 saat, havayolu: 4 saat, karayolu: 1 saat, demiryolu: 2 saat) ürün gümrüklere gelmeden önce giriş özet beyanı ile ürüne ilişkin bilgilerin gümrüklere bildirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

EORI Numarası Nasıl Alınır ? (Örnek Bulgaristan Gümrüğü)

-      Türk Firmaları, EORI numarasını alabilmek için, AB'ye giriş yapacakları ilk sınır gümrük ülkesine başvuruda bulunacaklardır.

-      Türk firmalarının yoğun olarak giriş yaptığı Bulgaristan gümrüklerine EORI numarısı için başvurulmadan önce Bulgaristan Gümrük web adresinde www.customs.bg yer alan kayıt formunun doldurulması gerekmektedir.

-      Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler

-      Başvuru yapacak kişiler, başvuru formunu  Bulgarca olarak doldurduktan sonra, bir pasaport veya geçerli bir kimlik belgesi ile ilgili gümrüğe başvurmalıdırlar. EORI numarasına başvuran kişiler, kendi ülkelerindeki Ticaret Odasından (tacirler için) belge,  veya gerçek kişi iseler geçerli pasaport sunmalıdırlar. Kayıt için gerekli belgeler ve kayıt işlemi için alınan vekâletname, muhakkak Bulgar dilindeki onaylı tercüme ile beraber sunulmalıdır.

Özetle; İhracatçılarımız AB Gümrüklerinde gümrükleme işlemlerini kendileri yerine getireceklerse Eori numarası almaları gerekmektedir. Aksi durumda ihracatçılarımızın Eori Numarası almalarına gerek yoktur. Genelde AB gümrüklerinde işlem yapan nakliyeci firmalar bu numarayı almaktadırlar. Eori numarası bir AB ülkesinden alındıktan sonra; diğer AB ülkelerinden alınmasına gerek yoktur.

01/01/2011 tarihinden itibaren, AB üyesi olamayan ülke firmaları, eğer AB gümrüğünde işlem yapacaklarsa, AB'ye ürün ihracatında, ürünler AB gümrüklerine ulaşmadan önce, AB gümrüklerine elektronik ortamda giriş özet beyanını (ENS) göndermeleri gerekmektedir.

Transit El Kitabı

http://ggm.gtb.gov.tr/bilgi-bankasi

Transit El Kitabı    Dosya indir