2023 İhracat Stratejisi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

2023 İhracat Stratejisi

 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ

2023 Türkiye İhracat Stratejisi, Türkiye'nin ulusal strateji ve politika dökümanlarında öngörülen çerçeveye uygun olarak, Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği içinde hazırlanmıştır.

2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Vizyonu, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşarak, ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer almasının sağlanması” olarak belirlenmiştir.

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile 2023 yılında Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın % 1,5'e yükseltilmesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedeflemektedir.

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı; 9 eylem alanı için belirlenen 19 stratejik hedeften ve bu hedeflere ulaşmak için benimsenen performans göstergeleri ile 72 adet eylemden oluşan kapsamlı bir yol haritasını içeren bütünsel bir çerçeveden oluşmaktadır. Bu bütünsel çerçeve; bilimsel ve teknolojik dönüşümünü tamamlamış, ulaşım ve lojistik altyapısı güçlü, katma değeri yüksek ve ileri teknolojili ürünler ihraç eden, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir ihracat artışını gerçekleştiren bir Türkiye'ye ulaşmayı öngörmektedir.

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanırken, Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak bu uzun dönemli stratejik planın basit, kolay anlaşılabilir, takip edilebilir, ölçülebilir ve yönetilebilir özellikte olması gerekli görülmüş; Türkiye'nin özel şartları da dikkate alınarak, “Kurumsal Performans Yönetim Modeli'nin Dengeli Başarı Göstergesi Yaklaşımı (Balanced Scorecard)” yöntemi benimsenmiştir.

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı; Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından onaylanmış ve 13 Haziran 2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Metin ve Sunumlar:

İlgili Metin ve Sunumlar:

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 6/6/2012 Tarihli ve 2012/8 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-31.htm )

2023 Türkiyeİhracat Stratejisi ve Eylem Planı ( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-31-1.pdf )

“2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Sektörel Kırımı” Başlıklı TİM Sunumu (http://www.ekonomi.gov.tr/upload/slogan/ihracat_stratejisi.pdf )

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/slogan/ihracat_stratejisi.pdf