Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgeler

Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgeler

Gümrük işlemlerinde kullanılan belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.ntgumruk.com/m10.html 

Sıra

 Konu

 
1  Gümrük Beyannamesi Formları Dosya indir
2  Sözlü Beyan Formu  Dosya indir
3  Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı Dosya indir
4  Emniyet ve Güvenlik Belgesi ile Açıklama Notları Dosya indir
5  Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu  Dosya indir
6  Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu Dosya indir
7  Gümrük Statü Belgesi Dosya indir
8  Serbest Bölgelerden Avrupa Birliği'ne Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı Dosya indir
9  Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya ilişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı Dosya indir
10  Bağlayıcı Tarife Bilgisi Formu Dosya indir
11  Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu Dosya indir
12  Menşe Şahadetnamesi Dosya indir
13  Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu ve Açıklama Notları Dosya indir
14  Nihai Kullanım İzin Belgesi Dosya indir
15  Nihai Kullanım Denetim Formu Dosya indir
16  İşlenmiş Tarım Ürünlerinin Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu Dosya indir
17  Nihai Kullanım Kapsamı Eşyaya İlişkin Satış ve Devir Formu Dosya indir
18  Kontrol Belgesi, Yük Listeleri ve Kontrol Belgesi Kullanma Talimatı Dosya indir
19 Sektörel Destekleme Başvuru Formu Dosya indir

 

İhracatta kullanılan belgeler ile İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamında alınması gereken izinler ve belge/izinlerle ilgili kurum ve kuruluşlar linkteki tabloda gösterilmiştir.

 

Konuyla İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlükleri

Eskişehir Yolu Yerleşkesi

Aşağıdaki iletişim yollarından biri ile bize ulaşabilirsiniz:

Adres : Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya / ANKARA

Tel : 0312 449 10 00

Gümrükler Genel Müdürlüğü : https://ggm.ticaret.gov.tr/data/5d26fdf513b8751220b527b1/13.01.2020%20GGM%20Telefon_web.pdf

Gümrük Bölge Müdürlükleri : https://www.ticaret.gov.tr/data/51dd2410487c8e23a00c4ea7/b%C3%B6lge-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BCkleri.pdf