Devlet Destekleri ve Kredileri

Tüm Devlet Yardımları ve Kredileri

Ticaret Bakanlığının İhracata Yönelik Devlet Yardımları

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Uygulamasını Yerine Getirdiği Devlet Yardımları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Başvuru Rehberleri ve DYS İşlemleri

Ticaret Bakanlığının Desteklediği Yurt Dışı Fuarları İçin Destek Hesaplama

Ticaret Bakanlığının Rejim Kaynaklı Devlet Yardımları

Ticaret Bakanlığının Yatırım Teşvik Uygulamaları

KOSGEB Destekleri ve Kredileri

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Destekleri

Pazara Giriş Belgeleri, Kalite Belgeleri, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarı, Coğrafi İşaretler İle İlgili Destekler

İhracatın Finansmanı ve Eximbank Kredi Programları

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasının Kredi Programları

İhracatta KDV İadesi ve İstisnası

Türkiye'de İş Kurma İle İlgili Genel Destekler

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Yurt Dışındaki Yatırımcılar İçin Destekler

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar ve Uygulama Genelgesi

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

Marka, Patent Gibi Sınai Mülkiyet Hakları ile İlgili Teşvik ve Destekler

Dış Ticarette İlgili İstihdam Destekleri

Dış Ticarette Eğitim ve Danışmanlık

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar

Devlet Yardımları Başvuru Rehberi

İhtisas Serbest Bölgelerine Sağlanan Destekler 

İşkur İstihdam Teşvikleri