Nasıl Üye Olabilirim?

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren İhracatçı Birliklerine üye olmak için aşağıda yer alan belgelerle birlikte en yakın İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği Üyelik Birimine veya İrtibat Bürosuna başvurunuz. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin bilgi, ilgili İhracatçı Birliklerinin internet sitelerinde yer almaktadır.

Genel Sekreterliğimize yapılacak üyelik başvuruları kargo veya elden teslim yoluyla kabul edilmektedir. Üyeliğin tamamlanması için belgelerin eksiksiz olarak tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Mail yoluyla üyelik yapılamamaktadır.

Bilgilerinizi girerek üyelik bilgisi sorgulamak için buraya tıklayınız.

Sorularınız için, üyelik sekmesinde yer alan sıkça sorulan sorular sayfasını ve online işlemler menüsünü ziyaret edebilirsiniz.

ÜYELİK BAŞVURU BELGELERİ

 1. Üyelik Başvuru Formları başlığında yer alan, üye olmak istediğiniz İhracatçı Birliğe ait  formun, eksiksiz doldurulmuş, firma kaşesi basılmış ve imza sirkülerindeki yetkili kişi/kişilerce imzalanmış hali.
 2. Firma kaşesi basılmış ve imza sirkülerindeki yetkili kişi/kişilerce imzalanmış Taahhütname.  (1. sıradaki formun ekinde yer almaktadır) Başvuru formu ve taahhütnameyi indirmek için tıklayınız
 3. Sicil numarasını gösterir Ticaret ve/veya Sanayi Odası Üyelik Belgesi fotokopisi.
 4. Vergi Dairesi Vergi Mükellefiyet Yazısı. (İnternet Vergi Dairesinden alınabilmektedir)
 5. 200 TL Giriş Aidatı'nın (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği hariç) ödendiğine ilişkin dekont. (Banka Hesap numaralarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz ) (Bkz: NOT: i. ve ii. )
 6. İmza Sirküleri Fotokopisi.
 7. Ticaret Sicil Gazetesi.
  I. Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler için: Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile unvanı ve ortaklığı gösteren en güncel Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
  II. Esnaf ve Sanatkârlar İçin: Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan üzerinde sicil numarası bulunan Faaliyet Belgesi fotokopisi
 8. Nüfus cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı Fotokopisi. (Şahıs firması gerçek kişi tacirler için)
 9. Vekaletname ile üyelik yaptırılacak ise,  yukarıdaki belgelere ek olarak;  vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri

NOT : 
i. Giriş aidatı dekontunda üye olacak firmanızın vergi numarası ve unvanı belirtilmelidir
ii. OAİB Genel Sekreterliği bünyesindeki Birliklerinden farklı bir Birliğe üyelik yaptıracak firmaların giriş aidatı Genel Sekterliğimizde bulunan vezneye yatırılmalıdır.
iii. 2009 yılı sonrasında Birliğimize üye olan firmalar, dilekçe ve ıslak imzalı kaşeli taahhütname ile başvuru yapabilmektedir.
iv. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in 6. Maddesinin 3. Fıkrasının e bendinde üyeler "Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya       birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle (Değişiklik: 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı RG) yükümlüdür.” hükmü amirdir. Diğer taraftan Üye Borç Sorgulama sekmesini kullanarak kuruma olan güncel borcunuz hakkında sorgulama yapabilir ve yıllık aidatınızı ödeyebilirsiniz.

Kargo Adresi : Ceyhun Atuf Kansu Cad. No 120 Balgat –ÇANKAYA / ANKARA


Harita : https://goo.gl/maps/jbf3oWKCL1C2

Sorularınız için:
uyelik@oaib.org.tr

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Santral Tel : 312-447 27 40

İhracat Uygulamaları ve Üyelik Şubesi

ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA TEL/DAHİLİ
Özlem Yıldız Karaca Müdür yildizo@oaib.org.tr 151
Ayşegül Urgancıoğlu Şef urgancia@oaib.org.tr 133
Ali Ahi Sözleşmeli Personel ahia@oaib.org.tr 230
Burak Aydemir Sözleşmeli Personel aydemirb@oaib.org.tr 145